neděle 29. června 2014

6 a 3/4 tuny

Naše škola uspořádala v průběhu právě končícího školního roku 2 sběrové dny, v rámci kterých naši žáci sesbírali ve Slavkově a Horním Němčí celkem 6750 kg sběrového papíru. Je to až neuvěřitelné číslo, které znamená, že každému našemu žáku prošlo v průměru rukama víc jak 100 kg sběru. Se sběrovými dny jsme začali v minulém školním roce a chceme v nich i nadále pokračovat. Věříme, že tak můžeme pomoci nejen sobě, ale i obyvatelům Slavkova a Horního Němčí. Máte-li doma nějaký ten papír, staré noviny, časopisy, prosím, nevyhazujte je. Svažte je do balíčku nebo vložte do větší krabice a uschovejte. Pak už jen počkejte na podzimní sběr. Žáci ZŠ Horní Němčí si ho vyzvednou před Vašimi dveřmi.

čtvrtek 26. června 2014

Hořela nám škola!


Ne, nebojte se, to jen proběhlo na naší škole cvičení sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí. Dlouho připravovaná a dobře utajovaná akce (minimálně podle zvědavých dotazů některých obyvatel obce) vypukla vyhlášením poplachu v naší škole. Byl simulován únik plynu, požár a zřícení části stropu na schodiště, přes které se žáci pod vedením učitelů evakuovali na shromaždiště.
Následovalo vyhlášení požárního poplachu sirénami v okolních obcích a postupný příjezd jednotlivých hasičských sborů.
Při komunikaci mezi ředitelem školy a velitelem zásahu Josefem Hermanem bylo zjištěno, že v budově uvízli 4 žáci, které hasiči z ohroženého prostoru následně evakuovali. 
Poslední částí cvičení bylo uhašení požáru, který v souvislosti s celou situací vypukl na školním dvoře.
Při závěrečném hodnocení ocenil velitel zásahu nejen všechny členy sborů dobrovolných hasičů, ale také naše žáky a zaměstnance a předal naší škole pamětní list. Zvláště pak ocenil žáky, kteří se dobrovolně zúčastnili cvičení jako figuranti "zapomenutí" v budově školy.
Po skončení akce nám hasiči umožnili si prohlédnout jejich vozidla a provezli v nich postupně všechny žáky i učitele.
Základní škola v Horním Němčí sama v rámci prevence absolvuje minimálně 1x za rok cvičný poplach s evakuací osob. V letošním roce to byl již druhý poplach, v rámci kterého si vyučující i žáci v poměrně reálných podmínkách kouřem zamořené a sutí zasypaná školy vyzkoušeli opuštěnění budovy v krizové situaci.

U celé akce byla i média:
V pondělí by se měl v týdeníku Dobrý den s Kurýrem objevit další článek o této akci.středa 25. června 2014

Terénní soutěž plná úkolů

Jak už je dobrým zvykem, konec školního roku provází spousta zajímavých akcí. Jednou z nich je i terénní (přírodovědná) soutěž. Letos jsme se vypravili na mysliveckou chatu Slavkov. Družstva nalosovaná z žáků všech tříd se musela poprat nejen s časem na dlouhé trase, ale také s úkoly jako byl hod na cíl, poznávání rostlin, hra na medvěda (držení se na kmenu stromu na výdrž), hmatová poznávačka, přenos zraněného, ... Po úspěšném absolvování trasy čekaly na všechny účastníky špekáčky a hlavně vyhlášení výsledků plné odměn. Za ně díky firmě KASKO Slavkov.


Získali jsme bronzový certifikát

V průběhu druhého pololetí se žáci naší školy zapojili do celostátního programu tělesné zdatnosti, nesoucí název Olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy si změřili svou obratnost, výbušnost, vytrvalost a sílu v šesti disciplínách: skok daleký z místa, člunkový běh na 4 x 10  m, běh na 500 m, hluboký předklon, výdrž ve shybu, hod kriketovým míčkem.

Za aktivní účast v prvním ročníku tohoto celostátního projektu organizovaného Českým olympijským výborem jsme získali bronzový certifikát.


Nejlepší žáky z jednotlivých tříd jsme ocenili diplomy a drobnými cenami - viz fotogalerie.

Fotografie ze snažení našich žáků v rámci víceboje naleznete také v naší fotogalerii.


úterý 24. června 2014

Atletické medaile z Uherského Brodu

Konečně přišel dlouho očekávaný den, kdy jsme mohli vyjet s naší ŠD na Lapač do Uherského  Brodu změřit své síly spolu s ostatními ŠD v lehké atletice. Každoročně zde získávají naši žáci spoustu medailí. Tento rok se nám také dařilo. Přivezli jsme 2 zlaté medaile, které vybojovala Lucie Němcová z 1. tř. za sprint na 50 m a Lukáš Krhovský ze 3. tř. za hod míčkem. O 2. místo se postaral žák 2. tř. Dominik Hrbáč za hod míčkem. V téže disciplíně získal 3. místo žák 2. tř. Tadeáš Slabý a žákyně 4. tř. Aneta Balusová. Závody se vydařily, všichni byli spokojeni. Spoustu medailí přivezli také žáci ze školní družiny Slavkov, kteří také navštěvují naší ZŠ. Všem závodníkům patří velká pochvala a díky za skvělou reprezentaci školy.


