sobota 30. června 2018

Úřední hodiny v ZŠ o prázdninách

Červenec:

2. 7. až 3. 7. v čase 8:30 až 12:00

Srpen:

6. 8., 8. 8., 13. 8., 15. 8. v čase 8:30 až 12:00

27. 8. až 31. 8. v čase 8:30 až 14:00

čtvrtek 28. června 2018

Přírodovědná soutěž - tentokrát ve škole

Vzhledem k deštivému počasí jsme letos museli zrušit přírodovědnou stezku na mysliveckou chatu. O soutěž ale naši žáci nepřišli. Své znalosti o přírodě si mohli ověřit na soutěži uvnitř školní budovy. Naši přírodovědnou soutěž každoročně podporuje společnost Kasko, které tímto děkujeme. A jak, že to dopadlo?

1. místo (61 bodů) Červení ve složení: Martin Kočí, Filip Lebloch, Giovani DeFelici, Andrea Špačková, Eliška Rybníkářová
2. místo  (60 b.) Růžoví: Karolína Šimková, Sofie Vondráková, Lily Bobčíková, Jan Bobčík, Karolína Bačková
3. místo (58 b.) Oranžoví: Jirka Kratochvíl, Radka Uhrová, Kateřina Zelo, Věra Jurásková, Justýna Hermanová
4. místo (56 b.) Šedí: Jiří Antl, Romana Dvořáčková, Nikol Blahová, Aneta Zimčíková a Hnědí: Julča Bačková, Matěj Lebloch, Jaroslav Kaňůrek, Radek Lečbych, Tomáš Tomala
5. místo (55 b.) Bílí: Veronika Daňková, Nela Fibichrová, Antonín Knotek, Samuel Bodiš, Anna Turečková, Karin Bobčíková a Žlutí: Jakub Mančík, Adam Švardala, Matyáš Ondra, Tobiáš Kadlček, David Dvořáček
6. místo (54 b.) Modří: Lucie Němcová, Denis Špaček, Michal Zámečník, Ondra Zajíc, Matyáš Jelínek
7. místo (52 b.)  Zelení: Eliška Jurásková, Vítek Vávra, Barunka Jančová, Klaudie Milošová
8. místo (51 b.) Černí: Jana Kadašiová, Štěpán Vlček, Barča Turečková, Jakub Antl, Tomáš KrystýnVydařený olympijský běh

Vydařený olympijský běh

V letošním školním roce jsme uspořádali školní olympijský běh sami, bez vazby na celostátní soutěž. Ta se kryla s termíny školních výletů. Dokázali jsme si, že i "jen" školní běh může v sobě mít napětí, touhu po vítězství, radost či zklamání z umístění a v neposlední řadě i dobrý pocit z hezkého, společně prožitého dopoledne. Ukázala se i sounáležitost k jedné, té naší, škole, a to tak, že všichni dokázali povzbuzovat ostatní nejen v bojích o nejlepší umístění, ale povzbuzovali i ty, kteří dobíhali na nepopulárních místech. Projevilo se i fair play jednání ze strany Sofie Vondrákové, která počkala u zraněné spolužačky na trati na úkor svého umístění. Žáci 1. a 2. ročníku běželi dva okruhy kolem fotbalového hřiště, pro 3. až 5. třídu byl připraven asi kilometrový terénní běh. 

