Družina

Školní družina při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště


Provoz školní družiny a týdenní rozpis činností

   6.35 -  7.35     ranní družina (žáci přicházejí do ranní družiny v čase od 6.35 do 7.20, žáci, kteří přijdou později musí počkat na otevření školy pro ostatní žáky)
11.40 - 13.00     hygiena, obědy, odpočinková činnost, volná hra, relaxace
13.00 - 15.00     zájmová činnost, celodružinové akce
           Pondělí - pracovní činnost, sportovní a pohybová činnost
Úterý   - přírodovědná činnost,   sportovní a pohybová činnost
Středa - společenskovědní,  sportovní a pohybová činnost
Čtvrtek - výtvarná činnost,  sportovní a pohybová činnost
Pátek   - literárně-dramatická činnost, sportovní a pohybová činnost 
15.00 - 15.40 úklid družiny a osobních věcí, odchody  žáků
Omluvenky - OMLOUVEJTE SVÉ DĚTI PÍSEMNĚ (do deníčků)  Z DŮVODU BEZPEČNOSTI DĚTÍ!
Personální obsazení:
Jiřina Warchilová 
PaedDr. Helena Leblochová (ranní družina, Hodina pohybu navíc, stolní tenis)

Telefon: 774 720 400

Platba za školní družinu v souladu s :
500,-  Kč za celý školní rok, tj. 50,- Kč/měsíc

Úhradu proveďte do konce září 2022 v hotovosti paní vychovatelce Warchilové.
Děti, které nebudou mít do konce září uhrazen poplatek za ŠD budou ze školní družiny vyřazeny!