 

Výlet čtvrťáků - rafty a lanové centrum

16.6. jsme byli na výletě. Jako první jsme byli na raftech, kde jsme pluli na řece Bečvě. Bylo tam málo vody, a proto nás potkalo 10 zaseknutí o kameny, vysedání z raftů a pády do vody. Na raftech jsme byli ve 3 skupinách. Při plavbě nás paní instruktorka naučila novou písničku, kterou jsme si zpívali. Rafty se nám všem moc líbily.
Po sjíždění Bečvy jsme vyšli do lanového centra u hradu Helfštýna. Bylo asi deset metrů vysoké!Překonávali jsme různé překážky, některé byly vážně těžké.. Ale my jsme se nebáli a zvládli jsme je!
Bylo to úžasné. Určitě se tam běžte podívat!
čtvrťáci
P.S. Stále čekáme na fotky od instruktorů, hned jak budou, zveřejníme.

pondělí 23. června 2014

Návštěvy v Prváčkově

Víte, že 9 žáků naší školy žije v městečku Prváčkov? Poblíž něj leží obce Horní Němčí a Slavkov, kde žijí a pracují šikovní lidé. Někteří z nich nás přijeli navštívit. S radostí jsme v Prváčkově přivítali pana starostu Slavkova - Mgr. Libora Švardalu, paní z pošty, paní vedoucí z obchodu, pana malíře Ašota Arakeljana, paní vychovatelku Evu Kočí a pana školníka Jaroslava Janču, kadeřnici - paní Kateřinu Šimkovou a pracovnici z Charitního domu ve Slavkově, paní Marii Križalkovičovou. Naši hosté nám povyprávěli o své práci a někteří z nich nám i prakticky svou práci ukázali. Moc všem děkujeme a přejeme jim pevné zdraví a mnoho radosti nejen v práci. 
Další fotografie najdete tady.

Pasování prváčků na čtenáře

V pondělí 23.6. 2014 měli prváčci slavný den. Společně s druháky si užili ve slavkovské knihovně předprázdninové cestování po celém světě a v týmech plnili rozmanité úkoly. Vyvrcholením cestovatelského dopoledne se stala velmi mimořádná událost. Přišel pan král! Jeho návštěva měla zvláštní poslání. Po slavnostním slibu bylo 9 prváčků pasováno na čtenáře. Na památku každý dostal knížku Od A do Zet, Abeceda Magdaleny Wagnerové. Tato knížka vyšla v tomto školním roce v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prváčka. Velmi děkujeme panu králi a paní učitelce Mirce Končitíkové za krásný zážitek. Velké poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu ve Slavkově, panu starostovi Mgr. Liborovi Švardalovi, který nám knížky zakoupil.
Další fotografie jsou tady.

Medailová sklizeň našich atletů

I tak bychom mohli nazvat působení našich reprezentantů na Atletické olympiádě I. stupňů, kterou každoročně pořádá ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Družstva složená z žáků jednotlivých ročníků reprezentovala naši školu hned v několika disciplínách - sprint na 50 metrů, hod kriketovým míčkem, skok daleký a smíšená štafeta. Ve všech disciplínách byli naši úspěšní a v konkurenci žáků ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a ZŠ Boršice u Blatnice uspěli. Někteří dokonce vícekrát.

Mezi naše medailisty patří: 
1. třída: Jindřich Dufka, Jiří Kratochvíl,  Lucie Němcová, Romana Kotačková
2. třída: Dominik Hrbáč, Alan Jedelský, Kristýna Švardalová, Nikol Soukeníková
3. třída: Aneta Špačková, Lukáš Krhovský, Jan Zámečník, Daniel Pochylý
4. třída: Magdaléna Zimčíková, Natalie Prachmanová, Václav Uher, Kamil Kotačka, Petr Kvasnička
5. třída: Renáta Zimčíková, Karel Borýsek, Kamila Špačková

Za úspěšnou reprezentaci našim sportovcům děkujeme.

čtvrtek 19. června 2014

20 Kč mám, co s nimi udělám?

Jako prváci nemáme v matematice zatím těžké počítání. Je totiž jen do 20. Abychom si ověřili, jak na tom jsme s matematickými dovednostmi, vypravili jsme se ve čtvrtek 19.6. do obchodu. Každý z nás měl 20 Kč (někdo díky štědrosti rodičů i více), které mohl i nemusel utratit. Záleželo na každém z nás, jak se rozhodne. Jelikož jsou v obchodě ceny i s haléři, pronikli jsme i do tajemství zaokrouhlování. Nakupování se nám vydařilo.
Přivezli jsme 3. místo z plaveckých závodů

Letos poprvé se naši sportovci zúčastnili plavecké soutěže v Uherském Brodě, která se konala v úterý 10. 6. Plavci ze 2. třídy si poměřili své síly v plavecké disciplíně 2x 50m prsa. Nejúspěšnější z nich byl Tadeáš Slabý, který se umístil na krásném 3. místě. Tadeášovi a ostatním plavcům děkujeme za reprezentaci školy. Fotografie z průběhu akce naleznete ve fotogalerii


pondělí 16. června 2014

Vzhůru na palubu, dálky volají!

