Informace 2018/19

Organizace školního roku 2018/2019

na stránce se pracuje

Zahájení školního roku 2018/2019
pondělí 3. září 2018, 10:00, KD Horní Němčí

Podzimní prázdniny
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.


První pololetí končí a výpis z vysvědčení se vydává
ve čtvrtek 31. ledna 2019

Pololetní prázdniny
pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny
od 25. února do 3. března 2019

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 18. dubna 2019

Druhé pololetí končí a vysvědčení se vydává
v pátek 28. června 2019

Termíny konzultačních hodin a rodičovských schůzek 2018/2019

Konzultační hodiny (KH) se konají zpravidla druhou středu v kalendářním měsíci od  13:00 do 15:30. V této době mohou rodiče navštěvovat vyučující ve škole. Po předchozí dohodě je možné v tyto dny domluvit i jiný čas konzultace. Konzultace nemohou z organizačních důvodů probíhat v dopoledních hodinách v době vyučování (7:35 - 13:00).
Rodičovské schůzky (RS) se konají 3x do roka a jejich začátek je stanovován třídním učitelem a zpravidla mají hromadný průběh (všichni rodiče žáků dané třídy v jedné třídě). V případě konání rodičovské schůzky odpadá v daném měsíci konání konzultačních hodin. Třídní učitelé mohou svolávat i mimořádné rodičovské schůzky v jiných termínech.

RS středa 12. 9. 2018
KH středa 10. 10. 2018
RS středa 14. 11. 2018
KH středa 12. 12. 2018
KH středa 9. 1. 2019
KH středa 13 2. 2019
KH středa 13. 3. 2019
RS středa 10. 4. 2019
KH středa 17. 5. 2019

Roční plán akcí naleznete v záložce Akce 2018/2019 (klikni).