Informace 2020/21

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2019/2020
úterý 1. září, 10:045, KD Horní Němčí

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020 (navazuje na státní svátek 28. 10.)

Vánoční prázdniny
začnou ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021

První pololetí končí a výpis z vysvědčení se vydává
ve čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny
budou v pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny
budou od pondělí 8. března 2021 do neděle 14. března 2021

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021

Druhé pololetí končí
v středu 30. června 2021

Termíny konzultačních hodin a rodičovských schůzek 2020/2021

Do odvolání platí, že veškerá komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků bude probíhat elektronicky, případně telefonicky. Prosíme rodiče, aby s ohledem na epidemiologickou situaci využívali přednostně těchto kanálů.
Z těchto důvodů budou rodičům minimálně v termínech rodičovských schůzek zasílány veškeré informace elektronickou formou. Do odvolání se ruší i konzultační hodiny.
V případě, že bude z pohledu zákonných zástupců žáků nutné navštívit školu osobně, prosíme, aby si schůzku domluvili předem telefonicky a v době mimo rozvrh daného vyučujícího.
Děkujeme za pochopení.

Konzultační hodiny (KH) se konají zpravidla druhou středu v kalendářním měsíci od  13:00 do 16:00. V této době mohou rodiče navštěvovat vyučující ve škole. Po předchozí dohodě je možné v tyto dny domluvit i jiný čas konzultace. Konzultace nemohou z organizačních důvodů probíhat v dopoledních hodinách v době vyučování (7:35 - 13:00).
Rodičovské schůzky (RS) se konají 3x do roka a jejich začátek je stanovován třídním učitelem a zpravidla mají hromadný průběh (všichni rodiče žáků dané třídy v jedné třídě). V případě konání rodičovské schůzky odpadá v daném měsíci konání konzultačních hodin. Třídní učitelé mohou svolávat i mimořádné rodičovské schůzky v jiných termínech.

RS středa 9. 9. 2020
KH středa 14. 10. 2020
RS středa 11. 11. 2020
KH středa 9. 12. 2020
KH středa 13. 1. 2021
KH středa 10. 2. 2021
KH středa 17. 3. 2021
RS středa 14. 4. 2021
KH středa 12. 5. 2021

Roční plán akcí naleznete v záložce Akce 2020/2021 (klikni).