Školská rada

Školská rada
§ 167 Školského zákona, odstavec 1: Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
Školská rada při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště pracuje od 13. 7. 2021 ve složení:
Adam Bobčík, předseda
Ing. Aleš Bobčík
Libor Kadlček
Mgr. Libor Švardala
Mgr. et Bc. Eva kočí
Jiřina Warchilová

Kontaktní e-mail na školskou radu: 
skolskaradazshn@seznam.cz

Aktuální zápisy z jednání školské rady (po poklepání se dokument otevře v nové záložce prohlížeče):