pátek 25. prosince 2020

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 a s vědomím, že do 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny se provoz školy, školní družiny a školní jídelny při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště upravuje od 4. ledna 2021 následovně:

-        je povolena osobní přítomnost pro žáky 1. až 3. ročníku.

-        pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem v tzv. hybridní na základě pokynů zasílaných e-maily a zveřejněných před začátkem každého nového týdne na stránkách školy (www.zshn.cz) – tedy kombinace samostatné práce, on-line schůzek přes aplikaci MS Teams a vzdělávacích videí. Žáci na distančním vzdělávání mají za povinnost plnit si všechny zadané úkoly dle pokynů vyučujících a včas odevzdávat splněnou práci. V případě, že někteří žáci nedisponují technikou pro on-line výuku, je škola připravena zapůjčit těmto žákům školní notebook na nezbytně nutnou dobu. Žáci si mohou individuálně dohodnout s vyučujícími on-line konzultace přes MS Teams dle rozvrhu.

-        pro žáky 4. a 5. ročníku jsou povoleny osobní konzultace ve škole. Konzultace se konají na základě dohody s vyučujícími jednotlivých předmětu v přesně stanovených časech za dodržení všech ostatních nařízení.

-        všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky.

-        jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Žáci přítomní na výuce budou mít alternativní program. Nejčastěji to budou doporučené vycházky.

-        vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum.

-        žáci přítomní na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny)

-        žáci na distanční výuce si mohou odebírat obědy ze školní jídelně domů za dotovanou cenu (obědy je nutné si přihlásit)

-        provoz školní družiny je zachován výhradně pro žáky účastnící se prezenční výuky při zachování všech ostatních opatření (homogenita skupin, roušky, atd.)

Alternativní rozvrh pro on-line schůzky 4. a 5. ročník:
úterý 15. prosince 2020

Informace k omezení výuky

Dle mimořádného opatření vlády, se zakazuje přítomnost žáků ve školách a školních družinách s účinností od 21. 12. 2020. Zároveň ministr školství vyhlásil dny 21. a 22. 12. 2020 dny boje proti covidu.

Tímto se prodlužují vánoční prázdniny a děti půjdou do školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18. 12. 2020.

V pátek 18. 12. 2020 proběhnou ve třídách vánoční besídky dle pokynů třídních učitelů.

Břetislav Lebloch, ředitel školy

úterý 1. prosince 2020

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021

Termín pro podání přihlášek: 1. 3. 2021.

Zveřejnění kritérií pro první kolo přijímacích zkoušek proběhne prostřednictvím jednotlivých středních škol nejpozději do 31 .1. 2021.

Termín přijímacího řízení: 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

Uchazeč může podat až 2 přihlášky na osmileté gymnázium.

Na 1. termín přijímacího řízení nastupuje uchazeč na školu, kterou uvedl v přihlášce na 1. místě.

Jednotná přijímací zkouška se koná z matematiky (70 minut) a českého jazyka (60 minut). Zkouška z ČJ obsahuje otevřené a uzavřené otázky, zkouška z M navíc i otázky široce otevřené, ve kterých se hodnotí i postup.

Povelené pomůcky jsou propisovací tužky a u matematiky také rýsovací potřeby.

Pokud uchazeč absolvuje přijímací řízení na 2 školách, počítají se mu vždy lepší výsledky z ČJ a lepší výsledky z M z obou termínů.

