pondělí 14. srpna 2023

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v kulturním domě v Horním Němčí 

od 10:45 v pondělí 4. září 2023.

Kulturní dům bude otevřen od 10:00.

Žáci 1. ročníku přicházejí do KD s aktovkou a přezůvkami a hlásí se třídní učitelce Aleně Ondrové. Po skončení společné části zahájení se žáci prvního ročníku přesunou pod vedením třídní učitelky do školy. Účast rodičů je vítána.

Slavnostní zahájení bude končit cca v 11:15. Žáci 2. - 5. ročníku odcházejí po ukončení zahájení domů nebo na oběd.

Od 11:15 budou vydávány žákům obědy. Všichni žáci, kteří chtějí již v první den školy odebírat obědy, si je musí přihlásit ve školní jídelně nejpozději ve čtvrtek 31. 8. 2023. Přihlášení k odebírání obědů je možné provést telefonicky (608 266 313), e-mailem (sjhorninemci@seznam.cz) nebo osobně od 8 do 11 hodin.

Školní družina zahájí provoz v úterý 5. 9. 2023 v 6:35 a bude dále fungovat pravidelně ve dnech školního vyučování od 6:35 do 7:35 a od 11:40 do 15:40, pokud nebude uvedeno jinak. Každé dítě, které chce navštěvovat školní družinu, musí přinést do 8. 9. 2023 vyplněnou přihlášku a odevzdat ji vychovatelce Jiřině Warchilové.

V úterý 5. 9. 2023 proběhnou třídnické a organizační hodiny. Žáci přijdou do školy vybaveni přezůvkami, školní brašnou, psacími potřebami, případně dalšími věcmi dle požadavků třídních učitelů. Všechny ročníky budou končit vyučování v 11:35. Výuka dle rozvrhu hodin začne ve středu 6. 9. 2023.