sobota 25. června 2022

Výlet I. třída

 

Vyrážíme na náš první společný výlet do Zlína.

Posezení u baru lezeckého centra.

Pořádná rozcvička před zdoláním lezecké stěny.

Překonávání strachu z výšky......

Hurá do Zoo!

Odpočinek a posilnění. Zasloužená zmrzlina.

Splněné přání a největší odměna 😊.

Už se těšíme na příští rok!pátek 24. června 2022

Atletická olympiáda 1. stupně

Po dvou letech jsme se opět zúčastnili atletické olympiády, kterou pořádá ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Naši žáci I. a V. třídy znovu předvedli své sportovní dovednosti a získali krásná umístění. Žáci soutěžili v běhu na 50 metrů, v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a smíšené štafetě. Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

1. místo získali:

Magdalena Warchilová - běh na 50 m, I. třída

Karolína Mrvíková - hod kriketovým míčkem, I. třída

Yaroslav Ryhan - hod kriketovým míčkem, I. třída

2. místo získali:

Klára Zámečníková - skok do dálky, I. třída

Jan Borýsek - skok do dálky a běh na 50 m, I. třída

Viktoria Takáčová - skok do dálky a běh na 50 m, V. třída

Peter Takáč - běh na 50 m a hod kriketovým míčkem, V. třída

3. místo získali:

Jan Borýsek - hod kriketovým míčkem, I. třída

Matyáš Jelínek - skok do dálky, V. třída

Smíšená štafeta I. třída - Yaroslav Ryhan, Magdalena Warchilová, Jan Borýsek a Miriam Borýsková

Smíšená štafeta V. třída - Matyáš Jelínek, Eliška Rybnikářová, Peter Takáč, Viktorie TakáčováDen pro páťáky

 Bowling, pizza, zmrzlinové poháry, hřiště, přátelství, pohoda, radost - užili jsme si to! Páťácičtvrtek 23. června 2022

Výlet do Moravského krasu

Konec školního roku je tradičně spjatý s třídními výlety. Čtvrťáci a páťáci se vydali 23. 6. do CHKO Moravský kras. Prohlédli si Punkevní jeskyni, ocitli se pod propastí Macocha, projeli se po loďkách po říčce Punkvě, užili si lezecké aktivity v krásném přírodním areálu Velká dohoda. Výlet se vydařil a všichni jsme si ho užili. Podívejte se na fotografie.


středa 22. června 2022

110 let budovy školy a Citrusový bál

Nastala sobota 18. června 2022! Dlouho očekávaný a pečlivě připravovaný den. Naše škola, přesněji budova školy, byla otevřena před 110 lety. A to rozhodně není málo let! Při této příležitosti byla škola otevřena široké veřejnosti. Lidé si tak mohli prohlédnout její prostory, zavzpomínat si na svá školní léta při prohlížení starých i novějších fotografií nebo výukových pomůcek. Děkujeme Muzeu J. A. Komenského z Uh. Brodu i občanům obcí Horní Němčí a Slavkov za zapůjčení různých předmětů.

Po prohlídce školy následoval v Kulturním domě v Horním Němčí, po dvou letech pauzy, bál. Letos to byl Citrusový bál. Po úvodní písni Tři citrónky, kterou zazpívali všichni žáci naší školy, následovalo přivítání a poté hudební vystoupení žáků školy i těch, kteří navštěvují ZUŠ Foklorika. Vyvrcholením bálu bylo šerpování našich páťáků, se kterými se letos ve škole loučíme. Součástí bálu bylo taky vyhlášení nejlepší rodinné citrusové dobroty, bohatá tombola a diskotéka.

Fotogalerie plná fotek dokládá úspěšnost této naší akce. Podívejte se! Jsme hrdí na to, že máme tak pěknou školu a že v ní můžeme naplno prožívat krásná školní léta. Děkujeme všem, kteří se do této naší akce zapojili a podporují nás.

