úterý 31. března 2015

Škola naruby ...

... je název tradiční akce naší školy, kterou si každoročně koncem března připomínáme výročí narození J. A. Komenského. Den učitelů je příležitostí pro žáky páté třídy, alespoň na chvíli si mohou práci za katedrou vyzkoušet na vlastní kůži:

Hodně mě překvapilo, že děti byly strašně hodné a dobře se s nimi spolupracovalo. Z mého pohledu se nám ten den podařil a dětem se to líbilo. 

Když jsem vešla do třídy, v duchu jsem si řekla, že bude strašné učit tu třídu. Nebudou dávat pozor, budou odmlouvat. Ale co se stalo? Byli hodní, hlásili se, bavilo je to, co jsme si pro ně připravili. Chtěli, abychom je učili celý týden. Moc mě to potěšilo. Vůbec by mi nevadilo učit tu třídu :-).

Došla jsem k závěru, že učitelé mají těžkou práci. A proto učitelkou nikdy nebudu :-).

Naše skupinka měla 4. třídu a učili jsme je matematiku a anglický jazyk. Dost nás to bavilo a perfektně jsme si to s nimi užili. A doufám, že to bavilo i čtvrťáky.Pokud byste chtěli vědět více, např. jak se naši "učitelé" na výuku připravovali, které předměty vyučovali, a jaké byly ohlasy jejich mladších kamarádů, rozhodně si nenechte ujít předprázdninové vydání Koulenky. Zatím se můžete alespoň podívat na další fotografie.

Vernisáž výstavy pana Ašota Arakeljana a Květy jara

Koho už nebaví pošmourné počasí a chybí mu velikonoční nálada, měl by navštívit Obecní úřad ve Slavkově. Již ve vstupní hale nebudete vědět, kterým jarním květem se máte potěšit dříve. Umění našich malých výtvarníků vás dovede až k dílům pana Ašota Arakeljana. Tam už budete jarem plně obklopeni. A možná vás už jeho květy nepustí... Velmi přátelskou a milou atmosféru z vernisáže se vám pokusíme zprostředkovat zde

čtvrtek 26. března 2015

Druháci a Noc s Andersenem

Měsíc březen máme ve 2. třídě zaměřený na čtení a knížky. Jeho vyvrcholením byla již tradiční akce "Noc s Andersenem". Nejenom, že jsme si oživili naše znalosti o tom, kdo byl Hans Christian Andersen, ale také jsme poznali dalšího pohádkáře - Jana Drdu. Možná to nevíte, ale pohádky jako O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo Nejkrásnější hádanka byly natočeny právě podle jeho literárních předloh. V rámci pohádkového večera jsme měli také diskotéku, stezku odvahy i hledání pokladu. Jestli byl nalezen, najdete ve fotogalerii.


úterý 24. března 2015

Zpívající družinka

Za našima humny, Pod Javorinú, Šly děvčátka na jahody a jiné lidové písně zazněly z úst našich malých zpěvaček na soutěži ŠD "Brodský zpěváček". Naše děvčata patřila mezi nejlepší a porota nešetřila chválou. Odměnila je kromě jiných dárků certifikátem "Zpívající družinka" a krojovanou panenkou na památku z této soutěže. Karolíně Bačkové, Sofii Vondrákové, Radce Uhrové a Sabině Vondrákové děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Výtvarná soutěž školních družin

Zachytit život na severu pomocí inkoustu a zmizíku. Tak zněl úkol pro žáky 3. třídy na výtvarné soutěži ŠD v Havřicích. Jak se to podařilo našim malířům, posuďte sami fotogalerie.Výsledky výtvarné soutěže Květiny jara

Dění v naší tělocvičně mívá v pondělí odpoledne většinou podobný průběh. Tělocvičnu okupují pohybuchtiví žáčci navštěvující školní družinu. Včera tomu však bylo jinak. Naši školu navštívil historik umění a malíř Ašot Arakeljan, občan Horního Němčí, aby vybral nejlepší práce v rámci výtvarné soutěže Květiny jara, kterou uspořádala ZŠ Horní Němčí ve spolupráci s Knihovnou slavkov u příležitosti autorské výstavy pana Ašota.
Pan Ašot neměl při svém rozhodování lehkou práci. Do soutěže přišlo téměř 200 obrázků a vybrat z nich ty nejlepší bylo opravdu složité. Původně jsme chtěli vybrat poze 3 nejlepší práce, ale bylo evidentní, že pochvalu a ocenění za snahu by zasloužili všichni mladí malíři a tak jsme nakonec na prosbu pana Ašota vyhlásili i několik čestných uznání.
Všichni ocenění jsou srdečně zváni spolu se svými rodiči na slavnostní vyhlášení, které proběhne před vernisáží výše uvedené výstavy v prostorách Obecního úřadu Slavkov od 16:30 hodin za přímé účasti malíře Ašota Arakeljana.


