pondělí 31. října 2016

Ředitelské volno - pátek 18. 11. 2016

Ředitel Základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště vyhlašuje z organizačních důvodů na pátek 18. listopadu 2016 ředitelské volno.

úterý 18. října 2016

Literární hodiny v knihovně

V souladu s projekty, do nichž jsme zapojeni "Celé Česko čte dětem"a "Knížka pro prvňáčka probíhají některé hodiny literární výchovy v Místní knihovně ve Slavkově.  V letošním říjnovém Týdnu knihoven zde měli netradiční hodinu angličtiny naši páťáci.


Mimo jiné předvedli, jak pěkně umí číst anglicky a jak se jim daří zhudebnit čtený text.


Děti z druhé a třetí třídy se rovněž vypravily do knihovny. Třeťáci si připravili pro druháky pásmo krátkých bajek a druháci jim na oplátku předčítali popletenou pohádku "O Červeném Karkulínovi. 
Společně pak sehráli turnaj ve stolní hře "Ubongo", jehož vítězkou se stala Anička Kadašiová.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Ředitel školy vydal v souladu s platnými předpisy výroční zprávu o činnosti školy, která byla schválena Školskou radou dne 27. 9. 2016. Ke stažení z úložiště zde (klikni). Heslo pro stažení je zshn.


Mysleme na bezpečnost našich dětí!

Vážení rodiče,

před nedávnem mne navštívila jedna z maminek s prosbou, zda bych nemohl něco udělat s tristní situací před školou v době před zahájením výuky a v odpoledních hodinách. Šlo jí o to, že mnozí zastavují svá auta při dopravě dětí do školy na přechodu nebo v jeho těsné blízkosti. I přesto, že mé pravomoci končí u dveří školy (z té vnitřní strany), není mi jedno, co se před školou děje. Proto Vás prosím, až příště povezete své ratolesti do školy autem, zkuste uvažovat i o bezpečnosti všech dalších účastníků silničního provozu. Na jejich místě možná budou někdy v budoucnu právě Vaše děti.

Bez jakéhokoli dalšího komentáře jen uvádím, co říká zákon:

Místa, kde řidič nesmí zastavit a stát jsou v zákonu o silničním provozu definována mimo jiné takto:
  • na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
  • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace 

 Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

středa 12. října 2016

Miss účes je kluk

Bylo nebylo jedno deštivé odpoledne. Právě tehdy proběhl ve školní družině účesový den. Dnes již tradiční soutěž, při které se dívky a chlapci naší školy snaží vytvořit účes krásný, nápaditý a originální. Taky letos přišla dětem pomoc při tvoření a ukázat jednoduché účesy paní Kateřina Šimková, které tímto moc děkujeme za pomoc. Největším překvapením bylo, když porota z řad učitelů zvolila za miss účes kluka .... Vyhrál Jiří Antl. Na druhém místě se umístila Radka Uhrová a třetí místo patří Anetce Zimčíkové. Blahopřejeme.


neděle 9. října 2016

Den stromů


Všichni dobře víme, jak důležité jsou pro člověka stromy. Často o tom s dětmi ve škole hovoříme, a když to jde, chodíme i ve vyučování do přírody. V posledních letech si vždy v říjnu připomínáme ještě více význam stromů, a sice celoškolní akcí ke Dni stromů.
Pořádáme ji ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček. Nejinak tomu bylo letos.
Děti si pod vedením svých učitelů připravily básničky, příběhy, nakreslily obrázky, vyrobily koláže.
S nimi jsme se vydali v pátek 7. října 2016 k hrušce v Horním poli, na pomezí Slavkova a Horního Němčí. Bylo sychravo, mlha, ale všichni jsme dopředu věděli, že se máme dobře obléct a obout, oblečení a obutí že může být i horší, hlavně aby nebyla zima.
U hrušky již čekali zástupci Pantoflíčku, kteří pro žáky 1. - 3. tříd připravili soutěž. Každý ročník soutěžil zvlášť. Úkoly byly přiměřené věku a vědomostem žáků. Například poznat z jakého stromu jsou přiložené plody, vyjmenovat lesní zvířata, nakreslit siluetu stromu a keře a podobné úkoly. Nejlepší žáci byli odměněni drobnými cenami.
Čtvrťáci a páťáci vysázeli alej asi 15 stromků od hrušky ke slavkovskému hřbitovu. Někteří si při tom pěkně mákli, jiní se hlavně umazali od bláta. Přijel i redaktor ze slováckého tisku, a tak se o tomto našem Dnu stromů možná dočteme i na stránkách regionálních novin.


pondělí 3. října 2016

Přijímací řízení na SŠ - první informace

Přinášíme první informace o přijímacím řízení v tomto školním roce pro zájemce o studiu na víceletých gymnáziích:

Termín podání přihlášky: 1. březen 2017
Termín přijímacího řízení v prvním kole: pracovní dny od 12. do 28. dubna 2017
Rozsah jednotných písemných testů: Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
Termíny jednotných přijímacích testů pro osmiletá gymnázia:  
první řádný: 18. dubna 2017
druhý řádný: 19. dubna 2017
první náhradní: 11. května 2017
druhý náhradní: 12. května 2017
Počet podaných přihlášek: maximálně 2