pondělí 25. března 2019

Zápis k povinné školní docházce 2019

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště oznamuje, že 


zápis k povinné školní docházce v ZŠ proběhne ve škole ve středu 3. 4. 2019 


dle rozpisu ze Schůzky pro rodiče předškoláků nebo MŠ. 


Pro ty, kteří nemají dohodnutu hodinu zápisu podle rozpisu: kontaktujte prosím školu na tel. 728 383 172 nebo se přijďte domluvit osobně.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště (v případě, že ji již neodevzdal na schůzce - formulář žádosti bude k dispozici také v den zápisu ve škole). 

Základní škola Horní Němčí může pro školní rok 2018/2019 přijmout ke vzdělávání maximálně  56 žáků.
Kritéria přijetí žáků (par. 36 Školského zákona, par. 3 vyhláška 48/2005 Sb.):
1. Budou přijaty všechny tzv. "spádové" děti a to až do naplnění kapacity školy.
2. "Nespádové" děti budou přijaty až po té, co budou přijaty děti "spádové" a to v počtu do naplnění kapacity školy. V případě vyššího počtu zájemců (zájemců bude více, než míst do naplnění kapacity) rozhodne o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Horní Němčí u "nespádových" dětí los.


Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

Matematický Klokan 2019

Mezinárodní matematická soutěž Klokan je pořádána již řadu let na základních a středních školách po celém světě. Každoročně se do ní zapojujeme i my. Soutěžíme v kategorii Cvrček pro druhý a třetí ročník a v kategorii Klokánek pro čtvrtý a pátý ročník.
Školní kolo soutěže proběhlo letos v pátek 22. března. A jak že dopadlo?

Cvrček:
1. Tomáš Krystýn (56 b.)
2. Karin Bobčíková, Matyáš Jelínek, Bára Kratochvílová, Eliška Rybníkářová (52 b.)
3. Věra Jurásková, Samuel Bodiš (50 b.)

Klokánek:
1. Jan Bobčík (103 b.)
2. Martin Kočí (91 b.)
3. Barbora Jančová (90 b.)

Všem medailistům gratulujeme a zároveň blahopřejeme i všem ostatním, kteří se v pátek popasovali s nástrahami  letošního Klokana.

pátek 22. března 2019

Pověsti ve 4. třídě

Učení nemusí být jen dřina, ale i pořádná zábava. To nám předvedli naši čtvrťáci, kteří si pro své spolužáky připravili divadelní vystoupení. Nacvičili tři pověsti O Lucké válce, O dívčí válce a O Svatoplukovi. Sami si vybrali pověst, kterou nacvičili, připravili si kostýmy a kulisy. Jejich výkony byli úžasné a ocenění v podobě potlesku jim právem náleží.


Zpěváček 2019

Příroda se probouzí ze zimního spánku, sluníčko svítí a ptáčci vesele zpívají. Je tady konečně jaro. Naše děti to inspirovalo a povzbudilo ke zpěvu a k dobré náladě. Šest děvčat z naší školy se vydalo do Uherského Brodu na pěveckou soutěž "Brodský zpěváček". Na tuto soutěž se každý rok těšíme, protože máme v našem repertoáru spoustu lidových písniček, které jinde vůbec neznají. Adélka Bobčíková, z 1. třídy, všechny překvapila svým krásným silným hlasem, když zazpívala písničku "Povidajú ludé". Stejně tak uchvátila svou písní  "Hody milé hody" Julie Bačková.
Naše zkušené lidové zpěvačky z 5. třídy svým výběrem písní tuto soutěž také obohatily. Bylo vidět, že nasadily vysokou laťku a odbornou porotu svým výkonem překvapily. Karolína Bačková zazpívala píseň "Fialenko drobná", Sofie Vondráková "Horela lípa" a Radka Uhrová "Z jednéj strany za Dunajom". Třetí třídu zastupovala Klaudie Milošová, která se připravila pro tuto soutěž písničku "Ani sem si nemyslela". Všem děvčatům děkujeme za skvělou reprezenteci naší školy a přejeme jim, aby je zpívání pořád bavilo. Odborná porota zpěvačky odměnila malým dárkem a diplomem za účast v soutěži.pondělí 4. března 2019

Schůzka pro rodiče předškoláků s besedou s prof. H. Lukášovou


Výtvarná soutěž ŠD

Žáci třetích ročníků se zúčastnili výtvarné soutěže školních družin. Tato soutěž se konala v Uh. Brodě v Havřicích. Tentokrát si děti měly možnost vyzkoušet kombinovanou techniku. Jedná se o kresbu tuší, kolorovanou vodovými, popř. anilinovými barvami. Téma letošní výtvarné soutěže znělo  "Pes - přítel člověka". Děti si nejdříve vyslechly příběhy ze života pejsků, seznámily se s nejznámějšími plemeny a společně zavzpomínaly na filmy, kde se pes objevuje v hlavní roli. Např. Bella a Sebastian, Lassie se vrací, 101 dalmatinů ap. Po skvělé motivaci se s chutí pustily do práce. V konkurenci 33 dětí z 11 školních družin z uherskobrodského okrsku porotu nejvíce zaujal výkres Věry Juráskové, žákyně 3. třídy, ze Slavkova. Moc gratulujeme. Dalšími soutěžícími z naší školy byli Ladislav Boráň, Tomáš Tomala,  Karin Bobčíková a Barbora Kratochvílová. Všem našim malířům děkujeme za účast v této soutěží a skvělou repezentaci naší školy.