středa 30. listopadu 2016

Pozvánka na valnou hromadu SPZŠHN

P O Z V Á N K A

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí, z. s. v souladu s článkem 7 stanov svolává
Valnou hromadu,
která se koná v pátek 9. prosince 2016 od 17:45 hodin
v tělocvičně ZŠ Horní Němčí, Horní Němčí 118 

Program jednání
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
2. Volba člena Rady,
3. Informace o stavu hospodaření,
4. Různé,
5. Usnesení a závěr.
 
Horní Němčí 30. listopadu 2016
 
Mgr. Veronika Jónová
Předseda

úterý 29. listopadu 2016

Výuka s etickými tématy

V úterý 29.11. přijela do naší školy paní Ludmila Gregůrková z uherskobrodského Centra pro rodinu a přivezla nám zajímavá témata z oblasti etiky. Žáci 2. ročníku se zamýšleli nad tím, jak spolu hovoří a která slova neubližují a žáci 3. ročníku se učili vyjadřovat své pocity a všímat si toho, jak se projevují myšlenky. Tato výuka je součástí uceleného preventivního programu "Etické otázky každého dne", který Centrum v Uh. Brodě školám nabízí.


pátek 25. listopadu 2016

Vánoční koncert smyčcového kvartetu AGITATO


Horněmčanští DRACI chrlí góly!

Nebývalého úspěchu v podobě postupu do semifinále ze základní skupiny dosáhlo mužstvo florbalových Draků ve složení Dominik Hrbáč, Samuel Bodiš, Pavel Tomala, Martin Kočí, Marek Lukáš a Jakub Jón v okresním finále Poháru základních škol. Ve skupinových bojích se Draci museli smířit s těžkou porážkou od ostřílených reprezentantů ze sportovní školy Uherské Hradiště (9:1). Po té smolně prohráli gólem těsně před koncem zápasu s Polešovicemi (2:1). V dalších zápasech však ukázali svou bojovnost a velké srdíčko, když ZŠ Červená cesta Kunovice porazili 7:8 a v zápase, který měl vzhledem k vývoji ve skupině rozhodnout o druhém semifinalistovi, jasně přehráli Tupesy a postoupili. V semifinále Draci narazili na těžkého soupeře z Ostrohu, který byl nad jejich síly. V zápase o třetí místo dlouho bojovali dobře, ale nakonec podlehli žákům ZŠ U Pálenice Kunovice.

Čtvrté místo v takovémto turnaji a konkurenci soupeřů z velkých škol je zajisté nemalým úspěchem. Našim Drakům děkujeme za bojovnost a perfektní reprezentaci.


pondělí 21. listopadu 2016

Recitační soutěž Uherský Brod

V okrskovém kole recitační soutěže v Uherském Brodě jsme byli úspěšní. Odbornou porotu zaujala Klaudie Milošová z 1. třídy a přivezla si tak 3. místo za svou básničku "Učila ovečka". Cenu odborné poroty obdržela Ester Jónová, žákyně  3. třídy. Také ostatní soutěžící z naší školy byli moc šikovní, proto jim patří velký dík  za skvělou reprezentaci naší školy.pondělí 7. listopadu 2016

Nový formulář přihlášky ke vzdělávání v SŠ

Vzhledem k zavedení jednotné přijímací zkoušky na SŠ byl upraven i formulář přihlášky. Pro denní studium volíte růžové formuláře. Přihlášku je třeba řádně vyplnit na obou stranách a přinést k potvrzení do školy (nebo volíte formu přiložení ověřených kopií vysvědčení).

Platný vzor formuláře přihlášky ke vzdělávání v SŠ
Poznámky k přihláškám + vysvětlivky 

Heslo pro stažení obou souborů je zshn.

Rodičovské schůzky 8. 11. 2016

V úterý 8. listopadu 2016 proběhnou rodičovské schůzky ve všech třídách.

Přesné hodiny začátků schůzek v jednotlivých třídách najdete v oznámeních v kontaktních denících žáků.

pátek 4. listopadu 2016

Jak se dělá .........

...... strašidlo. Tak to jsme zjistili při recitační soutěži ve školní družině. Všem recitátorům, kteří s odvahou vystoupili se svými básničkami, děkujeme. Blahopřejeme vítězům, kteří budou naší školní družinu reprezentovat na recitační soutěži v Uherském Brodě.

1. třída: 1. místo Klaudie Milošová,  2. místo Samuel Bodiš, 3. místo Aneta Zimčíková
2. třída: 1. místo Jakub Antl
3. třída: 1. místo Denis Špaček, 2. místo Ester Jónová, 3. místo Martin Kočí
4. třída: 1. místo Karolína Šimková, 2. místo Veronika Daňková, 3. místo Lucie Němcová
5. třída: 1. místo Tadeáš Slabý, 2. místo Jakub Jón, 3. místo Viktor Macalíkčtvrtek 3. listopadu 2016

Písničky se skupinou Marbo

Rok utekl jako voda a my jsme opět přivítali v Horním Němčí hudební skupinu Marbo. Letos k nám přijela s výchovným koncertem pod názvem "Písničky a jejich úkoly". Ukolébavka, pochod, hudební rozpočitadlo, písně o zvířátkách, hra na tělo, veselé zpívání a tancování a především radost z hudby - to jsme zažili během hodinového koncertu.
A víte, která píseň je u našich žáků nejoblíbenější?Další fotografie jsou tady.