pondělí 31. října 2022

Uspávání broučků

Ve spolupráci s MŠ Horní Němčí jsme se vydali uspávat broučky. Vybaveni krásnými lampiony a třpytivými tykadly jsme nejdříve u kulturního domu společně zazpívali broučkům "Mravenčí ukolébavku". Potom děti ze školky zazpívaly broučkovi na padáku potichoučku písničku "Spinkej broučku maličký" a pak jsme se vydali společně průvodem na golfové hřiště. Tam nás čekalo skvělé občerstvení a veselá zábava. Paní učitelky ze školky připravily dětem malování na kamínky a tvoření z listí. Děti ze školy malovaly zase nejrůznější broučky křídami na chodník. Všichni si to náramně užívali. Děti byly v doprovodu svých rodičů, tak využily také hřiště (skluzavky, kolotoč, houpačky) a bylo veselo. I když tomu počasí zpočátku moc nepřálo, nakonec se vítr trochu utišil a my jsme mohli broučky opravdu uspat. Byla to skvělá akce. Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme na další podobnou společnou aktivitu. Velký dík patří také panu starostovi a všem, kteří se postarali o občerstvení pro děti. Děkujeme také panu Ladislavu Jančovi za fotografování této akce.


Foto Ladislav Janča, více fotografií zde.

neděle 23. října 2022

Rozběhl se Klub historiků

Každou středu od 13 do 14 hod. se potkávají mladí historikové, aby společně putovali napříč českou i světovou historií. A protože témata vybírají sami žáci, máme se na co těšit. Hned první týden jsme se vydali hluboko do minulosti za královnou Kleopatrou, která měla a stále má spoustu obdivovatelů. Příště nás čeká historie města New York a povíme si také, jak to bylo se Sochou svobody. Klub mladých historiků vede paní učitelka Bílková.

čtvrtek 20. října 2022

Podzimní tvoření

Toto krásné barevné období nás vybízí k tvoření s různým materiálem. V hodinách pracovní a výtvarné výchovy si to užíváme ve všech ročnících. Podívejte se tady.

středa 19. října 2022

Družinová drakiáda

Dlouho jsme čekali na hezké počasí a dobrý vítr. Děti zatím donášely do družiny své draky, které jim rodiče zakoupili. Dnes už asi nikdo s dětmi, ani dětem, draky nestaví. Takže se sešli různí draci různých výrobců. Některé draky představoval smotaný, pomalovaný kus igelitu s několika špejlemi, plastovou součástkou a provázkem tloušťky hedvábné nitě. To pak nebylo vůbec jednoduché všechny tyto věci správně poskládat a utvořit z nich draka. Jiní draci ale byli z pevné látky, s pevnějším provázkem. Každého draka jsme se snažili zprovoznit, protože všechny děti na toho svého draka netrpělivě čekaly. Vítr nebyl moc silný, ale když se podařilo drakovi vystoupat do správné výšky, tak tam vydržel až do konce naší drakiády. Ti méně šťastní draci byli vláčeni svými majiteli po poli, a jen občas se odlepili od země. Ale i toto dokázalo vyvolat v dětských očích jiskřičky radosti. V každém případě jsme prožili krásné barevné odpoledne mezi svými lidskými i dračími kamarády. Nejlépe létajícího draka měl Martínek Kadlček. Děkujeme třem tatínkům, kteří trpělivě pomáhali při rozmotávání provázků a vypouštění draků.


úterý 11. října 2022

Vznikla mapa vzrostlých stromů Horního Němčí

Letošní Den stromů jsme v naší škole uspořádali ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček jako projektový den s názvem „Mapování vzrostlých stromů v okolí potoka Okluky v obci Horní Němčí.

Takový projektový den si vyžádal i důkladnou přípravu. Děti se již předem seznamovaly s listy stromů vystavenými ve vestibulu školy, jejichž herbář vyrobila paní Vlasta Ondrová z ČSOP Pantoflíček. Na vycházkách v rámci předmětu Člověk a jeho svět pozorovaly, jaké stromy v místě školy rostou. Starší ročníky si musely zopakovat také orientaci v mapě a v terénu.

Zahájení projektového dne proběhlo společně v prostorách školní družiny. Jednotlivým třídám byly rozdány úkoly na tento den.

Prvňáci a druháci dostali karty s holými stromy. Na jednotlivé karty měli za úkol nalepit listy z jednoho stromu, každý žák si našel svůj strom. Vybraný strom musely děti také poznat a jeho název napsat na svoji kartu. Prvňáci navíc využili výtvarnou techniku frotáž a voskovkou přenesly na papír otisk kůry stromu. Kousek této frotáže přenesli na kmen svého stromu na kartě. Druháci navíc napsali ještě informace o svém stromu. Došlo tak k hezkému propojení mezi jednotlivými vyučovacímu předměty. Své stromy si děti vystavily na nástěnkách u svých tříd poté, kdy o svém dopoledním počínání povyprávěli starším spolužákům.

Třeťáci se čtvrťáky tvořili jednu skupinu a páťáci druhou. Každá z těchto skupin dostala část mapy obce Horní Němčí s čísly vyznačenými stromy, které měly děti za úkol určit a popsat. Byla to práce zajímavá a dobrodružná, vyžadující dobrou spolupráci skupiny. Určené stromy přenesli žáci i na leteckou mapu. Na závěr dopoledne seznámili mladší spolužáky s výsledky svého bádání. Mapy pak vystavili na nástěnce ve vestibulu.

