úterý 31. ledna 2023

Leden u prvňáčků

Už 5 měsíců chodí prvňáčci do školy. A kdybyste je v tento čas navštívili, tak vám jistě povypráví různé zážitky, něco hezkého vám přečtou i napíší velkými tiskacími písmeny, ukáží vám, jak se jim daří psaní psacím písmem nebo vám vypočítají příklady do 7 (někteří i do vyšších čísel). A taky vám zazpívají písničky (třeba i anglicky), něco hezkého nakreslí a vyrobí a s chutí si s vámi zacvičí a zahrají různé hry. Umí toho už hodně. Zaslouží si velkou pochvalu a 1*. 
Na leden ve třídě se můžete podívat tady.

pondělí 30. ledna 2023

Tvoření žáků v 1. pololetí

Kreslení, malování, modelování, tiskání, stříhání, lepení - nejen to patří k hodinám výtvarné a pracovní výchovy. Podívejte se na práce, které naši žáci během 1. pololetí ve škole vytvořili. TADY.

čtvrtek 26. ledna 2023

Čtvrťáci a páťáci také na sněhu

 

Zimní radovánky druháků a třeťáků na sněhu

Poslední dvouhodinovka tělocviku v prvním pololetí a současně i poslední v celém školním roce. Příští středa už bude únor, a to zahájíme dvacetihodinový výcvik plavání.
Využili jsme toho, že kolem Horního Němčí ještě stále bylo trochu sněhu. Děti si donesly boby, sáně, lopaty a talíře a vyrazili jsme za sněhem. Překvapeni jsme byli hned u Hřádku, kde nějaký dobroděj upravil „sjezdovku“ s dostatečnou vrstvou sněhu. Zde se děti za jasných pravidel vyřádili na svých dopravních prostředcích. Pak jsme hned na vedlejším zasněženém poli uspořádali závody psích spřežení, kdy ze tříčlenného družstva byl jedem mašer, který seděl na saních a dva zbývající představovali psy a sáně táhli. Byla to pěkná a veselá podívaná a i samým protagonistům se líbila. Nakonec ještě každý tým postavil sněhuláka dle vlastní fantazie. Vše dokládá fotogalerie.

Organizace týdne od 30. 1. 2023


Pondělí
 30. 1. - výuka dle rozvrhu

Úterý 31. 1. - výuka dle rozvrhu 1. - 3. hodinu, ve 4. hodině bude žákům vydán výpis z vysvědčení, výuka končí 11:35, ŠD v běžném provozu

Středa 1. 2. - výuka dle rozvrhu

Čtvrtek 2. 2. - florbalový turnaj ve Slavkově, žáci z HN sraz ve škole, žáci ze Slavkova sraz ve Slavkově u sportovní haly dle pokynů třídních učitelů, Ukončení turnaje cca v 11:45, žáci ze Slavkova budou odvedeni do ŠD nebo půjdou domů, žáci z HN se vracejí do HN busem ve 12 hodin. ŠD v běžném provozu, podrobnosti v pokynech.

Pátek 3. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

Informace o aktualizaci školního řádu

Informujeme, že ředitel školy provedl změnu školního řádu v části G) Obecná ustanovení, do které byla vložena nová odrážka:

- v celém areálu školy i na všech školních akcích konaných mimo budovu školy mají žáci zakázáno provádět jakékoliv směny nebo obchody. Porušení tohoto zákazu bude vždy řešeno se zákonnými zástupci všech zúčastněných.

Tuto změnu projednala a schválila na svém zasedání Školská rada dne 23. 1. 2023 a pedagogická rada projednala tuto změnu 25. 1. 2023. Uvedená změna vstupuje v platnost 1. 2. 2023.

Platnou verzi školního řádu je možné stáhnout zde po zadání hesla zshn.

úterý 24. ledna 2023

Je hlína rozpustná ve vodě?

Toto, ale i zda jsou rozpustné ve vodě ještě další látky jsme zjišťovali s třeťáky v hodině ČASu. Připravili jsme 6 sklenic, hlínu, písek, sůl, cukr, mouku a prášek do pečiva, dále filtrační papír, trychtýře a vodu.
Do sklenic jsme nalili vodu a v každé sklenici jsme rozmíchali jednu  z uvedených látek. Potom jsme postupně přelili rozmíchaný roztok jednotlivých látek přes filtrační papír do nových sklenic. Pozorovali jsme, jak voda překapává do nových sklenic a hlavně jaký bude filtrační papír, přes který roztok prokapával. Zjistili jsme, že z některých roztoků zůstala na filtračním papíru menší nebo větší usazenina. To znamená, že tyto látky nejsou ve vodě rozpustné. U jiných látek byl filtr čistý, což je důkaz toho, že tyto látky jsou ve vodě rozpustné. Svá pozorování zapsali žáci do záznamového archu. Tato činnost se dětem velmi líbila a všechny chtěly filtrační papír domů, aby si mohly pokus vyzkoušet i doma.

Třeťáci a čtvrťáci v zajetí dětských hrdinů

Děti z naší školy jsou zvyklé, že výuka nemusí probíhat jen ve třídě. A když v literární výchově přišlo na řadu téma próza s dětským hrdinou, měli jsme jasno. Kde jinde můžeme být těmito hrdiny více obklopeni než v knihovně? Zamířili jsme do té slavkovské a strávili příjemné chvíle plné zážitků mezi dětskými knihami, které pro nás paní knihovnice Mirka vybrala.