Informace 2019/20

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020
pondělí 2. září 2019, 10:045, KD Horní Němčí

Podzimní prázdniny
úterý 29. a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny
začnou v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020

První pololetí končí a výpis z vysvědčení se vydává
ve čtvrtek 30. ledna 2020

Pololetní prázdniny
budou v pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny
budou od pondělí 2. března 2020 do pátku 6. března 2020

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020

Druhé pololetí končí
v úterý 30. června 2020

Termíny konzultačních hodin a rodičovských schůzek 2019/2020

Konzultační hodiny (KH) se konají zpravidla druhou středu v kalendářním měsíci od  13:00 do 15:10. V této době mohou rodiče navštěvovat vyučující ve škole. Po předchozí dohodě je možné v tyto dny domluvit i jiný čas konzultace. Konzultace nemohou z organizačních důvodů probíhat v dopoledních hodinách v době vyučování (7:35 - 13:00).
Rodičovské schůzky (RS) se konají 3x do roka a jejich začátek je stanovován třídním učitelem a zpravidla mají hromadný průběh (všichni rodiče žáků dané třídy v jedné třídě). V případě konání rodičovské schůzky odpadá v daném měsíci konání konzultačních hodin. Třídní učitelé mohou svolávat i mimořádné rodičovské schůzky v jiných termínech.

RS středa 2. 10. 2019
RS středa 13. 11. 2019
KH středa 11. 12. 2019
KH středa 8. 1. 2020
KH středa 12. 2. 2020
KH středa 11. 3. 2020
RS středa 8. 4. 2020
KH středa 13. 5. 2020

Roční plán akcí naleznete v záložce Akce 2019/2020 (klikni).