čtvrtek 21. září 2017

Podzimní ZOO


Prší, prší, jen se leje,
celá škola na cestě do zoo pěje.
Těšíme se velice,
na žirafy i opice.
…tak to jsme si říkali, když jsme v deštivou středu vyrazili na podzimní celoškolní výlet do Zoo Zlín.
A jak to viděli naši žáci po výletě:
Brzy ráno jsme vyrazili na celodenní výlet do zoo.  Nejvíce jsme se všichni těšili na rejnoky, takže jsme se celou cestu po zoo, během které jsme viděli spoustu zajímavých zvířat, ptali: „Kdy už tam budeme….“ Žáci 4. a 5. třídy odpovídali na spoustu otázek a plnily úkoly - třeba jsme museli osedlat gorilu. Nakonec jsme se všichni vrhli do místního obchůdku na suvenýry a do blízké čokoládovny. Všem se nám moc líbilo.

středa 13. září 2017

Budeme fakultní školou

Za přítomnosti starosty obce Horní Němčí Lumíra Kreisla a radní Gabriely Turečkové proběhla na naší škole v úterý 12. září návštěva zástupců Ústavu školní pedagogiky z Univerzity Tomáše Bati. Delegace, ve které nechyběla ani vedoucí ústavu doc. Adriana Wiegerová, nahlédla do našich vyučovacích hodin a při společném posezení u kulatého stolu si obě strany přednesly představy vzájemné spolupráce. Velkým přínosem pro naši školu bude zapojení do projektů, na které bychom bez spolupráce s univerzitpou nedosáhli. Všichni se na spolupráci těšíme a věříme, že bude pro naši školu, pedagogy i žáky obohacující.středa 6. září 2017

Rodičovské schůzky 13. 9. 2017

Ve středu 13. 9. 2017 proběhnou první rodičovské schůzky tohoto školního roku. Zahájení schůzek v jednotlivých třídách:

I. třída - Miroslava Končitíková - 17:00
II. třída - Alena Ondrová - 16:45
III. třída - Monika Josefíková - 16:00
IV. třída - Břetislav Lebloch - 16:00
V. třída - Eva Kočí - 16:00

úterý 5. září 2017

Přivítali jsme 9 nových školáků

Na slavnostním zahájení školního roku 2017/2018 v místním kulturním domě přivítal ředitel školy Mgr. Břetislav Lebloch, spolu s hosty - předsedkyní Spolku přátel ZŠHN paní Uhrovou, starostou obce Horní Němčí Lumírem Kreislem a starostou obce Slavkov Mgr. Liborem Švardalou - všechny školáky. Nejvíce pozornosti však sklidila devítka našich letošních prvňáčků, na které ve škole čekala nově zrekonstruovaná učebna. Foto: Josef Herman.


Aktualizace školních dokumentů

S účinností od 1. 9. 2017 vstupují v platnost následující aktualizované dokumenty školy:
 Aktualizované dokumenty je možno po kliknutí na jejich název stáhnout. heslo pro stažení je zshn.

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení také na záložce DOKUMENTY, případně jsou k nahlédnutí ve škole (případně v ŠD či ŠJ).