Pedagogové

Stojící zleva: Marie Bílková (třídní učitelka IV. třídy), Jiřina Warchilová (vychovatelka ŠD), Helena Leblochová (školní asistent), Břetislav Lebloch (ředitel školy), Miroslava Končitíková (učitelka), Alena Ondrová (třídní učitelka II. třídy); přední řada zleva: Petr Baček (školník), Zuzana Boráňová (uklízečka), Eva Kočí (třídní učitelka I. třídy).

Třídní učitelé (2021/2022):
Bc. Marie Bílková (IV. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (II. třída 2. + 3. ročník)
Mgr. Monika Josefíková, DiS. (V. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (I. třída)

Další učitelé (2021/2022): 
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy
PaedDr. Miroslava Končitíková

Vychovatelky:
Jiřina Warchilová
Mgr. Alena Ondrová
PaedDr. Miroslava Končitíková

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)
Petr Baček (školník)