čtvrtek 25. června 2020

středa 24. června 2020

Den s lesákem

Po návratu žáků z koronavirového domácího pobytu do školy to měl být (i díky postupnému dalšímu uvolňování) první den, kdy celá škola vyrazí na společnou akci. Mnoho propršených dnů, po kterých hladina místního potoka Okluky dosáhla samého okraje koryta a byla splavná i na lodi, to nevypadalo moc dobře. Přesto na náš zvolený den byla milosrdná předpověď počasí. Již nemělo pršet. Ale projít cestou kolem přehrady k chatě Lásky, kde se měl Den s lesákem uskutečnit, bylo nemožné. Zvolili jsme tedy delší trasu kolem PR Drahy po asfaltové silničce až na místo. Bylo to sice delší, avšak suchou nohou, bez nutnosti brodění se bahnem.
Všechny děti kupodivu tuto delší cestu zvládli, a to i ti, kteří si sami nevěřili.
U chaty Lásky na nás již čekali tři lesáci a myslivci. Pro děti měli připravena tři stanoviště, na nichž se děti dozvěděly spoustu zajímavostí.
První stanoviště bylo zaměřeno na myslivost. Zde děti viděly trofeje zvěře, která se vyskytuje v místních lesích. Mohli si osahat kožešiny ulovené zvěře a zjistili, že myslivci se hlavně o zvěř starají a lovením udržují stavy zvěře.
Na dalším stanovišti se děti seznámily s těžbou dřeva, viděly pomůcky, se kterými dřevař pracuje a zjistily, že práce dřevaře je velmi těžká a nebezpečná a je tedy potřebné dodržovat bezpečnostní opatření.
Poslední stanoviště pak ukázalo, jak se les obnovuje a jak dlouho to trvá, než nový les vyroste. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy stromů, které v našem lese rostou.
Po absolvování zajímavého a poučného programu si každý opekl špekáček a bylo nutné se vrátit zpět. I zpáteční cesta byla všemi dětmi perfektně zvládnutá.
Poděkování patří panu Ing. Aleši Bobčíkovi, který vše velmi pěkně připravil, zajiistil i další odborníky a pomohl s převozem materiálu.
Jako památku na tento den dostaly všechny děti Modlitbu lesa, která v sobě zahrnuje vše důležité o lese a o chování člověka v lese a jeho vztahu k přírodě.

pátek 19. června 2020

Projektově - vzdělávací dny se ZŠHN a AŠSK - srpen 2020

Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a za finanční podpory MŠMT bude Základní škola Horní Němčí realizovat v posledním týdnu prázdnin 2 vzdělávací dny (úterý 25. 8. a čtvrtek 27. 8. 2020), které nabídnou dětem smysluplnou a zábavnou alternativou trávení volného času v posledních dnech prázdnin a to:

úterý 25. 8. 2020             Kouzelný den literárně-dramaticko-jazykový        

čtvrtek 27. 8. 2020          Badatelský den  společensko-vlastivědný

Škola zajistí
- celodenní (8 hodin) péči o děti ve skupinách 10 – 15 dětí, složenou z dopolední vzdělávací části, která bude provedena zábavnou formou, a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám, kde minimálně 2 hodiny budou věnovány sportovním aktivitám
- lektory z řad pedagogických pracovníků
- svačiny, obědy a pitný režim

Účast dětí na akci, včetně stravy je bezplatná.
Abychom mohli tyto Vzdělávací dny uskutečnit, musíme vědět, že je o ně zájem. Jednoho vzdělávacího dne se musí zúčastnit minimálně 10 dětí, maximálně 15 dětí. Proto vás prosíme, abyste v případě zájmu o tuto akci vyplnili přihlášku (stahujte poklikáním na slovo přihláška - v novém okně klikněte na stáhnout pomalu zdarma; na každý den musí být vyplněna jedna přihláška, budete-li hlásit dítě na oba dny, je nutné vyplnit přihlášky dvě) a doručili ji nejpozději do pondělí 29. 6. 2020 v listinné podobě do školy (možno přinést osobně nebo vhodit do schránky na budově školy).

