Družina

Školní družina při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

S účinností od 1. 1. 2024 určuje výši úplaty za ŠD zřizovatel. Na základě výpisu usnesení RO Horní Němčí sdělujeme, že od 1. 1. 2024 je stanovena výše úplaty na 70,- Kč za měsíc. Platba za leden až červen v celkové výši 420,- Kč bude splatná do 31. 1. 2024 v hotovosti u paní vychovatelky Warchilové.

Provoz školní družiny a týdenní rozpis činností

   6.35 -  7.35     ranní družina
11.40 - 13.00     hygiena, obědy, odpočinková činnost, volná hra, relaxace
13.00 - 15.00     zájmová činnost, celodružinové akce
           Pondělí - pracovní činnost, sportovní a pohybová činnost
Úterý   - přírodovědná činnost,   sportovní a pohybová činnost
Středa - společenskovědní,  sportovní a pohybová činnost
Čtvrtek - výtvarná činnost,  sportovní a pohybová činnost
Pátek   - literárně-dramatická činnost, sportovní a pohybová činnost 
15.00 - 15.40 úklid družiny a osobních věcí, odchody  žáků
Omluvenky - OMLOUVEJTE SVÉ DĚTI PÍSEMNĚ (do deníčků)  Z DŮVODU BEZPEČNOSTI DĚTÍ!
Personální obsazení:
Jiřina Warchilová 
Pavla Bobčíková (ranní družina, AP), e-mail: bobcikovap@zshn.cz

Telefon: 774 720 400