čtvrtek 29. června 2017

Přírodovědná vycházka na Slavkovskou chatu


Ve středu 28. června jsme pro všechny třídy uspořádali vycházku ke slavkovské myslivecké chatě. Děti šly po třídách podle fáborků a jednotlivci plnili přírodovědné úkoly. Po příchodu k chatě, kde již hořel ohýnek, si každý mohl, dle libosti opékat špekáčky, osvěžit se vodou z místní studny a vyřádit se při hraní ner na louce a v lese. Každý se v něčem našel a užil si jeden z posledních dnů letošního školního roku. Kolem poledne přijela paní Zimčíková z Kaska a za její přítomnosti proběhlo vyhlášení výsledků přírodovědné soutěže a předání cen nejlepším v každé třídě. Ceny věnovala firma Kasko a tímto jí děkujeme za takovouto spolupráci. Den se vydařil a zpět jsme se vraceli rozděleni podle obcí, ve kterých bydlí většina našich dětí. Každý šel pod vedením učitelů do té své.

úterý 27. června 2017

CO NAJDETE V LEDNICI?

Nevím, co v té vaší, ale v Lednici na jihu Moravy najdete především krásné prostředí a spoustu zážitků. Přesvědčili se o tom i prváčci, když během svého výletu stihli komentovanou prohlídku stájí, svezení na koni, návštěvu zámeckých pokojů princů a princezen i muzea loutek, projížďku kočárem kolem rybníků v zámecké zahradě, rozhled z vrcholu Minaretu a na závěr plavbu na lodi.
A vedro? Nevadilo! Příjemně ochladila zmrzlina i klimatizace v autobuse.

 
.

pátek 23. června 2017

Úřední provoz školy o prázdninách

Potvrzení průkazu, dodatečné vyzvednutí vysvědčení a podobné záležitosti bude v době letních prázdnin možno řešit ve škole v následujících termínech:

červenec: 
Pondělí 3. 7. 8:00 - 12:00
Úterý 4. 7. 8:00 - 12:00
Pondělí 17. 7. 8:00 - 12:00
Pondělí 31. 7. 10:00 - 12:00

srpen:
Pondělí 28. 8. 9: 00 - 12:00
Úterý 29. 8. - čtrvtek 31. 8. 8:00 - 12:00

září:
pátek 1. 9. 8:00 - 12:00

čtvrtek 22. června 2017

Výlet do Kroměříže

Ve čtvrtek 22.6. se druháci a čtvrťáci vypravili na výlet do Kroměříže. Malý autobus v čele s paní řidičkou zamířil do města, ve kterém se nikdo nenudí a každý si tam najde to své. Nejdříve jsme poslouchali a prakticky prožívali Příběh Květné zahrady. Víte, jak si takovou zahradu udělat doma? Druháci a čtvrťáci vám poradí. Poté jsme se přesunuli na velkou interaktivní výstavu s názvem Poznávej se! Ověřovali jsme fungování našich smyslů, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lidském těle a vyzkoušeli jsme např. chůdy, kladinu, hlasitost výkřiku nebo frekvenci svého sluchu. Součástí výstavy byly také různé hlavolamy, kvízy a optické klamy. Všechny exponáty pocházely z IQ parku Liberec. Po bádání jsme začali bloudit. Dostali jsme se totiž do zrcadlového bludiště. S potěšením můžeme napsat, že východ našli všichni! Závěr výletu patřil jízdě vláčkem, který jel po Podzámecké zahradě a my jsme mohli obdivovat její krásu a rozlehlost. Zkrátka - určitě stojí za to Kroměříž s památkami (Arcibiskupský zámek a zahrady) zapsanými v seznamu UNESCO navštívit.
 

