pátek 22. ledna 2016

Zvýšení cen obědů pro cizí strávníky

S platností od 1. 2. 2016 se zvedají ceny obědů pro cizí strávníky na 60,- Kč za odebraný oběd. 

Obědy je možné odebírat pravidelně nebo v různé dny. Úhradu lze provést v hotovosti nabo je možné si sjednat inkasní platby z účtu. Bližší informace podá vedoucí jídelny paní Hrošíková, tel.: 608 266 313, e-mail: sjhorninemci@seznam.cz.

Jídelníček na aktuální týden naleznete v ŠJ nebo zde (klikni).

Změna stravného se netýká žáků ZŠ.

neděle 17. ledna 2016

Lego stavby


Kdo z nás si jako malý nehrál rád s legem? Určitě mi dáte za pravdu, že lego jsme měli všichni rádi stejně jako dnes naše děti. A je to dobře. Vždyť postavit stavbu z lega není vůbec jednoduchá věc. Naše děti jsou tvořivé a kreativní, s velkou dávkou představivosti a fantazie,  se smyslem pro detaily. Tentokrát se jim podařilo sestavit např. pyramidu, Eiffelovu věž, maják, areál koupaliště, lodě star wars nebo třeba pravěkého ještěra či rybí rodinku.


pondělí 11. ledna 2016

Jak na přijímačky?

Informace o přijímacím řízení na SŠ 2015/2016

Pro zájemce o studium na osmiletých gymnáziích přínášímé stručné informace formou otázek a odpovědí k průběhu přijímacího řízení společně s přihláškou ke stažení a nejdůležitějšími odkazy:

Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení, termíny apod?
Kritéria musí být zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) nejpozději do 31. ledna. Pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola. Na stejném místě by se měli uchazeči dozvědět o termínech konání přijímacích zkoušek.
Termíny jednotných testů pro šestileté a osmileté obory:
Řádný termín: 18. 4. 2016
Náhradní termín: 13. 5. 2016  
Na kolik SŠ mohu podat přihlášku v rámci prvního kola?
Platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola. Pokud se hlásíte na 2 školy, uvedete na přihlášce dvě školy. Pokud ne, druho školu nevyplňujete.
Jak vyplnit kolonku "Termín přijímací zkoušky" ?
Uvádí se termín "školní" přijímací zkoušky. Kolonka není určena k vyplnění termínu pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJL a Ma v pokusném ověřování.
Je uvededné pořadí škol v přihlášce závazné?
Není.
Kdy je nezbytný lékařský posudek?
Do tiskopisu se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy s euchazeč hlásí na obor, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče stanoveny nařízením vlády. Nepožaduje se pro obor Gymnázium, ale požaduje se pro obor Gamnázium se sportovní přípravou.
Kdy a komu odevzdat přihlášku?
Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě střední škole, kam se uchazeč hlásí, nejpozději do 15. března 2016. Lze zaslat poštou. Pokud se hlásí na 2 školy, odevzdá (zašle) 2 přihlášky - každou na jednu ze škol.
Kdy mi potvrdí ZŠ přihlášku?
ZŠ potvrzuje teprve řádně vyplněnou přihlášku (všechny osobní údaje a výpisy z vysvědčení). Potvrzení musí být originální, tzn. že pokud se uchazeč hlásí na 2 školy, musí si nechat potvrdit 2 přihlášky.

Důležité odkazy:
Formulář přihlášky k dennímu vzdělávání v SŠ (xls, MŠMT)
Informace GJAK UB k přijímacímu řízení
Informace Gamnázia UH k přijímacímu řízení
Otázky o odpovědi k přijímacímu řízení (doc, MŠMT)

pátek 8. ledna 2016

Konečně přišla zima

Teprve několik dnů po vánočních svátcích dorazila i do našich končin zima i se sněhem. A my jsme využili té trošky bílé polevy, která zahalila okolní svahy a hodiny TV jsme využili k cvičení v přírodě a řádnění na bobech. Škode jen, že nám to už pomalu taje.


Tělocvik aneb sněžné hrátky
Viktroie A. Chlebcová

Do tělocviku jsme si měli přinést boby nebo pekáč. S paní učitelkou jsme šli na kopec zvaný Hřádek. Za Hřádkem jsme postavili boby do řad a zahráli jsme si různé hry. Třeba jsme mezi nimi běhali slalom, přeskakovali jsme je a podávali z ruky do ruky. Pak jsme bobovali na na Hřádku a nakonec jsme si šli zabobovat v ohradě.

úterý 5. ledna 2016

Já a moji kamarádi / Myšlenky a vztahy

Znáš dobré a špatné vlastnosti? Víš, jaká jsou pravidla dobrých vztahů a jak by se měl chovat správný kamarád? Nejenom na tyto otázky hledali odpovědi naši prváčci. Třeťáci zase pronikli do vyjadřování pocitů a učili se, jak s pocity zacházet. Cyklus preventivních výukových programů "Etické otázky každého dne" pro nás připravilo Centrum pro rodinu z Uherského Brodu. Lektorka Bc. Ludmila Gregůrková praktickou formou seznámila žáky s tématy, která se jich dotýkají a patří do jejich života. Taky ostatní žáky naší školy čekají v tomto měsíci programy s preventivním zaměřením, které budou svým obsahem přizpůsobené jejich věku.Fotografie z výuky jsou tady.

Nové vybavení pro naše sportovce

V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj, kterého se naše škola účastní již potřetí, jsme získali sadu nového sportovního vybavení pro naše mladé sportovce. V projektu budeme pokračovat i ve druhém pololetí a pevně doufáme, že dosáhneme podobných úspěchů jako v minulosti, kdy se nám v rámci TV podařilo do splnění všech disciplín zapojit přes 95% všech našich žáků.


sobota 2. ledna 2016

Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Základní škola Horní Němčí zve rodiče předškoláků na informační schůzku k zápisu do první třídy spojenou s přednáškou o školní připravenosti v podání prof. PhDr. Hany Lukášové, CSc. z Univerzity T. Bati ve Zlíně. Schůzka proběhne ve

čtvrtek 7. 1. 2016 od 16:00 
v budově ZŠ 
ve stávající III. třídě.

Předškolákem je ten, kdo půjde v roce 2016 k zápisu do 1. třídy ZŠ. Jsou to děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti s odkladem z loňského roku.