Pedagogové

Zaměstnanci ZŠHN v květnu 2023

Vzadu: Jiřina Warchilová, Mgr. Monika Josefíková, Dis, Mgr. et Bc. Eva Kočí, Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, Mgr. Alena Ondrová, PaedDr. Helena Leblochová, 
Vpředu: Zuzana Boráňová, Petr Baček, Mgr. Marie Bílková

Třídní učitelé (2023/2024):
Mgr. Marie Bílková (IV. třída, 4. + 5. ročník), provázející učitel
Mgr. Alena Ondrová (I. třída)
Mgr. Monika Josefíková, DiS. (II. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (III. třída), zástupce ředitele školy, provázející učitel

Další učitelé (2023/2024): 
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy, provázející učitel
PaedDr. Helena Leblochová

Vychovatelky (2023/2024):
Jiřina Warchilová
Pavla Bobčíková

Asistenti pedagoga (2023/2024):
PaedDr. Helena Leblochová (II. třída)
Pavla Bobčíková (I. třída)

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)
Petr Baček (školník)