úterý 30. srpna 2022

Nabídka sportovních kroužků

I v letošním školním roce nabízíme našim žákům možnost aktivního vyžití ve dvou sportovních kroužcích, které mají v naší škole dlouholetou tradici. Jedná se o tyto kroužky:

HODINA POHYBU NAVÍC kroužek je určen pro děti z 1. a 2. ročníku, bude se konat vždy v pátek po skončení vyučování, v době od 11.40 do 12.25 (slavkovské děti stíhají autobus ve 12.30). Je zaměřen zejména na míčové hry, děti se naučí házet a chytat míč, driblovat, přihrávat, pravidla míčových her, zaměřujeme se na vybíjenou, přehazovanou, volejbal, basketbal, florbal, fotbal i další činnosti s míčem. Před vánocemi se koná turnaj v přehazované.

STOLNÍ TENIS kroužek mohou navštěvovat děti ze všech ročníků, koná se vždy v pátek od 13 do 14 hodin, převážně v kulturním domě, kde máme k dispozici 2 stoly nebo ve školní tělocvičně, kde máme jeden stůl. K účasti v kroužku nepotřebují děti žádné pomůcky, škola jim poskytne pálky i míčky. Pořádáme předvánoční turnaj v pingpongu.

Přihlášky do obou kroužků si mohou děti vyzvednout u svých třídních učitelů. Do sportovních kroužků je třeba chodit ve sportovním oblečení a obuvi. Kroužky se konají v rámci školní družiny, proto je potřeba být přihlášen do školní družiny, třeba i jen na jeden den. V takovém případě se za družinu neplatí. Nepřítomnost dítěte v kroužku musí rodič omluvit písemně předem.

pondělí 15. srpna 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne v kulturním domě v Horním Němčí

ve čtvrtek 1. září 2022 od 10:45.

Kulturní dům bude otevřen od 10:00.

Žáci 1. ročníku přicházejí do KD s aktovkou a přezůvkami a hlásí se třídní učitelce Monice Josefíkové. Po skončení společné části zahájení se žáci prvního ročníku přesunou pod vedením třídní učitelky do školy. Účast rodičů je vítána.

Slavnostní zahájení bude končit cca v 11:15. Žáci 2. - 5. ročníku odcházejí po ukončení zahájení domů nebo na oběd.

Od 11:15 budou vydávány žákům obědy. Všichni žáci, kteří chtějí již v první den školy odebírat obědy, si je musí přihlásit ve školní jídelně nejpozději v pondělí 29. 8. 2022. Přihlášení k odebírání obědů je možné provést telefonicky (608 266 313), e-mailem (sjhorninemci@seznam.cz) nebo osobně od 8 do 11 hodin.

Školní družina zahájí provoz v pátek 2. 9. 2022 v 6:35 a bude dále fungovat pravidelně ve dnech školního vyučování od 6:35 do 7:35 a od 11:40 do 15:40. Každé dítě, které chce navštěvovat školní družinu, musí přinést do 5. 9. 2021 vyplněnou přihlášku a odevzdat ji vychovatelce Jiřině Warchilové.

Ve pátek 2. 9. 2021 proběhnou třídnické a organizační hodiny. Žáci přijdou do školy vybaveni přezůvkami, školní brašnou, psacími potřebami, případně dalšími věcmi dle požadavků třídních učitelů. Všechny ročníky budou končit vyučování v 11:35. Výuka dle rozvrhu hodin začne v pondělí 5. 9. 2022.