Výsledky běhů:
Chlapci 1., 2.tř.
1. Miroslav Horsák
2. Ladislav Boráň
3. Tomáš Tomala

Děvčata 1., 2.tř.
1. Aneta Zimčíková
2. Karin Bobčíková
3. Julie Bačková

Chlapci 3.-5.tř.
1. Matěj Lebloch
2. Michal Zámečník
3. Jiří Kratochvíl

Děvčata 3.-5.tř.
1. Eliška Jurásková
2. Kateřina Zelo
3. Veronika Daňková

úterý 26. června 2018

Psali o nás - Včelařství 6/2018

Odborný měsíčník Českého svazu včelařů uveřejnil článek o naší návštěvě na základně ZO ČSV Nivnice v Lipinách u příležitosti Dne Země:


neděle 24. června 2018

Do Zlína i na Lásky

Měsíc červen patří v mnoha školách k výletovému měsíci. Naši třeťáci zažili předposlední červnový týden dvě speciální akce. V úterý 19.6. jeli na výlet do Zlína. Nejdříve navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy, kde se dozvěděli zajímavé informace o obuvnictví, podívali se do staré dílny i na výstavu různorodé obuvi a taky si speciální botu vyrobili. To vše bylo v rámci vzdělávacího programu U ševce Tomáše. Po muzeu se přesunuli do zámku na interaktivní výstavu Orbis Pictus Play. Pozor, dotýkat se exponátů bylo doporučeno! Posledním, tentokrát dvouhodinovým zastavením, byl zábavní park Galaxie, kde bylo o zábavu plnou atrakcí postaráno. Výlet se vydařil a dokazují to i fotografie - TADY.Ve čtvrtek 21.6. se třetáci v 18 hodin sešli na Myslivecké chatě na Láskách. Právě tam totiž proběhlo ukončení celoroční hry a zároveň dosažení hory Trojlezhvězdy. Součástí programu byly zábavné hry, luštění, hledání pokladu a samozřejmě táborák. Noční stezku odvahy sice překazila bouřka, ale zažít bouřku v lese, daleko od domovů a rodičů, byl silný zážitek. A možná i tím prostředím a černočernou tmou všichni nakonec brzy usnuli. A třeba se jim zdálo o lese, o hoře, o pokladu, o přátelství, o společném tříletém putování. Fotografie z této výjimečné akce jsou TADY.pondělí 18. června 2018

Děkujeme sponzorům školního bálu

BAHULA Miroslav, Horní Němčí
BOBČÍK Radek, Výroba a prodej palivového dřeva, Horní Němčí
CUKRÁRNA U KOSTELA, Horní Němčí
ČESKÁ ZBROJOVKA a.s., Uherský Brod
DITIPO a.s., Uherský Brod
JURÁSEK Adam, Klempířství, pokrývačství, tesařství, Slavkov
KASKO spol. s r.o., Slavkov
KRHOVSKÝ Vlastimil, Vinárna Pod Třešněmi, Slavkov
KVĚTINÁŘSTVÍ GABRIELA, Horní Němčí
LINEA NIVNICE a.s. , Nivnice
MES group s.r.o., Slavkov, kovovýroba
OBEC HORNÍ NĚMČÍ
OBEC SLAVKOV
Penzion BOĎA, Pavel Bodiš, Horní Němčí
PP Soft s.r.o., Petr Procházka, Uherské Hradiště
SUPERMARKET ROJAL s.r.o., Uherský Brod
SYNOT TIP a.s. Uherské Hradiště
TOMAVA s.r.o., Aleš Bobčík, Veselí nad Moravou
TUREČEK Pavel, Horní Němčí
UNIGASTRO s.r.o. , Uherský Brod
Rodiče, prarodiče dětí navštěvujících ZŠ a ostatní přátelé ZŠ.
VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA PODPORU A VSTŘÍCNOST

středa 13. června 2018

Naši plavci přivezli stříbro

Celkově druhé místo mezi neúplnými základními školami Uherskobrodska získalo družstvo našich plavců na dnešním přeboru v Uherském Brodě. Družstvu ve složení Samuel Bodiš, Miroslav Horsák, Lubomír Kadaši, Aneta Zimčíková, Jakub Antl, Radek Lečbych, Barbora Turečková, Michal Zámečník, Jakub Mačík, Radka Uhrová, Matěj Urbánek, Liliana Vávrová, Jindřich Dufka, Jana Kadašiová, Jiří Kratochvíl a Karolína Šimková děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a srdečně jim blahopřejeme. Fotografie ze závodů jsou tady.

