Informace 2021/22

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022
středa 1. září, 10:045, KD Horní Němčí

Podzimní prázdniny
středa 27. října až pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny
začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022

První pololetí končí a výpis z vysvědčení se vydává
v pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny
připadnou na pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny
začínají v pondělí 7. února 2022 a končí 13. února 2022

Velikonoční prázdniny
připadnu na čtvrtek 14. dubna 2022

Druhé pololetí končí a vysvědčení se vydává
ve čtvrtek 30. června 2022

Termíny konzultačních hodin a rodičovských schůzek 2021/2022

V případě, že bude z pohledu zákonných zástupců žáků nutné navštívit školu osobně, prosíme, aby si schůzku domluvili předem telefonicky a v době mimo rozvrh daného vyučujícího.
Děkujeme za pochopení.
Z epidemiologických důvodů nebudou ve školním roce organizovány konzultační dny - v případě potřeby budou konzultace domlouvány individuálně.

Rodičovské schůzky (RS) se konají 3x do roka a jejich začátek je stanovován třídním učitelem a zpravidla mají hromadný průběh (všichni rodiče žáků dané třídy v jedné třídě). S ohledem na epidemiologickou situaci budeme ve školním roce 2021/22 preferovat individuálně vedené rodičovské schůzky, které mohou být rozloženy i do více dnů z důvodu vyšší časové náročnosti. V případě konání rodičovské schůzky odpadá v daném měsíci konání konzultačních hodin. Třídní učitelé mohou svolávat i mimořádné rodičovské schůzky v jiných termínech.
Předpokládané termíny rodičovských schůzek:

RS středa 8. 9. 2021
RS středa 10. 11. 2021
RS středa 6. 4. 2022

Roční plán akcí naleznete v záložce Akce 2021/2022 (klikni).