úterý 21. června 2022

Ve sběru druhotných surovin jsme byli na druhém místě

Ve 12. ročníku Ekosoutěže ve sběru druhotných surovin na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, kterou pořádají Sběrné suroviny Uherské Hradiště, zabodovala naše škola, když brala druhé místo. V přepočtu jsme na jednoho žáka v uplynulém školním roce vysbírali 73 kg druhotných surovin jako jsou papír, karton, vysloužilé elektrospotřebiče, baterie atd.Organizace závěru školního roku

Středa 22. 6. - první a pátý ročník účast na atletické olympiádě prvního stupně v Dolním Němčí

Čtvrtek 23. 6. - 2. až 5. ročník výlet

Pátek 24. 6. - 1. ročník výlet, 5. ročník bowling Hluk

Pondělí 27. 6. - Zátopkova olympijská míle - školní závod v běhu

Úterý 28. 6. - vycházka na mysliveckou chatu se soutěží družstev + opékání špekáčků

Středa 29. 6. - návštěva koupaliště

Čtvrtek 30. 6. - vydávání vysvědčení od 8:00 ve škole, obědy pro žáky vydávány od 10:00 do 11:00 (svačinky v tento den již nebudou), ŠD do 12:00

V případě nepříznivého počasí bude pro venkovní akce stanoven alternativní program.

Podrobnosti k jednotlivým akcím předají zákonným zástupcům třídní učitelé.


Vyšla prázdninová Koulenka

 

sobota 18. června 2022

Co se dělo ve čtenářském klubu

Svoji činnost v letošním školním roce zakončil čtenářský klub při společném vystoupení s předškoláky z MŠ ve Slavkově. Děti si pro své mladší kamarády připravily čtyři krátké pohádky: Příběhy včelích medvídků, Jak princezna hledala ženicha, O strašidlech, Červená karkulka.

A co dalšího děti stihly za celé pololetí? Několik dalších divadelních představení (Den, kdy voskovky řekly DOST, Malá mořská víla, O rybáři a staré botě), číst příběhy a sami je i tvořit (Sborníček hasičských příběhů, Dopis mamince), v knihovně ve Slavkově si vybírat četbu a doporučovat přečtené knihy svým kamarádům.


pátek 17. června 2022

Výsledky soutěže Píšu povídky, píšu básně... a Ex-libris 2022

Každý rok pořádá Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti literární a výtvarnou soutěž Píšu povídky, píšu básně... a Ex-libris. Po dvouleté pauze se opět tato úspěšná soutěž uskutečnila. Tématem letošního roku bylo: Aby ze světa nevymizela radost. V hodinách českého jazyka tvořili žáci 5. ročníku svá literární díla a do soutěže byly vybrány a zaslány práce Justýny Hermanové a Elišky Rybnikářové. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v kině Hvězda v pondělí 13. června. Mezi oceněnými zaznělo také jméno Justýny Hermanové, která získala za svůj příběh Čestné uznání. Justi, blahopřejeme Ti! Závěr tohoto krásného dne patřil promítání animovaného filmu Fany a pes. Všechny oceněné práce jsou součástí sborníčku.


pondělí 13. června 2022

Informace o činnosti SPZŠHN

 Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,

dovolte nám Vás informovat na stránkách školy o činnosti sdružení.

Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2021/2022 členský příspěvek uhradilo celkem 42 rodičů a sdružení má tedy 42 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení. V úvodu školního roku 2021/2022 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 4.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity sdružení i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho spolku se dětem vrátí.

Ve školním roce 2021/2022 se našemu sdružení nepodařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí tradiční akci - Adventní dílničky z důvodu světové pandemie Covid 19. Nicméně v letošním roce s radostí oznamujeme, že po dvou letech se uskuteční školní bál.

Spolek za loňský kalendářní rok hospodařil s příjmy 3.500 Kč a výdaji 4.386 Kč. K poslednímu dni roku evidoval hotovost ve výši 14.164 Kč a zůstatek na bankovním účtu činil 33.369,04 Kč.

Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 18. června 2022 v kulturním domě. Letos nese název CITRUSOVÝ BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší ovocnou dobrotu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za pomoc při zajištění a úklidu bálu, ale také za dary do naší dětské tomboly, popř. finanční příspěvky. Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

Členové Rady SPZŠHN

SPZŠHN zve na valnou hromadu

 P O Z V Á N K A

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v souladu s článkem 7 stanov svolává

Valnou hromadu,

která se koná v sobotu 18. června 2022 v 17:45 hodin v Kulturním domě, Horní Němčí

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba člena Rady Spolku

3. Informace o stavu hospodaření

4. Různé

5. Usnesení a závěr

V Horním Němčí 13. června 2022

Miriam Borýsková předseda

neděle 12. června 2022

Krásný úsměv = zdravé zuby

Abychom měli zoubky zdravé a "veselé" musíme o ně pečovat. Pravidla správné péče si zopakovali prvňáčci při preventivním programu "Veselé zoubky", který pro školy připravuje "dm" drogerie. Jako odměnu dostal každý žák taštičku plnou věcí pro správnou péči o zuby.středa 8. června 2022

Kreslení v trávě

Slunečné počasí, příroda kolem nás, vnímavé oči, lehká ruka - základ k tomu užít si výtvarnou výchovu venku. Vždyť učebna nemusí být jen v budově školy.