středa 21. června 2017

T-mobile OLYMPIJSKÝ BĚH se vydařil

21. června 2017se naše škola zúčastnila T – mobile Olympijského běhu. Uspořádali jsme ho v době, kdy v celé republice vyběhlo současně více než 50 000 žáků na podporu olympijské myšlenky.
62 našich žáků se vydalo na dvě různě dlouhé trasy. Žáci měli na hrudi startovní čísla, jako opravdoví závodníci. První trasa pro 3., 4. a 5. ročník měřila kolem 1500 metrů a vedla po polní cestě s cílem na místním hřišti. Trasa pro 1. - 2. ročník měřila kolem 500 metrů a celá byla vytyčena na školním hřišti. Na obě trasy se vydali zvlášť chlapci a děvčata. Všichni bojovali velmi srdnatě a ti nejlepší v každé kategorii proběhli cílem skrz cílovou pásku jako na velkých závodech. Potěšující bylo, že žáky přišli povzbuzovat i někteří rodiče a také žáci, kteří zrovna neběželi, povzbuzovali z plna hrdla.
Všichni účastníci závodu obdrželi účastnický diplom, kartonovou účastnickou medaili, kterou si po závodě mohli vymalovat, a corny tyčinky od sponzorů celorepublikové akce. Tři nejlepší v každé kategorii dostali navíc kovové medaile a drobné dárky.
Medailisté jednotlivých kategorií:
3 .- 5. třída chlapci: Matěj Lebloch, Jiří Kratochvíl, Pavel Tomala
3.- 5. třída děvčata: Aneta Koreňová, Kristýna Švardalová, Lucie Němcová
1.- 2. třída chlapci: Michal Zámečník, Filip Lebloch, Miroslav Horsák
1.- 2. třída děvčata: Kateřina Sára Zelo, Aneta Zimčíková, Barbora Jančová


úterý 20. června 2017

Hasík - preventivní výukový program pro 2. ročník

Letošní jaro přineslo našim druhákům nejenom nové informace, ale také bohaté zážitky. V rámci preventivního programu HASÍK, který je určen žákům 2. a 6. ročníků, k nám přijeli s dráčkem Hasíkem dva hasiči z Uherského Brodu. Dozvěděli jsme se nejenom o tom, že oheň je dobrý a zlý, ale také jsme si vyzkoušeli, co dělat v případě požáru, jakým způsobem hasiče přivolat nebo jak se zachovat, když na zemi najdeme sirky. V rámci programu jsme také navštívili hasičskou stanici v Uherském Brodě, kde jsme slyšeli vyhlášení poplachu, viděli jsme hasičské vybavení a auta (jedním jsme i vjeli na dvůr), stříkáním jsme shazovali kužel nebo jsme potrénovali svoji rychlost na běžecké dráze. Velké poděkování patří panu Jindřichu Macíčkovi a panu Radimovi Bruštíkovi, kteří nás hasičským světem provedli. A na závěr jedna důležitá informace - pokud je v některém měsíci pátek třináctého, mají hasiči Den otevřených dveří. Ten nejbližší bude 13.10. 2017.Další fotografie jsou tady.

pátek 16. června 2017

Druháci a prezentace

Živočichové, sport, významná osobnost, událost z historie nebo město - z těchto oblastí měli své prezentace druháci. Nejenom že se snažili o vybraném tématu vyprávět zpaměti a odpovídat na otázky posluchačů, ale součástí prezentace byl taky úkol pro spolužáky. Mohla to být křížovka, hádanky, omalovánka nebo třeba praktická činnost. Celé prezentace byly taky krásně zpracovány a nechyběly v nich různé obrázky. Veřejnou pochvalu si zaslouží všichni druháci a také ti, kteří jim doma při přípravě pomáhali.Další fotografie jsou tady.