UPOZORNĚNÍ:
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků se vzdělávací den neuskuteční.
Maximální povolený počet účastníků v jednom dni je 15. Děti budou do skupin přihlašovány v pořadí, v jakém budou do školy doručeny přihlášky. Přihlášení nad povolenou kapacitu budou vedeni jako náhradníci.

Informace k organizaci závěru školního roku

Pondělí 22. 6.  - výuka dle stávajícího rozvrhu
Úterý 23. 6. - Den s lesákem
Středa 24. 6. - Den s třídním učitelem
Čtvrtek 25. 6. - výuka dle aktuálního rozvrhu
Pátek 26. 6. - cyklovýlet

Pondělí 29. 6. - třídnické hodiny, vracení učebnic, úklid tříd
Úterý 30. 6. - slavnostní zakončení školního roku v KD HN, předpokládaný konec v 10:00, ŠD do 12:00

pondělí 15. června 2020

Domácí vzdělávání 15. - 19. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/VyiazFyVc99i/1-rocnik-15-19-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/qZCMT5o8m0n1/2-rocnik-15-19-6-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/RhtM7yKvQKr8/3-rocnik-15-19-6-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/h2vWxDKU4r43/4-rocnik-15-19-6-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/jM5NjeEnUiXn/5-rocnik-15-19-6-pdf

čtvrtek 11. června 2020

Zprávy ze Spolku


Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti sdružení ve školním roce 2019/ 2020.

Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu, a ti uhradí členský příspěvek ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním roce 2019/2020 členský příspěvek uhradilo celkem 42 rodičů a sdružení má tedy 42 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení. Myslíme, že tento členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho sdružení se dětem určitě vrátí. Připomínáme, že hlavním cílem tohoto spolku je podpora činností ZŠ Horní Němčí, tedy kvalitního a moderní vzdělávání. Snažíme se především získávat finanční a materiální prostředky, na základě aktivní spolupráce s vedením školy.

Spolek za loňský kalendářní rok 2019 hospodařil s příjmy 34.503 Kč a výdaji 23.049 Kč, výsledný hospodářský zisk zdanění nepodléhá. Náklady na vánoční dílničky činily 2.898 Kč, příjem za dílničky 2.900 Kč a aukci 4.760 Kč, dále za členské příspěvky 4.300 Kč. K  poslednímu dni roku evidoval Spolek hotovost ve výši 14.165 Kč a na bankovním účtu činil zůstatek 34.332.04 Kč.

Velmi si vážíme finančních příspěvků, které získáváme během školního roku, jako jsou členské příspěvky, vánoční dílničky spojené s aukcí vánočních výrobků od našich žáků a rodičů a v poslední řadě školní bál ke konci školního roku.
Jelikož letošní školní bál se nekoná z důvodu světové pandemie Koronavir nebo-li Covid 19, i tak se Spolek přátel a vedení školy domluvily a odhlasovaly nákup šerp pro žáky pátého ročníku a tím tak neporušit tuto tradici. Na konci školního roku žáci obdrží šerpy, které sdružení uhradí v plné výši. Celková částka za šerpy činí 1.516 Kč.

Zároveň Spolek přátel obdržel námět od ZŠ HN na odměnu všem žákům celé školy - za statečné a pilné plnění domácích úkolů v době karantény odznakem, který ponese logo ZŠ Horní Němčí, třídu a motiv, který vybrali pedagogičtí pracovníci. Opět tento příspěvek sdružení uhradí v plné výši.

Děkujeme všem rodičům za podporu a finanční příspěvky, které nám umožňují nakoupit různé dárky  pro naše žáky, a tak jim udělat radost.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sdružení Spolku přátel a pedagogickým pracovníkům za to, že podporují tuto činnost.

Členové Rady SP ZŠ HN         

neděle 7. června 2020

Domácí vzdělávání 8. -12. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/YG5aX13RjeV6/1-rocnik-8-12-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/ZAtZ1o0lZ4qS/2-rocnik-8-12-6-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/EOGXvh0wRzJ6/3-rocnik-8-12-6-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/b9e8dVcnPERR/4-rocnik-8-12-6-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/MUHznGraLKEt/5-rocnik-8-12-6-pdf