úterý 29. dubna 2014

Výsledek kontroly ČŠI na naší škole

Ve dnech 14. až 16. dubna 2014 proběhla na naší škole kontrola České školní inspekce v oblasti hospodaření. Výsledek kontrolního zjištění je shrnut v inspekční zprávě. Helso pro stažení je zshn. Inspekční zprávu najdete také v záložce dokumenty.

pondělí 28. dubna 2014

Aktuální číslo KOULENKY - 12 stran čtení a zábavy od našich žáků


Toto vydání časopisu Koulenka je ke stažení na www.ulozto.cz (heslo pro stažení je zshn).

Přírodovědná soutěž - otázky na 2. týdenOtázky na týden od 28. do 30. dubna1.            Poznáš mne? Jsem savec, který klade vejce, dobře plave a má jedovou žlázu.

2.            Který národní park byl na území ČR vyhlášen jako první a v kterém roce to bylo?

3.            Víš, kde se nachází nejbližší prales? Napovíme, že to není vůbec daleko od Horního Němčí.Ve středu bude ještě bonusovka, tak se neunáhli a počkej s odevzdáním lístku!


Správné odpovědi na otázky z minulého týdne:1.            Jedná se o den tzv. rovnodennosti. Rozeznáváme jarní rovnodennost – kolem 20. března a podzimní kolem 20 září.
2.            Je to z toho důvodu, že v té době je Měsíc ozařován Sluncem z druhé (odvrácené) strany a pozorovatel na zemi tak nemůže Měsíc vidět.
3.            CHKO Bílé Karpaty.

Bonusovka:

tořič
 

pátek 25. dubna 2014

Jsme kamarádi s knížkami!

O tom, že knížky jsou plné zábavy a poučení se mohli v pátek 25.4. přesvědčit prváci a druháci. Společně navštívili knihovnu ve Slavkově. Nejdříve si poslechli pohádku o sluníčku. Potom dali hlavy dohromady a v rozlosovaných týmech hledali odpovědi na hádanky, skládali pohádkové puzzle, luštili jméno známé české ilustrátorky, vyhledávali knihy různých žánrů a doplňovali správná slova do příběhu. Pomocí šifry našli malý poklad, který mj. obsahoval záložku do knížky. Ta se bude jistě hodit všem! Velké poděkování patří paní učitelce Končitíkové, velké znalkyni knížek a zároveň slavkovské knihovnici. Fotografie z akce jsou tady.


čtvrtek 24. dubna 2014

Ředitelské volno 2. 5. 2014

Z organizačních důvodů nařizuje ředitel školy Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště na 

pátek 2. 5. 2014 ředitelské volno.

Výuka ani školní družina nebudou v uvedeném termínu v provozu. Stravování v ŠJ bude možné pouze jako tzv. cizí strávník za plnou cenu.

středa 23. dubna 2014

Den Země zahájil přírodovědnou soutěž

     Jako každý rok, i letos jsme si na naší škole připomněli (a ještě připomenem několika akcemi) Den Země, který připadá na 22. dubna. A podobně jako v předchozích letech, i tentokrát jsme zahájili Velkou přírodovědnou soutěž.
     V této soutěži mezi sebou soupeří jednotlivci v rámci třídních kolektivů. Žáci od třetí do páté třídy dostávájí několik otázek, na které mají možnost odpovědět s pomocí domácí přípravy (internet, rada od rodičů, atp.). tyto otázky budou každé pondělí zveřejňovány také zde na našich internetových stránkách. Na konci týdne přijde na řadu ještě bonusový úkol, který bude možné řešit pouze v tento den. První a druhá třída mají soutěž postavenu trochu jinak a i otázky jsou jiné a mění se častěji. Celá soutěž vyvrcholí posledním kolem v posledním květnovém týdnu.

     Den Země je svátek, který je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o environmentálně motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Otázky pro 3. až 5. třídu na týden od 22. do 25. dubna:

1.            Ve který den v roce nastává situace, kdy je den stejně dlouhý jako noc? (Ptáme se na den a měsíc a také na název tohoto dne.)

2.            Vysvětli, proč není na obloze vidět Měsíc, když je ve fázi označované jako Nov.

3.            Ve které chráněné krajinné oblasti se nachází obec Horní Němčí?
 

pondělí 14. dubna 2014

Klokan 2014 a jak si stáli naši nejlepší v okresním kole

Nedávno jsme informovali o výsledcích Matematického klokana 2014 na naší škole. Jistě není nezajímavé, že v kategorii Klokánek (4. a 5. třída) se náš nejlepší, žák IV. třídy, Jáchym Zlámal, umístil v rámci okresu se svými 102 body na děleném 20. místě. Vzhledem k tomu, že Jáchym bude mít příležitost v příštím roce ve stejné kategorii ještě jednou, je tu velká šance, že by se mohl dostat mezi tři nejlepší a postoupit do dalšího kola.
Všem našim žákům děkujeme za účast v této mezinárodní soutěži, jejíž tradice sahá daleko do minulosti. Soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie.

středa 9. dubna 2014

Noc s Andersenem

V měsíci dubnu si připomínáme narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. A tak před 14ti lety vznikl v Knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti nápad uspořádat Noc s Andersenem. Rok od roku se do této akce zapojuje více a více knihoven a škol, nejen z naší republiky. Letošní 14. ročník se v naší škole nesl v duchu právě onoho pohádkáře. Jeho pohádky jsme si přečetli i pantomimou zahráli. Rovněž nechyběla stezka odvahy a hledání pokladu. Prvňáčci navíc navštívili místní knihovnu, kde se seznámili s knížkami pro začínající čtenáře. Noc s Andersenem se vydařila a už teď se těšíme na příští ročník.
Fotografie z akce jsou tady.
úterý 8. dubna 2014

Plast a sklo - exkurze k předmětu Člověk a jeho svět

V rámci předmětu Člověk a jeho svět se v pátém ročníku seznamujeme i s tím, jak se vyrábí některé základní suroviny a výrobky - sklo, papír, plast... A protože máme v blízkosti naší školy firmy, které s některými těmito materiály pracují a vyrábí z nich, zdálo se třídnímu učiteli zbytečné něco teoreticky vyprávět nebo promítat. Naši páťáci se vydali po stopách výroby skla a výrobků z plastu takříkajíc na vlastní oči. Absolvovali zajímavou exkurzi do firmy Kasko Slavkov a do Skláren Květná. Seznámili se tak s tím, jak se lisují plastové výrobky a jak se vyrábí ručně dělané sklo. Více napoví fotografie v naší fotogalerii.

V provozu firmy Kasko Slavkov

Ve sklárnách jsme si vyzkoušeli, jaké to je foukat sklo

pondělí 7. dubna 2014

Olympijský víceboj startuje i na naší škole

Naše škola patří mezi 400 českých škol, které se zapojily do projektu Českého olympijského výboru pod názvem Olympijský víceboj. Tento projekt si klade za cíl podporu sportu a zdravého životního stylu. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín:

Rodičovské schůzky

V úterý 15. 4. 2014 proběhnou na naší škole rodičovské schůzky. Začátky společných částí v jednotlivých třídách budou v těchto časech:

I. třída      16:00
II. třída    16:30
III. třída   15:45
IV. třída    15:45
V. třída     16:00