středa 27. července 2022

Změna ceny stravného od 1. 9. 2022

S účinností od 1. 9. 2022 dochází ke změně cen stravného pro všechny kategorie strávníků takto:

Mateřská škola děti  do 6  let 
Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 23,00 Kč
Odpolední svačinka 9,00 Kč 
Základní škola 7 – 10 let + MŠ 7 a více let
Oběd 25,00 Kč 
Základní škola 11 – 15 let 
Oběd 27,00 Kč 
Svačinka ZŠ - všichni
Svačinka 15,- Kč 
Cizí strávníci 
Oběd 80,00 Kč

Odhlašování stravy provádějte nejpozději do 13:00 předchozího pracovního dne osobně v jídelně nebo na Tel: 608 266 313 či E-mail: sjhorninemci@seznam.cz. V případě nemoci je možné stravu odhlásit v první den nepřítomnosti žáka do 7:30 osobně v jídelně nebo na výše uvedených kontaktech. V případě neodhlášené stravy má žák nárok na odebrání dotované stravy v první den nemoci do jídlonosičů do 12:30. V dalších dnech bude strávníkovi neodhlášená strava naúčtována za plnou cenu!

čtvrtek 30. června 2022

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Červenec

Čtvrtek 7. 7. 8:30 - 12:00

Pondělí 11. 7. 8:30 - 12:00

Středa 13. 7. 8:30 - 12:00

Pondělí 25. 7. 8:30 - 12:00

Středa 27. 7. 8:30 - 12:00

Srpen

Pondělí 15. 8. 8:30 - 12:00

Středa 17. 8. 8:30 -12:00

Pondělí 22. 8. 8:30 - 12:00

Středa 24. 8. 8:30 - 10:00

Pondělí 29. 8. 8:30 - 12:00

Středa 31. 8. 8:30 - 12:00


středa 29. června 2022

Přejeme všem krásné prázdninové dny

Krásné prázdniny, vydařené dovolené a dostatek prostoru k načerpání sil do dalších školních let přeje ZŠ Horní Němčí všem svým žákům, jejich rodičům i všem ostatním.

úterý 28. června 2022

Přírodovědná vycházka na mysliveckou chatu se soutěží

Druhý den posledního týdne letošního školního roku jsme prožili v  krásné přírodě Bílých Karpat. Tento den byl dlouhodobě naplánován. Příprava na něj probíhala ze strany žáků celoročně a učitelé se na něj chystali také delší dobu. Počasí bylo příznivé, ráno lehce sprchlo a pak už bylo tak akorát. Žáci byli rozděleni do šesti skupin tak, že každá skupina měla žáky z každého ročníku. Cestou ke slavkovské myslivecké chatě, kam se samostatně přesunovali po fáborkách, plnily děti tyto úkoly: poznávání rostlin, stromů, plodů, savců, ptáků, obojživelníků i plazů, ale také úkoly sportovní, třeba kdo vydrží nejdéle jako medvěd na kmeni stromu nebo hod šiškou na cíl. Jejich splnění bylo zaznamenáno do kartičky, kterou museli přinést až do cíle i se suchým dřevem sebraným cestou. V cíli u myslivecké chaty už hořel oheň připravený na opékání špekáčků. Každý si mohl opéct tolik špekáčků, na kolik měl chuť. Mezitím byly sečteny body na kartičkách a následovalo vyhodnocení soutěže, ve které sice bylo některé družstvo šesté a jiné první, ale nikdo neprohrál. Vyhráli všichni, kteří tento den přišli a tohoto hezkého dne se zúčastnili. Ceny totiž obdrželi všichni a my děkujeme touto cestou firmě KASKO ze Slavkova, která nám na tyto ceny finančně přispěla. K myslivecké chatě dorazily i děti ze slavkovské MŠ, kteří i s našimi slavkovskými žáky odjeli do Slavkova v hasičském autě. Všechny ostatní děti se vrátily se svými učiteli do Horního Němčí.Další fotografie v naší fotogalerii klikni).

Zátopkova olympijská míle

Poslední týden školního roku jsme zahájili sportovně na hřišti místní TJ Sokol. Konal se již tradiční závod ve vytrvalostním běhu, pro jehož název jsme si vypůjčili jméno našeho největšího olympionika. Konala se naše Zátopkova olympijská míle. Děti na ni trénují celý školní rok. Druháci, třeťáci a čtvrťáci měli tuto přípravu znesnadněnou, protože místo hodin tělocviku jezdili ve druhém pololetí na plavání. Takže záleželo na tom, kolik času si na trénování našli sami. Několik žáků z různých důvodů tento den chybělo. Ale ti, co přišli, si to užili. Zkusili si sáhnout na dno svých sil a bojovali až do cíle, jako Zátopek.  Mladší běželi 2 okruhy na fotbalovém hřišti, což je asi 600 metrů, starší přespolní běh v délce 1500 metrů podél potoka Okluky a kolem přehrady.           

 V kategorii 1. - 2. ročník bylo umístění následující:

chlapci                                      čas                     děvčata                                                 čas

1. Yaroslav Ryhan 1. ročník    2:19                       1. Magdalena Warchilová 1. ročník  2:24

2. Tomáš Bodiš 2. ročník        2:24                       2. Miriam Borýsková 1. ročník         2:25

3. Jan Borýsek 1. ročník         2:29                       3. Victoria Kočiš 1. ročník                2:43

Kategorie 3. - 5. třída

chlapci                                                            děvčata

1. Matyáš Jelínek 5. ročník      8:23                1. Viktorie Takáčová 5. ročník          9:34

2. Tomáš Chladníček 4. ročník 9:00               2. Eliška Rybnikářová 5. ročník       10:33

3. Matěj Bobčík 3. ročník         9:15              3. Vendula Křápková  4. ročník        11:09pondělí 27. června 2022

Poslední plavání


Minulou středu ukončili plavecký výcvik žáci 2., 3. a 4. ročníku. Kromě volného plavání si poslední hodinu užili i při divoké jízdě na toboganu.