Základní škola Horní Němčí zajistí na základě žádosti zákonných zástupců uchazečům o studiu na střední škole tisk přihlášky (podle dodaných údajů) a nejpozději do 15. 3. 2021 vydá tzv. zápisové lístky, které uchazeč v případě přijetí na SŠ odevzdává dané střední škole jako potvrzení úmyslu na ní studovat a to nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ, vzorové testy a další najdete na stránkách CERMAT.


středa 25. listopadu 2020

Nástup čtvrtého a pátého ročníku do školy od pondělí 30. listopadu

Od pondělí 30. listopadu 2020 nastupují k prezenční výuce do školy i žáci 4. a 5. ročníku. Pro všechny žáky žáky od 1. do 5. ročníku platí následující pravidla:

- na všechny žáky se vztahuje rozvrh platný pro prezenční výuku
- žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky
- všichni žáci, kteří byli přihlášeni k odběru stravy jsou na ni automaticky přihlášeni (pokud stravu nechcete odebírat, děti odhlaste)
- všichni žáci, kteří se budou prezenčně účastnit výuky a jsou přihlášeni k docházce do ŠD do ní mohou docházet (v případě, že docházet nebudou, prosím omluvte jejich absenci) - v ŠD platí omezení pro zachování homogenity skupin

Ve škole musí probíhat vše dle speciálního režimu v souladu s hygienickými nařízeními. Jedná se zejména o omezení výuky TV, zákaz zpěvu, časté větrání, zvýšený pobyt venku (za dodržení dalších pravidel například v rámci TV), omezení kontaktu žáků mezi třídami atp.

I nadále nebudou fungovat kroužky a kluby. Výuka v rámci ZUŠ je povolena tzv. jeden na jednoho (do odvolání nebude probíhat prezenční výuka nauky).


neděle 22. listopadu 2020

Zadání domácí práce pro 4. a 5. ročník na týden od 23. do 27. 11. 2020

ÚKOLY

POZOR! VE STŘEDU 25. 11. BUDE HORNÍ NĚMČÍ BEZ DODÁVKY EL. PROUDU. HODINY V MS TEAMS V TENTO DEN NEBUDOU.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/pWO3HHEsrUfI
5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/3kcUZ4Ne3nvf

pondělí 16. listopadu 2020

Informace k nástupu žáků 1. až 3. ročníku k prezenční výuce od 18. 11. 2020

Z informaci k provozu škola školských zařízení od 18. 11. 2020 plyne, že je povolena přítomnost žáků 1., 2. a 3. ročníku v Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště.

- na žáky 1. až 3. ročníku se vztahuje rozvrh platný pro prezenční výuku
- žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky
- všichni žáci 1. až 3. ročníku, kteří byli přihlášeni k odběru stravy jsou na ni automaticky přihlášeni (pokud stravu nechcete odebírat, děti odhlaste)
- všichni žáci, kteří se budou prezenčně účastnit výuky a jsou přihlášeni k docházce do ŠD do ní mohou docházet (v případě, že docházet nebudou, prosím omluvte jejich absenci)

Ve škole musí probíhat vše dle speciálního režimu v souladu s hygienickými nařízeními. Jedná se zejména o omezení výuky TV, zákaz zpěvu, časté větrání, zvýšený pobyt venku (za dodržení dalších pravidel), omezení kontaktu žáků mezi třídami atp.

Pro žáky 4. a 5. ročníku platí i nadále výuka na dálku, nový rozvrh on-line schůzek a stávající systém zadávání domácí práce.


neděle 15. listopadu 2020

Zadání pro domácí vzdělávání od 9. do 13. 11. 2020

OD 18. 11. NASTUPUJÍ K PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁCI 1. AŽ 3. ROČNÍKU, PROTO TU PRO NĚ BUDOU ÚKOLY POUZE NA PONDĚLÍ 16. 11. PRO 4. A 5. ROČNÍK PLATÍ NOVÝ ROZVRH PRO ON-LINE SCHŮZKY V TEAMS.

