Družina

Školní družina při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště


Provoz školní družiny a týdenní rozpis činností

   6.40 -  7.40     ranní družina
11.40 - 13.00     hygiena, obědy, odpočinková činnost, volná hra, relaxace
13.00 - 15.00     zájmová činnost, celodružinové akce
           Pondělí - pracovní činnost, sportovní a pohybová činnost, VV ZUŠ Dolní Němčí
Úterý   - přírodovědná činnost,   sportovní a pohybová činnost
Středa - společenskovědní,  sportovní a pohybová činnost
Čtvrtek - výtvarná činnost,  sportovní a pohybová činnost, náboženství
Pátek   - literárně-dramatická činnost, sportovní a pohybová činnost 
15.00 - 15.40 úklid družiny a osobních věcí, odchody  žáků
Omluvenky - OMLOUVEJTE SVÉ DĚTI PÍSEMNĚ (do deníčků)  Z DŮVODU BEZPEČNOSTI DĚTÍ!
Personální obsazení:
Jiřina Warchilová 
Mgr. Alena Ondrová a PaedDr. Miroslava Končitíková (ranní družina)
PaedDr. Helena Leblochová (Sportuj ve škole, stolní tenis)

Telefon: 774 720 400

Platba školní družiny:
500,-  za celý školní rok

Úhradu proveďte do konce října 2021 v hotovosti paní vychovatelce Warchilové.