čtvrtek 28. listopadu 2019

Pozvánka na valnou hromadu SPZŠHN

P O Z V Á N K A

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v  souladu s článkem 7 stanov svolává

Valnou hromadu

která se koná v pátek 6. prosince 2019 v  18:00 hodin v tělocvičně ZŠ Horní Němčí,
Horní Němčí 118


Program jednání:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Volba člena Rady Spolku
  3. Informace o stavu hospodaření
  4. Usnesení a závěr
V Horním Němčí 27. listopadu 2019


Miriam Borýsková
předseda

pátek 15. listopadu 2019

Sportovní kroužky na ZŠ

Dětem z naší školy není pohyb v žádném případě cizí. Kromě různých mimoškolních aktivit, které mnozí žáci provozují ve sportovních oddílech, mají také možnost využít bohaté nabídky sportování ve škole. Pro velký počet zájemců jsme letos otevřeli hned tři kroužky HPN (hodina pohybu navíc), které finančně a materiálně zajišťuje AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Tyto kroužky jsou zaměřeny zejména na míčové hry, ale také na bruslení či florbal nebo na všestrannost. Z 1. třídy navštěvují tento kroužek všechny děti, z celé školy pak 38 dětí, což je 76% všech žáků. Děti, které po páté třídě odchází z naší školy, mají tak velmi dobré základy z volejbalu, basketbalu či florbalu. Vyzkouší ale i fotbal, házenou či ragby.
Již třetím rokem nabízíme dětem kroužek stolního tenisu. Tento provozujeme ve spolupráci s Českou asociací stolního tenisu a s Klubem stolního tenisu Hluk. V zajištění podmínek pomáhá také místní oddíl stolního tenisu a to tak, že máme k dispozici dva jejich starší oddílové stoly a většinou se tak tréninky odehrávají v kulturním domě.pondělí 11. listopadu 2019

Recitační soutěž naší ŠD

Jak ten čas letí. Máme tu opět měsíc listopad a k němu neodmyslitelně patří recitační soutěž ve školní družině. Všichni jsme se sešli v tělocvičně a moc jsme se těšili na naše mladé recitátory.  A vedli si opravdu dobře. Recitační soutěž zahájila nejstarší skupina žáků ze 4. třídy. První soutěžící byl Samuel Bodiš, který si vybral básničku - Výlet do Ostravy. Po něm přišel na řadu Tomáš Tomala, který všem představil báseň, kterou napsal jeho starší bratr Pavel. Nakonec dostala odvahu i Klaudie Milošová a přednesla básničku s názvem Rozhovor od spisovatele Jaroslava Seiferta.
Pak přišla na řadu 3. třída, kterou reprezentoval Matyáš Jelínek se svou básní Květomluva. Jeho přednes byl opravdu profesionální a sklidil velký potlesk publika. Také Tobias Kadlček všechny moc překvapil. Vybral si moc pěknou básničku a vůbec neměl trému.  Děvčata ze 3. třídy, Eliška Rybnikářová s básničkou Bleší cirkus a  Anička Turečková s básničkou Deštivá pohádka, naše posluchače zaujala a porota pak měla hodně práce s rozhodováním, kdo bude v této kategorii nejlepší.
Druhou třídu reprezentovala tři děvčata - Adélka Bobčíková, Michaela Borýsková a Gita Škorňová. Také ony si připravily moc pěkné básničky a jejich přednes byl na vysoké úrovni. Za první třídu recitovala Eliška Zálešáková, která si vybrala známou říkanku a získala za ni  1. místo.
Ve druhé třídě udělila porota první místo hned dvakrát. A to  Adélce Bobčíkové a Michalce Borýskové. Gita Škorňová si odnesla 2. místo.  Vítězem ve 3. třídě se stal  Matyáš Jelínek a děvčata Eliška Rybnikářová a Anička Turečková obsadila 2. místo. Všechny soutěžící musíme moc  pochválit a poděkovat jim za odvahu a pěkný kulturní zážitek. Vítězové školního kola recitační soutěže nás budou reprezentovat na Okrskové recitační soutěži v Uherském Brodě. Tak jim budeme v úterý 12. listopadu držet palce, ať se jim to povede.


pondělí 4. listopadu 2019

Rodičovské schůzky 13. 11. 2019

Ve středu 13. 11. 2019

proběhnou

rodičovské schůzky 

se začátkem v kmenových třídách dle rozpisu:

1. ročník 15:45
2. a 3. ročník 15:45 (společný začátek v kmenové učebně 3. ročníku)
4. ročník 16:00
5. ročník 16:00

Halloween ve škole

Je to už taková tradice v naší škole slavit na konci října svátek všech strašidel - Halloween. Zničehonic se strašidla vyrojila z 5. třídy a začala strašit děti ve třídách. Zástup zombíků, duchů čarodejnic a jiných příšer mluvil anglicky a dokonce děti z angličtiny i zkoušel. U angličtiny jsme zůstali i později, když nám strašidla zahrála pohádku Big Pumkin (Pohádka o velký dýni) celou v angličtině. Pohádka měla velký úspěch a strašidla dostala za odměnu velký potlesk.