čtvrtek 26. dubna 2018

Klub logiky - návštěva s prezentací her a když si hrajeme i venku

V rámci Klubu logiky a deskových her, který na naší škole funguje díky programu OP VVV na ZŠ Horní Němčí, se občas dějí hodně zajímavé věci. Tak například minulý týden jsme se seznámili s novými verzemi hry Piškvorky, které se jmenují 3IQ a 4IQ. Tyto hry nám přivezla představit paní Omelková z Domu dětí v Uherkém Brodě. A tento týden nám počasí umožnilo vytáhnout paty i hry ze třídy do altánku. V altánku jsme si odehráli dvě kola kombinační hry Rumikub a pak jsme na dlaždicích hráli piškvorky.


středa 25. dubna 2018

Už nám to řádkuje

I letos se hospodaří na školním minipolíčku a všem našim třídám už jejich ředkvičky, hrášek i mrkev pěkně řádkují. Děti s paní vychovatelkou v družině nebo v rámci pracovní výchovy s paní učitelkou poctivě zalévají a okopávají a již nyní se mohou těšit na plody své práce.


Květy a čísla - přírodověda s matematikou ve čtverce

Jak lze krásně propojit matematiku s přírodovědou jsme si vyzkoušeli při výuce o květech ve čtvrté třídě. Na živých rulipánech jsme si popsali jednotlivé květní části a pomocí pohybově-početní aktivity jsme se naučili pojmenovávat jednotlivé části květu.


čtvrtek 19. dubna 2018

Exkurze 2018

Jednoho krásného jarního dne se naši páťáci vydali po stopách výroby skla a výrobků z plastů. Absolvovali exkurzi do firmy KASKO Slavkov a do Skláren Květná. Všude bylo pro naše žáky připraveno příjemné přivítání a byli obdarováni drobnými dárky. Mohli si vyzkoušet jaká je to dřina vytvořit krásný skleněný výrobek a podívat se, jak se lisují plastové výrobky.


                              středa 18. dubna 2018

Oznámení o ředitelském volnu

V pondělí 7. května 2018 bude z organizačních důvodů 

ředitelské volno

V tento den jsou mimo provoz ZŠ, ŠD i ŠJ.Břetislav Lebloch, ředitel školy

středa 11. dubna 2018

Cena za nejlepší literární dílo

V rámci mezinárodní soutěže Nasloucháme naší zemi pořádané k příležitosti oslav mezinárodního Dne Země proběhlo v úterý 10. dubna ve foyer Domu klutury v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení vítězů společně s vernisáží oceněných výtvarných prací. Potěšující pro nás je, že mezi oceněnými literáty se octla i Jana Kadašiová, která za svůj text V psím kožichu převzala ocenění za první místo. Ještě jednou moc blahopřejeme.pondělí 9. dubna 2018

Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019, konaneho 5. 4. 2018


Mezi nejlepšími matematiky v kraji

Karolína Šimková se se svými výsledky v mezinárodní soutěži Matematický klokan zařadila mezi 7 nejlepších řešitelů v kategorii Klokánech ve Zlínském kraji. Kája v soutěži získala 120 ze 120 možných bodů.


Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

sobota 7. dubna 2018

Zápis se Čtyřlístkem

Na vědomost se všem dává, že ve čtvrtek 5.4. navštívili naši školu obyvatelé města Třeskoprsky. Jmenovitě to byli Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík. Nějakým záhadným způsobem se dozvěděli, že se v naší škole koná zápis budoucích prváčků, a tak za nimi přijeli s různými úkoly. U Fifinky bylo veselo. Zpívalo se, uklízelo a taky se vařila písmenková polévka. Pinďa pracoval na zahradě a bylo potřeba mu pomoci s tříděním ovoce a zeleniny a taky s nalezením živočichů, kteří by mohli úrodě uškodit. Myšpulín trávil část dne v laboratoři, kde právě pracoval na stroji, který bude vyrábět cukr. Představte si, že s pomocí dětí tento cukr opravdu vyrobil. Blahopřejeme mu! No a Bobík, ten velký jedlík, zase potají vzal ze spíže zásoby buchet a dalších dobrot. A protože si nevěděl rady s jejich rozdělováním na talířky a s počítáním, požádal děti o pomoc. Na závěr děti navštívily samotné městečko a jeho krásné okolí. Věříme, že si tento výjimečný den užily a těšíme se na ně v září.
Fotografie ze zápisu jsou TADY

středa 4. dubna 2018

Rodičovské schůzky - středa 11. 4. 2018

Ve středu 11. 4. 2018 se uskuteční rodičovské schůzky v jednotlivých třídách. Srdečně zveme všechny rodiče. Začátky schůzek:

I. třída 16:00
II. třída 15:45
III. třída 16:00
IV. třída 16:00
V. třída 16:00