A protože loď Morava, na kterou jsme se ve Spytihněvi nalodili, je motorová, nebylo třeba čekat na příznivý vítr a mohli jsme bez meškání vyplout. Po necelé hodině jsme zakotvili v Napajedlech, kde jsme si prohlídli historický hřebčín s tradičním chovem koní a utratili něco peněz v obchůdku se suvenýry. Během zpáteční plavby jsme zažili proplouvání plavební komorou mezi řekou Moravou a Baťovým kanálem ve Spytihněvi.
Podle fotografií sami můžete posoudit, zda se výlet 3. třídy vydařil.  sobota 14. června 2014

Na kole do Hluku

Cyklovýlet do Hluku, to je, myslím, taková krásná rodící se tradice pro dny před koncem školního roku. Celá škola naskočí na bicykly, aby absolvovala příjemnou cestu z Horního Němčí do Hluku, kde si dáme zmrzlinu, tříšť nebo kávu (dle věku, chuti a libosti jednotlivých účastníků). Pak už jen protáhneme těla na průlezkách a houpačkách dětského hřiště, naskočíme znovu na naše dvoukolé oře a prošlapeme se cyklostezkami zpět k domovům s dobrým pocitem, že jsme pro sebe něco udělali (třeba se trochu procvičili v dopravní výchově nebo si potrápili naše tělesné schránky pohybem). Věřím, že příště to bude zas taková paráda jako letos.

čtvrtek 12. června 2014

Páťáci v hanácké metropoli

Kam že to? Do Olomóca! Tvargle (nebo to byl jen obyčejný smažák), Hanácká kyselka (a tohle nebyla Coca cola?), ZOO, krmení dravé zvěře, lanáček, vedro, koupačka v kašně, jízda na zebře, krokodýl, vyhlídková věž, orloj, zmrzlina.... VÝLET!

Krmení dravé zvěře
Čertík
ŽirafaČtvrťáci na dopravním hřištiS radostí oznamujeme, že jsme všichni získali náš první řidičák! Testy našich teoretických znalostí dopadly na výbornou, v praxi jsme taky obstáli (na silnici bychom pod koly protijedoucích vozidel skončili jen výjimečně). To dopilujeme.
Zdraví čtvrťáci:-)

úterý 10. června 2014

Výprava za suchopýry

Ani vedro panující v těchto dnech neodradilo třeťáky od plánované vycházky do přírodní rezervace Drahy. Odměnou jim byly nejen nádherné výhledy na sluncem zalitou krajinu, ale i seznámení s bílými chomáčky suchopýrů na pěnovcovém prameništi.
Zpáteční cesta vedla přes dolní část rezervace, kde kromě jiného byly k vidění odkvétající vítody, vemeníky a záplava pětiprstek.
PR Drahy

pátek 6. června 2014

Ekohrátky ve slavkovském parku

Ve čtvrtek 5.6. se prváci a druháci vypravili do slavkovského parku. Český svaz ochránců přírody Pantoflíček Slavkov v čele s Mgr. Vlastou Ondrovou nejen pro ně připravil ekohrátky. Při nich si prověřili své znalosti o přírodě. Třídili odpad, rozlišovali přírodní a umělý materiál, hádali předměty podle hmatu, poznávali květiny a stromy a pojmenovávali živočichy. Největší znalosti o přírodě  prokázali za 1. třídu Eliška Jurásková a za 2. třídu Pavel Tomala a Alan Jedelský. Děkujeme ochráncům přírody za pěkný program.
úterý 3. června 2014

Bylinky

Bylinková sezóna se rozjíždí! Čtvrtá čarodějná třída má v poslední době plné ruce práce se sběrem přísad do svých léčivých lektvarů. Do konce roku budeme mít většinu nasušenou, abychom mohli komukoliv pomoci od neduhů, které jej trápí. Uvaříme, namastíme, namícháme, vyléčíme. Brzy budete moci nahlédnout pod pokličku!

Když venku prší...

Vypadá to na školní chodbě nějak takto...

pondělí 2. června 2014

Prváci a druháci na výletě

Ve středu 28.5. vyrazili prváci a druháci do Zlína na sportovně-poznávací výlet. Zatímco prváci si užívali zábavné atrakce v Galaxii, druháci pod vedením zkušených instruktorů zdolávali lezeckou stěnu ve Vertikonu. Po obědě se společně vydali poznávat zvířecí říši do zoologické zahrady v Lešné. Počasí nám přálo a plni zážitků jsme ve zdraví dorazili domů. Fotografie najdete tady a tady.