úterý 7. června 2022

Pasování prvňáčků na čtenáře 2022

Ve středu 1. června bylo patnáct našich prvňáčků pasováno na čtenáře ve slavkovské knihovně. Pro rodiče si děti pod vedením paní učitelky Evy Kočí připravily básničky a veselou písničku, aby jim poděkovaly za celoroční podporu při zvládání výuky čtení. Potom už začala jejich první pohádková Noc v knihovně, na které je doprovázeli kamarádi druháci.Ekohrátky I. a II. třída

Prověřit si své znalosti nejen rostlin a zvířat, ale také svou paměť a hmat mohli naši prvňáci a druháci při Ekohrátkách ve Slavkově. Tyto aktivity pro děti připravili členové ČSOP Pantoflíček. Všechny děti byly za své vědomosti a aktivitu oceněni krásnou medailí. Děkujeme a těšíme se zase za rok.

                                   

                                

Foto více

neděle 5. června 2022

Cyklovýlet

Své kolo připrav, vždyť je tu den,

kdy na cyklovýlet všichni pojedem.

Směr Dolní Němčí a Hluk

to jistě zvládne každá holka i kluk.

Odměna nás nemine

a cukrárna s dobrotami nás nabije.

Zpáteční cestu jistě zvládneme

a celý výlet si užijeme!

Oznamujeme, že dne 3. 6. jsme úspěšně zvládli cyklovýlet Horní Němčí / Slavkov - Hluk a zpět. Velkou pochvalu si zaslouží naši prvňáčci, kteří celou trasu taky skvěle zvládli!

Další fotografie: tady.


středa 1. června 2022

Sběr papíru

Dne 27. 5. proběhl v obou obcích sběr papíru. Děkujeme obyvatelům, kteří se do této naší tradiční akce zapojili.


Více foto zde.

úterý 24. května 2022

Páťáci na exkurzi

V pondělí 23. 5. se páťáci vypravili na exkurzi. Ve Slavkově navštívili firmu Kasko, kde se seznámili s výrobou plastových dílů, které jsou součástí automobilového průmyslu. Ve Strání - Květné se zase podívali na výrobu skleněných výrobků. Někteří se i zapojili do praktické činnosti. Sklárna byla postavena už v roce 1794 a patří k nejdéle fungujícím sklárnám na našem území.


Na další fotografie se můžete podívat tady.

Poškoláci na Gulášfestu

Sobotním dnem se linula vůně koření a hlavně papriky. Tým Poškoláků složený ze všech zaměstnanců školy se zapojil do tradiční akce Gulášfest ve Slavkově. Pod odborným vedením našich paní kuchařek ani nešlo jinak, než uvařit skvělý guláš. Sotva jsme stačili odložit porci pro porotu, už se u nás tvořily fronty. Guláš byl pryč rychleji, než byste řekli švec. I když jsme nevyhráli, velkou odměnou pro nás byla pochvala lidí, kteří se u našeho stolu jenom oblizovali. Tak třeba příští rok! 


pondělí 23. května 2022

Ocenění za aktivní účast v projektu Recyklohraní

 


Den s lesákem

Blízkost přírody přímo vybízí k pořádání různých školních akcí i mimo budovu školy. Cílem všech tříd se tentokrát stala chata Lásky, v jejímž okolí se díky panu Ing. Aleši Bobčíkovi podařilo po dvou letech zopakovat Den s lesákem. Na jednotlivých stanovištích se děti postupně dozvěděly řadu zajímavých informací o těžbě dřeva, výsadbě mladých stromků, o tom, jak se myslivci starají o zvěř. Na vlastní oči (a z bezpečné vzdálenosti) jsme pak sledovali kácení stromu, jeho přiblížení pomocí koně a konečné odtažení za traktorem. 

Děkujeme všem, kteří si na nás našli čas a svoji nelehkou práci při péči o les představili.  

