sobota 25. dubna 2020

Domácí vzdělávání 27. 4 - 30. 4.

Program videí:
po 4. 5. - ČJ 4. a 5. třída s paní u. Kočí, vysílání pro druháky s paní uč. Končitíkovou


Středeční vysílání (29. 4.):
AJ pro páťáky
Prvňáčci
Všechna videa najdete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v ropise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

pátek 17. dubna 2020

Domácí vzdělávání od 20. 4. do 24. 4.

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v ropise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/UWIb9arA9ntw/1-tr-20-24-4-pdf


2. ročník https://uloz.to/file/wBaf4l0vFxwM/2-tr-20-24-4-pdf


3. ročník https://uloz.to/file/OcFpYGbk3rnr/3-tr-20-24-4-pdf


4. ročník https://uloz.to/file/lXCjNiG9kY88/4-tr-20-24-4-pdf

5. ročník https://uloz.to/file/hzMY6zVMrrWt/5-tr-20-24-4-pdf


Všechna videa najdete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

Zápis k povinné školní docházce a opatření MŠMT k zápisům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

V souvislosti s výše uvedeným opatřením vyhlašuje ředitel školy Základní škola Horní Němčí, okres Uherské hradiště zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na středu 29. 4. 2020.

Přihlášky k zápisu je možné stáhnout zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné přihlášky zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána). na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 29. 4. 2020. V souladu se zákonem budou výsledky zápisu zveřejněny na webu školy (www.zshn.cz) a také na dveřích školy.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si žádost o odklad povinné školní docházky zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné žádosti o odklad zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána). na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2020. Aby mohla být žádost úspěšně vyřízena musí obsahovat 2 přílohy: 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 2. doporučující posouzení odborného lékaře neb klinického psychologa.


Postup pro podání žádosti o odklad je následující:

  • Zákonný zástupce požádá od 1. dubna do 30. dubna 2020 o odklad.
  • Zákonný zástupce může podat žádost bez doporučujících posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa s tím, že ji dodá později. ředitel školy pak přeruší správní řízení a vyzve zák. zástupce, aby příslušná doporučení doložil, přičemž stanoví lhůtu, do kdy tak má učinit.

neděle 12. dubna 2020

Domácí vzdělávání od 14. 4. do 17. 4.Dnešní streamy (17. 4.):
Prvňáci 
AJ 5. ročník https://www.youtube.com/watch?v=AF65vUICRPc&feature=youtu.be  

Všechny starší streamy najdete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
1. ročník
ČJ  Slabikář po str. 75 (kromě úvodu k novému písmenu G vychází jedna strana asi na dva dny) - způsob práce s textem bude upřesněn v mailu 
PS  Písanka 2 po str. 38 (na každý den vychází jedna stránka)  
M  M3 po str. 17 (na každý den vychází jedna stránka); pozor na 14/4, 5 -  nepočítáme jako písemné sčítání, děti vidí jen jiný způsob zápisu příkladu 16 + 2 a mají zapsat správně pod sebe desítky a jednotky; znázorňovat pomocí barevných vršků, ukazovat na číselné ose, pracovat s kartičkami
další informace budou zaslány na e-mailové adresy rodičů

2. ročník
M - znovu si prohlédněte dnešní stream a vše si zopakujte. Splňte zadaný úkol. Dále pracujte v Početníčku na str. 50.
ČJ - Čtyřlístek str. 39, cv. 3. 1. až 5. úkol jsou stejní jako minule. 6. úkol: Znovu si přečtěte poslední 2 věty. Úlohu vyřešte a zapište odpověď. 7. úkol: Naučte se básničku o žirafě.

3. ročník
ČJ - úterý  14. 4.–:podstatná jména – souznačná = synonyma = slova mající stejný nebo podobný význam – procvičuj na pexesu:
vypracuj podle prezentace pracovní list PTÁCI ) Obálku s úkoly dostaneš v úterý v poledne)
Středa 15. 4. – rod, životnost podstatných jmen – vyplň pracovní list, potom trénuj  na:
Čtvrtek – 16. 4. – životnost pod. jmen: 1.:trénuj na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html , 2.pracovní list
Pátek 17. 4. – kategorie podstatných jmen:  1.trénuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 2. pracovní list
MA: 15. -17. 4. – dělení se zbytekm – pracovní listy, dobrovolně žvýkačkový automat na :
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

