pátek 17. září 2021

Barevná písmenka v 1. třídě

 Barevná písmenka prvňáčky baví.......


                                                                          foto více zde

úterý 14. září 2021

Domeček pro skřítka Kořínka

 Jak to dopadlo, když se prvňáčci rozhodli vytvořit domeček pro kamaráda skřítka Kořínka?

                                       

                                                                             více foto zde

POZOR na neznámé muže lákající děti do červené dodávky

Upozornění na situace z Ostrožské Lhoty a Kunovic, kdy neznámé osoby lákají děti do vozidel (červená dodávka):středa 8. září 2021

Podmínky provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021

 S účinností od 13. 9. 2021 se mění podmínky pro provoz škol a školských zařízení takto:

- není nutné provádět další screeningová testování na covid

- všechna další nařízení zůstávají v platnosti

středa 1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Na slavnostním zahájení školního roku 2021/2022 přivítala naše škola společně s milými hosty předsedkyní Spolku přátel ZŠHN Miriam Borýskovou, Starostou obce Slavkov Mgr. Liborem Švardalou a starostou obce Horní Němčí panem Lumírem Kreislem 15 nových prvňáčků. Nejenom jim přejeme aby nový školní rok byl úspěšný, zábavný a hlavně co nejvíce normální.


Další fotografie ze zahájení najdete ve fotogalerii (klikni).


pondělí 23. srpna 2021

Podmínky provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro provoz škol od 1. 9. 2021:

- žádáme všechny zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na nutné minimum. Pro komunikaci se školou využijte primárně e-mail (kontakty na jednotlivé vyučující zde) nebo telefon 774 720 400 (sborovna) 728 383 172 (ředitel).
- žádáme, aby zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze ŠD zvonili na příslušný zvonek komunikátoru a na své dítě počkali před vchodem do budovy.
- žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do školy žáky s příznaky infekčních onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
- v případě výskytu výše uvedených příznaků má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař.
- žádáme zákonné zástupce, aby žáky vybavili ochrannými prostředky dýchacích cest (minimálně chirurgická rouška) - ideálně v počtu dvou kusů
- žáci jsou povinni pohybovat se ve společných prostorách s ochranou dýchacích cest, v učebnách mohou být bez nich
- vstup do školy pro třetí osoby je možný pouze v neodkladných případech a pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s aktuálními nařízeními
- rodičovské schůzky budou probíhat formou individuálních konzultací.
- jsou omezeny akce nad rámec ŠVP.
- ve škole bude probíhat testování (viz informace níže).
- školní kluby budou fungovat v běžném režimu.

Informace k testování žáků:

- testování žáků bude probíhat 1. (2. pro první ročník), 6. a 9. září 2021 pomocí antigenních testů (podobně jako v předchozím školním roce) vždy ráno před zahájením vyučování.
- pokud bude v okrese detekován zvýšený výskyt pozitivních testů bude testování pokračovat s frenkvencí 1x týdně do konce září.
- žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou jejich testování, budou mít povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve VŠECH prostorách školy.
- testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
- v případě pozitivního testu má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař žáka.

Všechna uvedená pravidla vycházejí ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Provoz a testování. Vydaného MŠMT ČR v Praze 17. srpna 2021.