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/SmWYCXHeds3l/1-rocnik-16-20-11-2020-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/weZsKdwTCnAZ/2-rocnik-16-20-11-2020-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/FpRqDqvcqZEL/3-rocnik-16-20-11-2020-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/UyTGYGQdQ8jx/4-rocnik-16-20-11-2020-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/piWLd4Cc8v40/5-rocnik-16-20-11-2020-pdf

Podpůrná videa k domácímu vzdělávání:

neděle 8. listopadu 2020

Zadání pro domácí vzdělávání od 9. do 13. 11. 2020

ÚKOLY

POZDRAV OD PRAKTIKANTEK Z UTB: https://www.youtube.com/watch?v=AxphANhqzwA&feature=youtu.be

POZOR! Ve středu 11. 11. bude Horní Němčí pravděpodobně bez el. proudu. Je proto možné, že schůzky v Teams neproběhnou.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník 
https://uloz.to/file/slCPLCzYMVVX/1-rocnik-9-13-11-2020-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/WM5YXRCmQUmS/2-rocnik-9-13-11-2020-docx-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/8rLbvP5XH82o/3-rocnik-9-13-11-2020-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/jYUzqYEcjQtB/4-rocnik-9-13-11-2020-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/hce9HUjF7L9h/5-rocnik-9-13-11-2020-pdf

VIDEA
Podpůrná videa k domácímu vzdělávání:
1. ročník 
Čtení: https://www.youtube.com/watch?v=FY5Af_O3xRo&feature=youtu.be
Matematika: https://www.youtube.com/watch?v=_vhSxH33Oqs&feature=youtu.be
Tělocvik: https://www.youtube.com/watch?v=LoMK7-NV8Rs&feature=youtu.be
2. ročník
Jazyk český: https://www.youtube.com/watch?v=2TK5AC1V6zw&feature=youtu.be
Jazyk český 2: https://www.youtube.com/watch?v=0buV4vS5yLQ&feature=youtu.be
Matematika: https://www.youtube.com/watch?v=U4uUZNUCmAk&feature=youtu.be
HV pro 1., 2. a 3. ročník
https://www.youtube.com/watch?v=nmNN5xVCy_g

neděle 1. listopadu 2020

Zadání práce pro domácí vzdělávání od 2. - 6. 11. 2020

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník 
https://uloz.to/file/3DNXEvM9WNBf/1-rocnik-2-6-11-2020-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/tCYvzrItag1f/2-rocnik-2-6-11-2020-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/OcSX4ujEGEDd/3-rocnik-2-6-11-2020-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/FE6c9fYXLivL/4-rocnik-2-6-11-2020-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/BQlsCjJCp85L/5-rocnik-2-6-11-2020-pdf

VIDEA
Podpůrná videa k domácímu vzdělávání pro 1. a 2. ročník:
1. ročník 
https://www.youtube.com/watch?v=g774ASw37jQ&feature=youtu.be
2. ročník 
https://www.youtube.com/watch?v=sZg__vSd7mA

pátek 23. října 2020

Podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020 - informace MŠMT

 


Poklikáním na obrázek, se tento zvětší.

Učíme se venku

Slunné podzimní dny v září nás lákaly k tomu, aby výuka některých hodin probíhala venku v přírodě. Okolí naší školy nabízí dostatek příležitostí. Blízký park se stal útočištěm prvňáčků, druháků a třeťáků v jejich společných hodinách pracovního vyučování. Jednou jsme tam hledali podzimní skřítky, jindy jsme stavěli domečky pro broučky.
čtvrtek 22. října 2020

Aktualizace školního řádu - distanční vzdělávání

 V souladu s novelou školského zákona aktualizoval ředitel školy školní řád tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. Změny se týkají především toho, že vstoupila v platnost povinná účast na distančním vzdělávání. Změny projednala pedagogická rada a schválila školská rada při ZŠHN.

