Pedagogové

Zaměstnanci ZŠHN v květnu 2023

Vzadu: Jiřina Warchilová, Mgr. Monika Josefíková, Dis, Mgr. et Bc. Eva Kočí, Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, Mgr. Alena Ondrová, PaedDr. Helena Leblochová, 
Vpředu: Zuzana Boráňová, Petr Baček, Mgr. Marie Bílková

Třídní učitelé (2022/2023):
Mgr. Marie Bílková (V. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (III. třída 3. + 4. ročník)
Mgr. Monika Josefíková, DiS. (I. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (II. třída), zástupce ředitele školy

Další učitelé (2022/2023): 
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy
PaedDr. Helena Leblochová

Vychovatelky (2022/2023):
Jiřina Warchilová
PaedDr. Helena Leblochová

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Asistent pedagoga:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)
Petr Baček (školník)