Kontakty

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

Adresa: 
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště, Horní Němčí 118, 687 64

Ředitel školy:
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch     reditel@zshn.cz

Další učitelé:
Mgr. Alena Ondrová     ondrovaa@zshn.cz
Mgr. Marie Bílková     bilkovam@zshn.cz
Mgr. et Bc. Eva Kočí (zástupce ředitele školy)     kocie@zshn.cz
Mgr. Monika Josefíková, DiS.    josefikovam@zshn.cz
PaedDr. Helena Leblochová     leblochovah@zshn.cz

Telefony:
ředitel školy: 728 383 172

sborovna, školní družina: 774 720 400
školní jídelna: 608 266 313

ID datové schráky: qu5m37i

RED IZO: 600 124 240

IČO: 70 99 39 12

Číslo účtu u KB: 86-3948620267/0100

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště byla zřízena jako příspěvková organizace Obce Horní Němčí za účelem zajištění plnění povinné školní docházky ve svém obvodu (1. stupeň ZŠ pro obce Horní Němčí a Slavkov) a v současnosti provozuje:

Základní školu (1. stupeň)
Školní družinu
Školní jídelnu