čtvrtek 26. ledna 2023

Informace o aktualizaci školního řádu

Informujeme, že ředitel školy provedl změnu školního řádu v části G) Obecná ustanovení, do které byla vložena nová odrážka:

- v celém areálu školy i na všech školních akcích konaných mimo budovu školy mají žáci zakázáno provádět jakékoliv směny nebo obchody. Porušení tohoto zákazu bude vždy řešeno se zákonnými zástupci všech zúčastněných.

Tuto změnu projednala a schválila na svém zasedání Školská rada dne 23. 1. 2023 a pedagogická rada projednala tuto změnu 25. 1. 2023. Uvedená změna vstupuje v platnost 1. 2. 2023.

Platnou verzi školního řádu je možné stáhnout zde po zadání hesla zshn.