neděle 31. května 2020

Domácí vzdělávání 1. - 5. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/KqxWUNcTXsYB/1-rocnik-1-5-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/1arH1IemfyJb/2-rocnik-1-5-6-pdf

pondělí 25. května 2020

Nové dokumenty ŠVP ZŠ a ŠVP ŠD

Pedagogická rada a Školská rada při ZŠ Horní Němčí projednaly a schválily na svých zasedáních 13. 5. 2020 aktualizaci zásadních školních dokumentů a to: Školní vzdělávací program pro ZŠ a Školní vzdělávací program ŠD. Oba dokumenty byly aktualizovány tak, aby informace v nich obsažené odrážely aktuální skutečnost v částech definujících podmínky školy, vybavení, charakteristika učitelského sboru atp. Obsahu a výstupů vzdělávání se tato aktualizace netýká. Obě aktualizace vstoupí v platnost 1. 9. 2020.

Oba dokumenty je možné stáhnout na níže uvedených odkazech po zadání hesla zshn.

Aktualizovaný ŠVP ZŠ
Aktualizovaný ŠVP ŠD

neděle 24. května 2020

Domácí vzdělávání 25. 5. -29. 5. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/98VrjtWcPvVh/1-rocnik-25-29-5-pdf

pátek 22. května 2020

Návrat do školy - aktuální informace

V pondělí 25. 5. 2020 se velká část žáků naší školy vrátí do lavic. Velká část z nich (jak plyne z toho, co nám napsali v dotaznících) se toho okamžiku již nemůže dočkat. My se na naše žáky těšíme také. Bylo tedy naší snahou umožnit přístup do školy všem žákům, kteří o to projeví zájem. I proto (a také v souvislosti s hygienickými nařízeními, která musíme dodržovat) jsme byli nuceni dodatečně změnit rozložení skupin. Bude to pro nás pro všechny komplikovanější, ale zájem našich žáků o výuku pro nás stojí nad vším ostatním. Věříme proto, že tuto změnu na poslední chvíli pochopíte. Koneckonců nejde o nic zásadního.
Důležitá upozornění: 
- v pondělí 25. 5. bude ráno kontrolováno čestné prohlášení o zdravotním stavu - nezapomeňte děti tímto prohlášením vybavit - škola nemůže přijmout ty, kteří prohlášení nebudou mít
- každé ráno bude kontrolováno, že každý žák má u sebe minimálně 2 roušky a sáček na jejich ukládání
- pitný režim nebude v tomto nouzovém režimu poskytován - vybavte děti dostatečným množstvím tekutin v jejich osobních lahvích
- i přesto, že děti budou poučeny o tom, jak se ve škole z hygienického hlediska chovat, poučte je, prosím, také doma 
- žáci s podezřením na respirační onemocnění budou okamžitě umístěni do karantény a budou k nim povoláni rodiče - neposílejte nachlazené děti do školy, zkomplikujete tak chod školy všem ostatním
Rozdělení do skupin, učeben a příchod do školy:
SKUPINA I - žáci 1. a 2. ročníku; výuka probíhá v učebně I. třídy v patře; vedoucí učitelka Alena Ondrová - příchod do školy v 7:40 hlavním vchodem
SKUPINA II - žáci 3. a 4. ročníku; výuka probíhá v učebně IV. třídy v patře; vedoucí učitelka Miroslava Končitíková - příchod do školy v 7:45 zadním vchodem přes dvůr
SKUPINA III - žáci 5. ročníku; výuka probíhá v učebně V. třídy v přízemí; vedoucí učitelka Eva Kočí
V jednotlivých skupinách budou dle předmětů působit i další vyučující.

Podrobné informace obdrží rodiče e-mailem.

teamZŠHN

pondělí 18. května 2020

Zápis ZUŠ Folklorika

Vážení rodiče, milé děti,
i v dnešní složité době musíme hledět do budoucna a zabývat se již příštím školním rokem 2020/2021, který nám započne 1.9.2020. Jsme rádi, že i v příštím školním roce jsme schopni vám nabídnout možnost uměleckého vzdělání v naší škole a vyhovět tak vašemu zájmu, který je rok od roku vyšší. Na počátku jsou nezbytné administrativní kroky, jako je zápis, jehož termíny na jednotlivých pobočkách naleznete zde a také vyplnění přihlášky elektronickou formou, kterou naleznete zde. Počet volných míst je omezen, tak neváhejte a pošlete nám přihlášku co nejdříve. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

neděle 17. května 2020

Domácí vzdělávání 18. - 22. 5. 2020

Páteční vysílání (22. 5.):
AJ páťácihttps://youtu.be/G1UJIV-3Qow
Prvňáčci - https://youtu.be/UZ16Pb1hDfA

Všechna videa najdete zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

středa 13. května 2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠHN

Dne 13. 5. projednala pedagogická rada ZŠHN a schválila školská rada při ZŠHN návrh ředitele na pravidla hodnocení žáků ve druhém pololetí, která odrážejí skutečnost, že větší část druhého pololetí probíhá výuka distančně a opírá se o Vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb.
Plné znění tohoto dokumentu zveřejňujeme níže:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady ZŠHN vydává tyto Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