ZŠ Horní Němčí 2017/2018


pondělí 11. června 2018

Z činnosti Spolku přátel při ZŠ Horní Němčí


Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,
dovolte nám Vás informovat na stránkách školy o činnosti sdružení.
Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2017/2018 členský příspěvek uhradilo celkem 44 rodičů a sdružení má tedy 44 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení.  V úvodu školního roku 2017/2018 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 5.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity sdružení i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho spolku se dětem nesčetněkrát vrátí.
Ve školním roce 2017/2018 se našemu sdružení podařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí pomalu tradiční akci - 5. adventní dílničky.  Kromě možnosti zhotovení výrobků s vánoční tématikou byla součástí programu i aukce výrobků. Odměnou byl i výtěžek z aukce, výrobků a občerstvení ve výši 4.017 Kč. Jménem Rady spolku a vedení školy děkujeme všem, kteří se zapojili do organizačních záležitostí, zhotovili výrobky nebo se aktivně účastnili aukce výrobků.
Spolek za loňský kalendářní rok hospodařil s příjmy 32.618,37 Kč a výdaji 29.594 Kč. K poslednímu dni roku evidoval hotovost ve výši 12.450 Kč a zůstatek na bankovním účtu činil 19.120,53 Kč.
Již v loňském školním roce byla podána žádost o příspěvek z Nadace SYNOT – Grant školství a zájmové činnosti Nadace SYNOT 2017.  Spolek obdržel dotaci ve výši 10.000 Kč na výtvarné potřeby. Nákup byl realizován a v rámci Valné hromady byly výtvarné potřeby v hodnotě 10.428 Kč předány vedení školy. Velmi si vážíme této finanční podpory od Nadace SYNOT.  Aktuálně byla podána další žádost na nákup hracích bloků do školní družiny.  V současné době víme, že žádost byla úspěšná a Spolek obdrží před začátkem dalšího školního roku opět příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 16. června 2018 v kulturním domě. Letos nese název OVOCNÝ BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší ovocnou dobrotu. Chtěli bychom touto cestou poprosit všechny rodiče jednak o pomoc při přípravě a zajištění úklidu bálu, ale také o dary do naší dětské tomboly, popř. finanční příspěvky.
Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

                                                                                                                                      Členové Rady SPZŠHN

Cyklovýlet HLUK

Navzdory nejistému počasí a několika málo kapkám, které smáčely páteční den, jsme se, podpořeni nemalou skupinkou rodičů, i v tomto školním roce vydali na již tradiční cyklovýlet. Více napoví fotografie.


Červen ve znamení sportovního zápolení

Naši žáci se zúčastnili Atletických závodů školních družin na stadionu Lapač v Uherském Brodě. Závody se konají každým rokem a žáci si zde mohou porovnat své sportovní výkony s výkony žáků z ostatních školních družin v rámci okrsku. Tentokrát se nám opravdu dařilo. Naše děti se snažily a bojovaly ze všech sil. Nebylo to vůbec snadné, protože běhat a závodit v poledních 30-ti stupňových teplotách je  velice náročné a vyčerpávající. .
Přivezli jsme celkem 5 medailí. První místo získala Kateřina Sára Zelo, ze 3. třídy,  v hodu kriketovým míčkem. V kategorii 2. tříd. získal 1. místo  Mirek Horsák v běhu na 50 m a ve skoku dalekém se umístil na 3. místě. Rovněž Aneta Zimčíková, vybojovala v kategorii 2. tříd krásné 3. místo ve skoku dalekém.  V běhu na 50 m obdržel za svůj výkon 3. místo, žák 5. ročníku, Jindřich  Dufka. Moc gratulujeme a děkujeme všem našim závodníkům za účast a skvělou reprezentaci školy.