středa 12. června 2024

Organizace konce školního roku

ČT 13. 6. - 1. a 2. hodina ukázka fotbalového tréninku (1. a 2. ročník); 3. a 4. hodina první generálka na bál (celá škola), další výuka dle rozvrhu hodin

PÁ 14. 6. - celý den druhá generálka na bál, žáci končí výuku dle rozvrhu hodin

SO 15. 6. - KOKINOVÝ BÁL od 16:00 v Kulturním domě v Horním Němčí; sraz žáků v 15:45 v KD

PO 17. 6. - prvňáci školní výlet, druhý a třetí ročník náhrada odpadlých hodin plaveckého výcviku, jinak výuka dle rozvrhu hodin

ÚT 18. 6. - čtvrťáci a páťáci na výletě, ostatní výuka dle rozvrhu

ST 19. 6. - čtvrťáci a páťáci na výletě; druháci a třeťáci plavecký výcvik, výuka dle rozvrhu

ČT 20. 6. - třeťáci na výletě, ostatní výuka dle rozvrhu

PÁ 21. 6. - Atletická olympiáda prvního stupně v Dolním Němčí - pojedou nominovaní žáci, ostatní žáci výuka dle rozvrhu (nominovaní žáci budou informování prostřednictvím kontaktních deníků)

PO 24. 6. - druhý a třetí ročník náhrada odpadlých hodin plaveckého výcviku, třídnické hodiny, vracení učebnic, úklid tříd - vyučování končí pro všechny v 11:40

ÚT 25. 6. - Zátopkova olympijská míle - závodí nominovaní žáci, ostatní se účastní jako diváci nebo pomocníci, předpokládaný konec vyučování ve 12:00 (podrobné info bude v kontaktních denících)

ST 26. 6. - druháci a třeťáci - závěrečná hodina plaveckého výcviku, v případě vhodného počasí návštěva koupaliště (organizují si třídní učitelé, podrobné info bude v kontaktních denících), konec vyučování pro všechny v 11:40

ČT 27. 6. - vycházka na mysliveckou chatu se soutěží a opékáním špekáčků - předpokládaný návrat a konec vyučování kolem 12:30 (podrobné info bude v kontaktních denících)

PÁ 28. 6. 7:55 až 10:00 vydávání ročníkových vysvědčení, třídnické hodiny, ukončení vyučování v 10:00, obědy od 10:40, ŠD v provozu od 10:00 do 14:00. 

A pak už jen hurá na prázdniny.