Družina

Školní družina při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

Školní družina zahájí provoz v úterý 5. 9. 2023 v 6:35 a bude dále fungovat pravidelně ve dnech školního vyučování od 6:35 do 7:35 a od 11:40 do 15:40, pokud nebude uvedeno jinak. Každé dítě, které chce navštěvovat školní družinu, musí přinést do 8. 9. 2023 vyplněnou přihlášku a odevzdat ji vychovatelce Jiřině Warchilové.

Provoz školní družiny a týdenní rozpis činností

   6.35 -  7.35     ranní družina
11.40 - 13.00     hygiena, obědy, odpočinková činnost, volná hra, relaxace
13.00 - 15.00     zájmová činnost, celodružinové akce
           Pondělí - pracovní činnost, sportovní a pohybová činnost
Úterý   - přírodovědná činnost,   sportovní a pohybová činnost
Středa - společenskovědní,  sportovní a pohybová činnost
Čtvrtek - výtvarná činnost,  sportovní a pohybová činnost
Pátek   - literárně-dramatická činnost, sportovní a pohybová činnost 
15.00 - 15.40 úklid družiny a osobních věcí, odchody  žáků
Omluvenky - OMLOUVEJTE SVÉ DĚTI PÍSEMNĚ (do deníčků)  Z DŮVODU BEZPEČNOSTI DĚTÍ!
Personální obsazení:
Jiřina Warchilová 
Pavla Bobčíková (ranní družina, AP), e-mail: bobcikovap@zshn.cz

Telefon: 774 720 400

Platba za školní družinu do 31. 12 2023:
200,-  Kč za 4 měsíce, tj. 50,- Kč/měsíc.
Od 1. 1. 2024 stanoví výši úhrady v ŠD zřizovatel. Podrobnosti k úplatě budou zveřejněny v nejkratším možném termínu.

Úhradu proveďte do konce září 2023 v hotovosti paní vychovatelce Warchilové.
Děti, které nebudou mít do konce září uhrazen poplatek za ŠD budou ze školní družiny vyřazeny!