I.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:
a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 12. 3. 2020
b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
2. Žáka nelze hodnotit známkou, to znamená, že je „nehodnocen“, jen v těchto případech:
a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1
b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“
3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.
4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění těchto pravidel na webových stránkách školy a jejich zaslání na e-mailové adresy rodičů.
3. Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použijí tato Pravidla.
4. Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Školskou radou.
V Horním Němčí 13. 5. 2020

Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

Poděkování za štíty od KASKA


Děkujeme firmě KASKO za dar v podobě štítů pro naše zaměstnance a už se těšíme na 25. 5. na naše žáky.

sobota 9. května 2020

Domácí vzdělávání 11. - 15. 5. 2020

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com. 

Evaluační zpráva - testování KalibroKompletní výsledky ZŠ Horní Němčí ve srovnávacích testech Kalibro, které absolvovali žáci pátého ročníku naší školy před jarními prázdninami v přehledné zprávě naleznete zde: https://uloz.to/file/oL87XdUWcroU/2581-zprava-kalibro-1920-tst-pdf
Heslo pro stažení: zshn


středa 6. května 2020

Dobrovolný návrat do školy od 25. 5. 2020 - infomrace a pokyny


Informace a pokyny k návratu žáků do školy
od 25. 5. 2020,

které se opírají o materiál MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Informace pro zákonné zástupce žáků

Zákonný zástupce má právo rozhodnout o účasti svého dítěte ve vzdělávacích aktivitách ve škole v termínu od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků v dopolední (vzdělávací) a odpolední (zájmové) části, které mohou být tvořeny žáky různých ročníků (záleží na složení přihlášených žáků). Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Skupiny žáků budou na základě závazných přihlášek utvořeny k 25. 5. 2020 a budou neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Rodiče budou nejpozději 22. 5. 2020 elektronicky informováni o zařazení dítěte do skupiny a dalších náležitostech plynoucích z počtu skupin.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka se na jeho omlouvání vztahují pravidla omlouvání uvedená ve Školním řádu ZŠ Horní Němčí.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem dětem, které budou docházet alespoň na dopolední část školní přípravy a jejichž rodiče o to projeví zájem. Žáci, kteří dosud nejsou ke stravování v ŠJ při ZŠ Horní Němčí přihlášeni, se musí k odběru stravy přihlásit.

Děti, které se nezúčastní výuky ve škole, budou i nadále vzdělávány distančně stejně jako doposud od začátku nouzového stavu, avšak bez doprovodných videí.

Začátek vzdělávacích aktivit bude pro jednotlivé skupiny odlišný v době od 7.35 do 8.00 (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na příjezd autobusu ze Slavkova). Děti budou vstupovat do školy ve studijních skupinách na pokyn učitele – jednotlivý vstup do budovy nebude umožněn!

Konec vzdělávacích aktivit bude v době od 11:00 do 12:00 hodin (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na odjezdy autobusů do Slavkova).

Odpolední část bude pro zájemce do 15.40 hodin. Ranní družina nebude v souladu s výše uvedeným dokumentem poskytována.

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 Zákonný zástupce je povinen

       vyjádřit závazně zájem o docházku žáka do školy co nejdříve, nejpozději však do 18. 5. 2020 vyplněním přiloženého dotazníku (ke stažení zde: https://uloz.to/file/jEkOK1ahoMnZ/zavazny-zajem-od-25-5-pdf; heslo pro stažení: zshn)

       podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění k 25. 5. 2020, které si žáci, jež mají nastoupit do školy k uvedenému datu, přinesou s sebou (ke stažení zde: https://uloz.to/file/4PbLFBlobZvr/cestne-prohlaseni-navrat-do-skoly-pdf; heslo pro stažení: zshn) – bez tohoto dokumentu nebude možné žáka do školy přijmout!

       zajistit, aby žák přicházel do školy v čase stanoveném ředitelem školy

       dodržet hodinu a způsob vyzvedávání žáka ze školy, který uvede v dotazníku

       vzít na vědomí, že školní výuka bude probíhat v rozsahu dosavadního dálkového vzdělávání, děti, které se budou účastnit výuky ve škole, nebudou dostávat domácí úkoly

       zajistit, aby dítě, které přichází do školy, mělo k dispozici alespoň dvě roušky a igelitový pytlík, do kterého bude roušky ukládat (bez těchto pomůcek nebude možné žáka do školy přijmout!)

       respektovat, že vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy, nikoli doprovázejícím osobám

       poučit své dítě, že je povinno respektovat nařízení školy a hygienická opatření, plynoucí z výše uvedeného dokumentu – opakované porušování hygienických pravidel může být důvodem k vyloučení žáka ze školní přípravyBřetislav Lebloch, ředitel školy

pátek 1. května 2020

Domácí vzdělávání 4. 5. - 7. 5. 2020

Všechna videa najdete zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.