Spolek přátel ZŠHN

Spolek přátel ZŠ Horní Němčí, z. s. 

Předsedkyně: Miriam Borýsková 
Další členové rady spolku: Ing. Aleš Bobčík, Veronika Kubišová, Petr Baček, Dana Křápková
Sídlo: Horní Němčí 118, 687 64
IČO: 022 73 331
Odkaz na spolkový rejstřík (klikni)

Členské příspěvky 2021/2022

Vážení rodiče,

dle znění stanov vybírá i letos Spolek přátel ZŠ Horní Němčí z.s. členský příspěvek ve výši 100,- Kč na školní rok 2021/2022. Tento členský příspěvek je dobrovolný, uhrazením členského příspěvku se stáváte členy Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. Tyto prostředky jsou určeny na podporu ZŠ Horní Němčí. Za tyto finanční prostředky je pořízováno vybavení, příspěvek na výlety, balíčky pro prváčky, šerpy pro 5. ročník na konci školního roku. Spolek přátel pomáhá rovněž organizovat v průběhu roku akce v ZŠ jako adventní dílničky a školní bál.  Členský příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Prosíme o uhrazení do 3. 12. 2021.

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na další spolupráci :-)

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí, z.s.


Následující dokumenty se stahují z úložiště. Heslo pro stažení je zshn. 

Aktuální znění stanov: 
Stanovy spolku (ke stažení - klikni)

Zápisy z valných hromad spolku:
VH 6. 12. 2019 (ke stažení - klikni)
VH 15. 6. 2019 (ke stažení - klikni)
VH 7. 12. 2018 (ke stažení - klikni)
VH 8. 12. 2017 (ke stažení - klikni)
VH 9. 12. 2016 (ke stažení - klikni)
VH 11. 12. 2015 (ke stažení - klikni)