čtvrtek 15. června 2017

Regionální přebor v plavání žáků 1. stupně základních škol

Naši nejlepší plavci ze 2. a 3. třídy se zúčastnili regionálního závodu v plavání o putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště. Soutěžili vždy 4 žáci z každého ročníku a jejich úkolem bylo uplavat 25 m prsa a také štafetu 3 x 25 metrů prsa. Naši plavci nás skvěle reprezentovali a dostávají velkou pochvalu. Byli to: Jakub Antl, Radek Lečbych, Filip Lebloch, Kateřina Sára Zelo, Ester Jónová, Liliana Vávrová, Jakub Mančík a Matěj Urbánek.

úterý 13. června 2017

pátek 2. června 2017

V knihovně se sovou Pepinou

Kdo myslíte, že dohlíží na knihovnu ve Slavkově, když tam zrovna není paní knihovnice? Sova Pepina! Právě ta přivítala naše prváčky a měla pro ně nachystáno hned několik úkolů. Uvidíme, jestli byla s jejich plněním spokojená. Jestli ano, určitě je pozve na kouzelnou noc v knihovně, jak slíbila.                  

 EKOHRÁTKY

Tradiční akcí, kterou pro žáky 1. a 2. ročníku naší školy pořádá ČSOP Pantoflíček pod vedením paní Vlasty Ondrové, jsou EKOHRÁTKY. I letos si děti ve slavkovském parku mohly poměřit své znalosti týkající se přírody. Všichni byli moc šikovní, právem si vysloužili pochvalu a drobnou odměnu, ti nejlepší pak pexesa, omalovánky či krásnou knihu o naší přírodě.

        Prváčci:

        1.  Aneta Zimčíková
        2.  Tomáš Tomala
        3.  Klaudie Milošová
             Mirek Horsák    


        Druháčci:

        1.  Filip Lebloch
        2.  Adam Švardala
        3.  Kateřina Sára Zelo
             Barbora Turečková 

čtvrtek 1. června 2017

Výsledky přírodovědné soutěže


Po celý květen probíhala v naší škole přírodovědná soutěž pro všechny ročníky. Žáci 1. a 2. ročníku museli každý den určovat rostliny a odpovídat na otázky z přírody. K některým dostali nápovědu. Odpovědi vhazovali do krabičky a druhý den již věděli,  z tabulky na nástěnce, jestli odpovědali správně a jak jsou na tom v porovnání s ostatními spolužáky.
Žáci 3. až 5. ročníku dostávali úkoly na celý týden, které byly těžší, ale mohli k jejich vyřešení použít knihy, encyklopedie nebo atlasy. 
Na konci května proběhlo ve školní tělocvičně vyhodnocení této soutěže. 
V jednotlivých ročnících se na prvních třech místech umístili tito žáci:


1. třída 
1. Anetka Zimčíková
2. Karinka Bobčíková
3. Sam Bodiš 

2. třída 
1.Filip Lebloch
2. Barunka Jančová
3. Barunka Turečková 

3. třída 
1. Martin Kočí
2. Ester Jónová
3. Nela Fibichrová, Jakub Mančík, Romana Dvořáčková 

4. třída 
1. Lucie Němcová, Jiří Antl
2. Jana Kadašiová, Veronika Daňková
3. Eliška Jurásková

5. třída 
1. Pavel Tomala
2. Kristýna Švardalová 
3. Karolína Uhrová

DEN DĚTÍ VE 4. TŘÍDĚ

"Svůj den" si žáci 4. třídy dokážou užít. Jak jinak oslavit Den dětí než pořádnou dávkou dobrot. Čtvrťáci si společně upekli čokoládové muffiny a slupli výbornou zmrzlinu.

                                                                         foto vícePRVŇÁČCI ZAZÁŘILI .........

Prvňáčci Mirek Horsák a Aneta Zimčíková získali pro naši školní družinu 4 medaile na atletické olympiádě v Uh. Brodě. Poděkování patří všem závodníkům, kteří bojovali ze všech sil.

Mirek Horsák       1. místo skok daleký
                             2. místo běh na 60 m

Aneta Zimčíková 2. místo skok daleký
                             2. místo běh na 60 m