Školská rada

Školská rada
§ 167 Školského zákona, odstavec 1: Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
Školská rada při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště pracuje od 1. 1. 2018 ve složení:

Mgr. Libor Švardala
Mgr. et Bc. Eva Kočí
Ing. Aleš Bobčík
Ing. Tomáš Zimčík
Jiřina Warchilová
Petr Baček - předseda


Kontaktní e-mail na školskou radu: radazshn@seznam.cz


Zápisy z jednání školské rady (stáhnete poklepáním a po zadání hesla zshn):
Zápis z 45. jednání ŠR - 1/2018