pátek 9. dubna 2021

Informace k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT je od 12. 4. 2021 umožněna přítomnost všech žáků málotřídních škol s počtem žáků do 75 na prezenční výuce za následujících podmínek:

-                  zvýšená hygienická opatření formou desinfekce, větrání, zvýšeného pobytu ve venkovních prostorách.

-           všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku nebo nanoroušku nebo respirátor FFP2.

-           všichni žáci musí být 2x týdně samotestováni antigenním testem před začátkem výuky.

-                  jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-                  je zakázán zpěv a sportovní činnosti, proto bude volen alternativní program. Nejčastěji to budou vycházky.

-                  vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum a to vždy výhradně s respirátorem FFP2.

-                  všichni žáci, kteří mají 12. 4. 2021 nastoupit do školy se mohou od tohoto dne stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny všem, kteří jsou přihlášeni k odběru stravy). V případě, že nechcete obědy odebírat, je nutné dítě odhlásit na e-mail sjhorninemci@seznam.cz nebo formou SMS na tel.: 608 266 313 ).

-           v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude žákovi umožněna přítomnost na prezenční výuce a škola v tomto případě nemá povinnost provádět výuku daného žáka distančním způsobem.

Informace k testování žáků:

-                  žáci budou testováni vždy v pondělí a čtvrtek v průběhu první vyučovací hodiny. Žák, který nebude přítomen ve škole v den testování, musí být otestován následující den.

-                  testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platných nařízení a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musí žáci nebo jejich zákonní zástupci škole doložit.

-                  žáci se budou samotestovat odběrem vzorku sekretu z přední části nosu pomocí tyčinky pod dohledem třídních učitelů testy dodanými od ministerstva vnitra.

-                  v případě pozitivního výsledku testu žáka budou kontaktováni zákonní zástupci a vyzváni k jeho (případně jejich) vyzvednutí ve škole a provedení dalších úkonů vyplývajících z mimořádných opatření.

-                  schéma testování a následných kroků zobrazují níže uvedené ilustrace (na další straně).

Pevně věřím, že tuto složitou situaci společně zvládneme, a že naši žáci budou moci bez problémů navštěvovat prezenční výuku již na stálo.

Břetislav Lebloch, ředitel školy