Oceněné práce v rámci soutěže Květiny jaraI.                   kategorie (MŠ)

1.     Kateřina Zelo (MŠ Horní Němčí)

2.     Ladislav Boráň (MŠ Horní Němčí)

3.     Matěj Rožnovský (MŠ Havřice)

Čestná uznání:

Tomáš Dočekal (MŠ Dolní Němčí)

Jan Bobčík (MŠ Horní Němčí)II.                 kategorie (1. a 2. ročník ZŠ)

1.     Matěj Lebloch (ZŠ Dolní Němčí)

2.     Kristýna Vaculová (ZŠ Luhačovice)

3.     Anna Richtrová (ZŠ Dolní Němčí)

Čestné uznání:

Martin Žufánek (ZŠ Dolní Němčí)III.              kategorie (3. – 5. ročník ZŠ)

1.     Alan Jedelský (ZŠ Horní Němčí)

2.     Sabina Snopková (ZŠ Kunovice, U Pálenice)

3.     Lucie Herbánská (ZŠ Kunovice, U Pálenice)

Čestné uznání:

Adéla Zubíková (ZŠ Horní Němčí)
  


pondělí 23. března 2015

Škola je místo, kde ...

Naše škola se i v letošním roce zapojila do projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání, v rámci kterého absolvovali žáci III. a V. třídy srovnávací testování. Testování probíhalo na celém území Zlínského kraje a zapojeny do něho byly téměř všechny základní školy.

Jednou z oblastí, která byla v testu sledována, bylo klima ve škole, které ovlivňuje výsledky žáků. Jak naši páťáci vidí svou školu? Odpoví následující graf:

Žáci odpovídali podle následující škály: 1 - rozhodně nesouhlasím, 2 - spíše nesouhlasím, 2 - spíše souhlasím, 4 - rozhodně souhlasím


pátek 20. března 2015

Dnes máme zatmění :-)

Pátek 20. března byl náročný den pro celou naši školu. V průběhu první a druhé hodiny se žáci od druhé do páté třídy snažili chytit klokany. Divné, co? Ale ne, to byli jen klokani matematičtí. A hned po krátkém odpočinku a svačince vyrazila celá škola pozorovat zajímavý astronomický úkaz - zatmění Slunce. K tomuto jevu dochází v případě, kdy se Slunce, Země a Měsíc dostanou do roviny tak, že Měsíc, který je mezi zbylými dvěma tělesy, zakryje pozorovateli na zemi zcela nebo z části kotouč Slunce. A jaké, že to letošní zatmění bylo? ÚŽASNÉ!


Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

čtvrtek 19. března 2015

Vernisáž výstavy obrazů Ašota Arakeljana


Program:

16:30 - vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
17:00 - vernisáž výstavy s kulturním programem
     - úvodní slovo PaedDr. Oldřich Páleníček 
     - na kytaru zahraje Eva Arakeljanová

VSTUP VOLNÝ

pátek 6. března 2015

Předčítání knížek ve 2. třídě

Zábavu, poučení, rozvíjení fantazie, nacházení nových slov - to vše a mnohem více nám přináší čtení. Je třeba ho trénovat a zdokonalovat nejen jeho techniku (jak čteme), ale také porozumění přečtenému textu. Ve 2. třídě máme každý den chvilku předčítání. Paní učitelka čte pohádkový příběh Jaroslavy Pechové "Čáry máry bublifuk". A protože předčítání knížek dospělými je v životě dětí důležité, přišly nám do třídy přečíst pohádky i některé maminky. Paní Šimková přečetla pohádku O kohoutkovi a slepičce a připravila pro druháky pěknou křížovku. Paní Daňková přečetla pohádku O Smolíčkovi a paní Adámková pohádku Kocour v botách. Pozornost při poslechu byla ověřena a nejen sladká odměna připravena. Velmi děkujeme maminkám, že k nám přišly. Věříme, že jednou budeme taky tak výborně číst jako ony.
Další fotografie jsou tady.