Pedagogové

Zaměstnanci ZŠHN v červnu 2022

Stojící: Mgr. Marie Bílková, PaedDr. Helena Leblochová, Jiřina Warchilová, PaedDr. Miroslava Končitíková, Mgr. Alena Ondrová, Mgr. et Bc. Eva Kočí, Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch
Dolní řada: Mgr. Monika Josefíková, Dis, Zuzana Boráňová, Petr Baček

Třídní učitelé (2022/2023):
Mgr. Marie Bílková (V. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (III. třída 3. + 4. ročník)
Mgr. Monika Josefíková, DiS. (I. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (II. třída)

Další učitelé (2022/2023): 
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy
PaedDr. Helena Leblochová

Vychovatelky (2022/2023):
Jiřina Warchilová
PaedDr. Helena Leblochová

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)
Petr Baček (školník)