AJ: podívej se na stream, (součástí je poslechové cvičení z pracovního sešitu a cvičení z učebnice)
       procvičuj si slovní zásobu furniture na quizletu
       pracovní sešit str. 52. cv. 1 - poslechové cvičení ze streamu, cv. 2 - přečti si text a vybarvi podle zadání
       vypracované cvičení mi pošli na můj email: bilkovam2018@seznam.cz
       pokud nemáte učebnice doma najdete stránky ke stažení zde a zde
4. ročník
M - Práci na celý týden si stáhni zde: https://uloz.to/file/xr3k7DpCh4Se/m-14-4-17-4-pdf a pracuj každý den podle zadání.
Klikni na stáhnout pomalu vedle želvy. Soubor nepotřebuje ke stažení heslo.
ČJ - 14. 4. Stream - Shoda přísudku s podmětem. Podívej se na stream a přepiš tabulku z učebnice s. 103 (žlutá, nahoře) do školního sešitu.
15. 4. Tvoř dvojice - uč. s. 105 cv. 20 - vytvoř dvojice (podmět a přísudek), napiš do sešitu. Při tvorbě vět dávej pozor na koncovky v přísudku, které se řídí podmětem. Piš věty pod sebe a na každý řádek napiš rod podmětu té věty (př. Brzdy zaskřípěly. - podmět rod ženský (ty brzdy). Nafoť a pošli.
16. 4. Pracovní sešit s. 34 cv. 1, 2, 3 - doplň a jedno cvičení přepiš do sešitu (přepisuj bez chyb). Neposílej, jen procvičuj na úterní test. 
17. 4. Zápis do čtenářského deníku - zapiš si knihu za březen, nakresli obrázek - nafoť a pošli. Ve čtenářském deníku bys měl mít zapsáno nejméně 7 knih (září až březen).
INF - vyzkoušej si test  https://www.ibobr.cz/test/archiv-pred-spustenim/2013/427
AJ: podívej se na stream, kde zazní poslechové cvičení
       dny v týdnu: poslechni si písničku na youtube - The days of the week
       procvičuj slovní zásobu na quizletu- Daily activities a Activities
       pracovní sešit str. 52 cv. 1 - poslechové cvičení ze streamu, cv. 2 doplň dny v týdnu a poté doplň do textu (vyplněnou stránku vyfoť a pošli na můj email: bilkovam2018@seznam.cz)
pokud nemáte učebnici doma stránku můžete stáhnout zde
ČAS: Sámova říše: projdi si prezentaci zde, přiřaď správně odpovědi a zapiš do sešitu zde
           Příroda na jaře: běž na procházku do přírody a alespoň 5 rostlin, nebo stromů, které teď kvetou. Pokus se zjistit jak se jmenují. Zašli mi fotky a názvy na můj email: bilkovam2018@seznam.cz
5. ročník
M - Práci na celý týden si stáhni zde: https://uloz.to/file/Z5y6brL8XfJr/m5-14-4-17-4-pdf a pracuj každý den podle zadání.
Klikni na stáhnout pomalu vedle želvy. Soubor nepotřebuje ke stažení heslo.
ČJ - 14. 4. Stream - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - úvod. Podívej se stream, přečti si tabulku v uč. s. 79 (žlutou, nahoře). Do školního sešitu vypracuj cv. 9 s. 78 v učebnici. Přepiš se správným tvarem přísudku a urči rod podmětů. Nafoť a pošli.
15. 4. Pracovní sešit - procvičuj shodu přísudku s podmětem - s. 35, cv. 7  a s. 36, cv. 1- doplň a podtrhni podmět a přísudek. Procvičuj na test, který bude příští týden v úterý při streamu. Neposílej.
16. 4.  Pracovní sešit - s. 37 cv. 2 - přepiš v množném čísle, podtrhni podmět a přísudek. Nafoť a pošli.
17. 4. Zápis do čtenářského deníku - zapiš si knihu za březen, nakresli obrázek - nafoť a pošli. Ve čtenářském deníku bys měl mít zapsáno nejméně 7 knih (září až březen).

ČAS - zkus vymyslet nějaké hry nebo činnosti na procvičování smyslů. Napiš alespoň 3 činnosti a jednu činnost popiš podrobně (co rozvíjí za smysl, jaké pomůcky budeš potřebovat a jak bys ji provedl). Napiš do sešitu, nafoť a pošli.
AJ - podívej se na stream, aby si porozuměl novému učivu
        procvič si slovní zásobu na quizletu: My day
        pracovní sešit str. 34 cv. 1 a 2 (vyplněnou stránku vyfoť a pošli na můj email: bilkovam2018@seznam.cz)