Informace 2023/24

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2022/2023
pondělí 4. září 2023, 10:45, KD Horní Němčí

Podzimní prázdniny
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna)

První pololetí končí a výpis z vysvědčení se vydává
ve středu 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny
začínají v pondělí 19. února 2024 a končí 25. února 2024

Velikonoční prázdniny
připadnu na čtvrtek 28. března 2024

Druhé pololetí končí a vysvědčení se vydává
v pátek 28. června 2024

Termíny konzultačních hodin a rodičovských schůzek 2023/2024

V případě, že bude z pohledu zákonných zástupců žáků nutné navštívit školu osobně, prosíme, aby si schůzku domluvili předem telefonicky nebo e-mailem a to výhradně v době mimo rozvrh daného vyučujícího.
Děkujeme za pochopení.

Rodičovské schůzky (RS) se konají 4x do roka a jejich začátek je stanovován třídním učitelem. RS v září bývá hromadná a je především informační (průběh školního roku, seznámení s řády atd.) Další schůzky probíhají jako individuální konzultace, ideálně za přítomnosti žáka. Tyto schůzky mohou být z organizačních důvodů rozloženy i do více dnů ve vyhrazeném týdnu. Třídní učitelé mohou svolávat i mimořádné rodičovské schůzky v jiných termínech.
Předpokládané termíny rodičovských schůzek:

1. RS (organizační, hromadná) středa 13. 9. 2023
2. RS (čtvrtletní - konzultace žák-rodič-učitel) týden od 20. do 24. 11. 2023
3. RS  (pololetní) týden od 8. do 12. 1. 2024
4. RS (třičtvrtěletní - konzultace žák-rodič-učitel) týden od 8. do 12. 4. 2024