Pedagogové

Stojící: Břetislav Lebloch (ředitel školy, třídní učitel V. třídy), Helena Leblochová (školní asistent), Miroslava Končitíková (třdní učitelka I. třídy), Alena Ondrová (třídní učitelka II. třídy), Marie Špačková (učitelka); v podřepu: Eva kočí (třídní učitelka IV. třídy, Zuzana Boráňová (uklízečka); ležící: Petr Baček (školník)


Třídní učitelé (2020/2021):
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch (V. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (II. třída 2. + 3. ročník)
PaedDr. Miroslava Končitíková (I. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (IV. třída)

Další učitelé (2020/2021): 
Bc. Marie Bílková

Vychovatelky:
Jiřina Warchilová
Bc. Marie Bílková

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)
Petr Baček (školník)