pátek 9. dubna 2021

Informace k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT je od 12. 4. 2021 umožněna přítomnost všech žáků málotřídních škol s počtem žáků do 75 na prezenční výuce za následujících podmínek:

-                  zvýšená hygienická opatření formou desinfekce, větrání, zvýšeného pobytu ve venkovních prostorách.

-           všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku nebo nanoroušku nebo respirátor FFP2.

-           všichni žáci musí být 2x týdně samotestováni antigenním testem před začátkem výuky.

-                  jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-                  je zakázán zpěv a sportovní činnosti, proto bude volen alternativní program. Nejčastěji to budou vycházky.

-                  vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum a to vždy výhradně s respirátorem FFP2.

-                  všichni žáci, kteří mají 12. 4. 2021 nastoupit do školy se mohou od tohoto dne stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny všem, kteří jsou přihlášeni k odběru stravy). V případě, že nechcete obědy odebírat, je nutné dítě odhlásit na e-mail sjhorninemci@seznam.cz nebo formou SMS na tel.: 608 266 313 ).

-           v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude žákovi umožněna přítomnost na prezenční výuce a škola v tomto případě nemá povinnost provádět výuku daného žáka distančním způsobem.

Informace k testování žáků:

-                  žáci budou testováni vždy v pondělí a čtvrtek v průběhu první vyučovací hodiny. Žák, který nebude přítomen ve škole v den testování, musí být otestován následující den.

-                  testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platných nařízení a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musí žáci nebo jejich zákonní zástupci škole doložit.

-                  žáci se budou samotestovat odběrem vzorku sekretu z přední části nosu pomocí tyčinky pod dohledem třídních učitelů testy dodanými od ministerstva vnitra.

-                  v případě pozitivního výsledku testu žáka budou kontaktováni zákonní zástupci a vyzváni k jeho (případně jejich) vyzvednutí ve škole a provedení dalších úkonů vyplývajících z mimořádných opatření.

-                  schéma testování a následných kroků zobrazují níže uvedené ilustrace (na další straně).

Pevně věřím, že tuto složitou situaci společně zvládneme, a že naši žáci budou moci bez problémů navštěvovat prezenční výuku již na stálo.

Břetislav Lebloch, ředitel školy
pondělí 5. dubna 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 6. do 9. 4. 2021

POZOR!!! 

Ve čtvrtek 8. 4. nebudou probíhat on-line hodiny z důvodu přerušení dodávky el. energie ve velké části HN.

V pátek proběhne pro 4. a 5. ročník speciální výuka - viz jednotlivá zadání a pozvánky v Teamsech.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník Prvňáčci_6_9_4.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 06042021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník dú 3. třída 6. - 9. 4..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 6. 4. - 9. 4. (1).pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 5. 4. - 9. 4. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)