Ukončení projektového dne se zúčastnila i paní Ondrová z ČSOP Pantoflíček.neděle 9. října 2022

Podzimní jablíčkové pečení v ŠD

Ve školní družině jsme provoněli celou školu. Protože jablíček se letos hodně urodilo, rozhodli jsme se uskutečnit jablíčkové pečení. To bylo radosti. Děti se hned pustily s velkou chutí do práce. Jedni krájely jablíčka, jiní zase chystaly těsto na plech. Každý chtěl pomáhat. A výsledek stál za to. Všichni si to pochvalovali a už se ptali, kdy budeme zase něco péct. Určitě to ale bude brzy. Teď nás čeká Drakiáda, kterou jsme 2 roky nemohli uskutečnit. Snad to tento rok vyjde.


pátek 7. října 2022

Výsledky testování celostátními srovnávacími testy Kalibro 2022

Naši páťáci se pravidelně účastní srovnávacích testování společnosti Kalibro, do kterého se zapojuje přes 3500 českých škol. Testování probíhá v pomocí testů Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika. Poslední testování našich žáků proběhlo v březnu 2022 a nyní máme k dispozici Zprávu o výsledcích testování srovnávacími testy Kalibro, z kterých vyplývá, že v oblasti Český jazyk dosáhla naše škola průměrných výsledků, v oblasti Matematika byly výsledky mírně nadprůměrné a v oblasti Anglický jazyk dosáhli naši žáci výrazně nadprůměrných výsledků a ZŠ Horní Němčí se zařadila mezi nejlepší zúčastněné školy. Viz graf:


středa 5. října 2022

Září u prvňáčků

Věřte nebo ne, ale už máme měsíc ve škole za sebou. Naši prvňáčci svou školní premiéru skvěle zvládli. V českém jazyce se s pomocí maňáska Pepy připravují na čtení a psaní. Uvolňují ruce a trénují svůj zrak, sluch, paměť, pozornost, řeč i orientaci. V matematice se zase s kamarády ze Čtyřlístku seznamují s čísly, dopočítávají předměty a píšou první číslice. Samozřejmě nechybí ani angličtina, zábavné zpívání, tvořivá činnost a pohyb. Kolem nás se toho hodně děje a barevné podzimní období nás už teď vtahuje do dalších aktivit.


Fotografie najdete tady.

úterý 4. října 2022

Měření tělesné zdatnosti třeťáků

V rámci celostátního testování tělesné zdatnosti žáků ve vybraných ročnících jsme dnes zahájili testování našich třeťáků. První dvě disciplíny, ve kterých si žáci vyzkoušeli svoji zdatnost, byl skok z místa snožmo a sedy-lehy. Ke každé disciplíně jsou vydány přesné pokyny, podle kterých se musí cvičení provádět. Děti se snažily, uvidíme, jak na tom budou ve srovnání s ostatními třeťáky v republice. Čeká nás ještě vytrvalostní běh mezi dvěma 20 metrů vzdálenými metami se zvukovým signálem, který určuje rychlost běhu a tento signál se zrychluje. Poslední disciplínou je člunkový běh na čas podle předepsaného schématu.PROJEKTOVÝ DEN „Den stromů 2022“

V pátek 7. října se v naší škole uskuteční projektový den ke Dni stromů. Opět, již tradičně, se uskuteční ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček, který, také již tradičně, zastupuje odbornice na přírodu paní Vlasta Ondrová. Již nyní si mohou žáci opakovat, případně prohloubit svoje znalosti o stromech, k čemuž jim může posloužit výstavka listů stromů, které rostou v okolí, ve vestibulu školy. Úkolem letošního Dne stromů je mapování stromů v okolí potoka Okluky v katastru obce Horní Němčí. Starší děti dostanou mapu části obce s čísly, která označují jednotlivé stromy, které budou v terénu hledat a pojmenovávat. Menší děti výtvarně zpracují jednotlivé stromy a utvoří ze svých prací výstavku. Obě skupiny představí na závěr výsledky své práce paní Ondrové a řediteli školy.

pondělí 3. října 2022

Projekt ZOO ve II. třídě

První školní měsíc je za námi a druháci pilně pracovali na svém prvním letošním projektu. Téma projektu bylo: „Mé oblíbené zvíře ze zoo“. Nejprve si vypracovali myšlenkové mapy, následovalo zjišťování informací k vybranému zvířeti z knih, encyklopedií, časopisů a internetu. Cenným zdrojem nových poznatků o zvířatech byla také návštěva v Zoo Brno. Na základě těchto informací si druháci vytvořili lapbooky, které prezentovali před svými spolužáky. Ve výtvarné výchově si oblíbené zvíře vytrhali z novin a nalepili na připravený podklad (viz foto). Za odvedenou práci si zaslouží pochvalu. Vůně Itálie

Letos se páťáci opravdu nezastaví. Každý měsíc navštívíme jiný stát. V měsíci září jsme se podívali do Itálie. Protože jsme celý měsíc pilně pracovali, za odměnu jsme se na krátký okamžik jakoby v Itálii i ocitli. K navození italské atmosféry nám pomohla vůně oregana na pizze, kterou jsme si sami upekli. Vyzkoušeli jsme si tři druhy: šunkovou, sýrovou a s kukuřicí. Jedna byla lepší než druhá!

PROHLÁŠENÍ