Den s lesákem

středa 18. května 2022

Kompostování

Prvňáčci se zapojili do řešení posledního letošního úkolu v rámci celoroční hry Recyklohraní. Seznámili se s novými pojmy (bioodpad, kompostér, kompost) a poznali smysl a význam kompostování.


čtvrtek 5. května 2022

Na mořském břehu

Právě tam se odehrával děj obou pohádek, které si pro spolužáky i pro děti z MŠ ve Slavkově připravili naši šikovní herci ze čtenářského klubu. Ti mladší se představili v pohádce Malá mořská víla, starší pobavili svými výkony v žertovném představení O rybáři a staré botě.  


                                                                           další fotografie


Povelikonoční výprava druháků a třeťáků

Na pozvání paní Baretti jsme se společně vypravili do malebné chaloupky, kde jsme mohli obdivovat nejen výstavku nádherně zdobených kraslic a dalších velikonočních dekorací, ale i samotný starobylý příbytek. Děkujeme za příležitost nahlédnout do historie a poodhalit něco ze života našich předků.

úterý 3. května 2022

MC DONALD´S CUP OPĚT TADY!

Ve dnech 28. a 29. dubna jsme se zúčastnili okrskových kol fotbalového turnaje. Ve čtvrtek reprezentovali naši školu na stadionu Na Lapači v Uherském Brodě děti z 1. - 3. třídy v kategorii A. V pátek čtvrťáci a páťáci v kategorii B.

Přestože se nám nepodařilo postoupit do okresního kola ani v jedné kategorii, kluci i holky se moc snažili a ukázali, co umí. Slunečné dopoledne na hřišti s kopacím míčem si náramně užili.

Náš velký dík patří trenérovi FK Javořina Liborovi Švardalovi, který nás na oba turnaje doprovodil a povzbudil.pátek 22. dubna 2022

Den Země v matematice

Jak spojit matematiku s ekologií? Co třeba si povědět o tom, jak dlouho se rozkládá taková plechovka, papír nebo třeba plastový kelímek. Když jsme vypočítali různé příklady, dozvěděli jsme se například, že přírodě bude trvat skoro celý náš život, než se zbaví jediné žvýkačky, pokud ji upustíme na chodníku. A co polystyren? Ten v přírodě zůstane asi napořád.  

čtvrtek 21. dubna 2022

Výsledky zápisu k povinné školní docházce

 


Pohádkový zápis

Princezna Viky, víla Eliška, čarodějnice Anička a skřítkové Matík, Kostík a Pohybka. Tak tyto postavy letos provázely předškoláky pohádkovým zápisem. S princeznou se podívali do Barevného království, u víly si hráli na louce, s čarodějnicí vařili polévku a skřítkové pro ně měli matematické úlohy, jarní hrací kostky a překážkovou dráhu. Děti prokázaly svou odvahu, obratnost i dovednosti. Už se na ně ve škole těšíme!

Fotografie ze zápisu jsou tady.

úterý 19. dubna 2022

Zdravý talíř v 1. třídě

Jako téma výstupu v předmětu ČAS si vybrala studentka druhého ročníku učitelství 1. stupně na UTB ve Zlíně "Zdravou stravu". Děti rozdělily potraviny na dvě skupiny "zdravé" a "nezdravé" a následně vytvářely svůj "zdravý talíř". Děti tato aktivita velmi bavila a tvorbu talíře si náležitě užily. Děkujme studentce Daniele Zichové za krásnou vyučovací hodinu. Veselé velikonoce ze školní družiny

Také ve školní družině jsme se připravovali na Velikonoce. Vyráběli jsme přáníčka, malovali kuřátka, zajíčky a zdobili kraslice. Ale co bylo úplně ze všeho nejlepší? Samozřejmě perníčky. Tentokrát jsme dětem perníčky napekli a jejich úkolem bylo si je krásně vyzdobit. To se všichni radovali. Perníčků bylo opravdu hodně, takže se nikdo nemusel bát, že na něho nevyjde. Paní učitelka Leblochová byla tak hodná, že připravila kromě perníčků také sníh s cukrem na zdobení. To byla bezva družina. Všichni si to užívali a namlsali se do sytosti. Děti pracovaly ve skupinkách, aby měly lepší možnost se na zdobení perníčků soustředit. Práce se jim dařila a moc je to bavilo. Budeme muset ještě nějakou podobnou soutěž s kuchtěním uspořádat.  Děkujeme paní učitelce Leblochové, že nám věnovala svůj čas a ukázala dětem, jak se zdobí perníčky.