Výtah změn školního řádu, platných od 20. 10. 2020:

(změněný nebo přidaný text je červeně)

Povinnosti žáka:

- docházet do školy a vzdělávat se, tj. připravovat se na výuku a nosit pomůcky do ní dle pokynů vyučujících, a to jak v prezenční, tak distanční formě výuky (při ní v míře odpovídající okolnostem)

- žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem

Povinnosti zákonných zástupců:

- omluvit písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy nepřítomnost svého dítěte ve vyučování nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti, jak při prezenčním výuce, tak při distančním vzdělávání a uvést důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě a zajistit, aby dítě předložilo písemnou omluvenku ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 dnů, na pozdější dodatečné omluvenky nebude brán zřetel a nepřítomnost žáka bude považována za neomluvenou

Obecná ustanovení:

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí ji kombinací synchronní on-line výuky a asynchronní výukou, případně off-line výukou, bez kontaktů přes internet, zpravidla předáváním písemných materiálů. V průběhu distanční výuky bude zvýšená komunikace školy s rodiči. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice, cizím jazyce a předmětu člověk a jeho svět (ve 4. a 5. ročníku). Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky. Škola zpravidla připraví speciální rozvrh pro on-line výuku.

Provoz a vnitřní režim školy:

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd nebo skupin se nevztahuje na distanční vzdělávání. Zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

Režim stravování včetně pitného režimu:

Žáci do jídelny dochází a z jídelny odchází, rovněž v jídelně jsou pod dohledem vyučujícího dle stanoveného rozvrhu. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Obecné zásady hodnocení:

(4) Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. Pouze u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo u jiných žáků ze závažných důvodů (posuzuje ředitel školy) na žádost zákonných zástupců, může být použito hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků.

 Celý dokument v platném znění je možné stáhnout zde (klikni). Heslo pro stažení je: zshn.

pondělí 19. října 2020

Ošetřovné - informace

K dnešnímu dni není právně ošetřeno vyplácení ošetřovného, nicméně je možné z návrhu odvodit některé skutečnosti:

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu). 

Zdroj - tisková zpráva MPSV

neděle 18. října 2020

Ohlédnutí za LEGOdnem v ŠD

Děti ze školní družiny si moc přály uspořádat nějakou soutěž. Tak jsme se tedy rozhodli připravit LEGO DEN. Děti se rozdělily do několika skupinek a  domluvily se na tom, co budou stavět. Plány měly opravdu velkolepé. Občas bylo vidět, že jim schází nějaké součástky  lega a jak přemýšlí, co s tím.. Bylo moc zajímavé je pozorovat, jak se snaží problém vyřešit. Docházelo i  k tomu, že začaly součástky mezi sebou měnit. Jindy se takové "obchody " neobešly  bez křiku a hádek, ale tentokrát tomu tak nebylo. Všichni se chovali profesionálně a tvořili svá díla  s naprostým klidem. Skládání se jim dařilo a vzniklo plno pěkných věcí.  Aneta Zimčíková, Luboš Kadaši, Libor Kadlček a Karin Bobčíková postavili tučňáka, který získal 1. místo. Druhé místo v soutěži získala děvčata Eliška Rybnikářová a Klaudie Milošová se svým půllitrem piva na tácku. Třetí místo obsadili - Mirek Horsák, Laďa Boráň a Samuel Bodiš s bratem Tomášem, kteří sestrojili vojenskou bitevní loď ENTERPRISE. Čtvrté místo patřilo skupince děvčat - Anička Turečková, Eliška Zálešáková a Gita Škorňová, která postavila velký obchod. Konečně na 5. místě se s konstrukci bájného Pegasa umístila  Adéla Bobčíková a Michaela Borýsková. Lego den se nám opravdu vydařil. Všichni soutěžící získali sladkou odměnu. Moc děkujeme odborné porotě za vyhodnocení soutěže a všem dětem za příjemné odpoledne.


Zadání práce pro domácí vzdělávání od 19. - 23. 10. 2020

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/Qy1gM4HEvU7l/1-rocnik-19-23-10-pdf 
2. ročník https://uloz.to/file/Pa0hqZ0bE4ZR/2-rocnik-19-23-10-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/GTUE0UhE9z8g/3-rocnik-19-23-10-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/n6xBKpkTU8Nf/4-rocnik-19-23-10-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/M5647AuiAr8G/5-rocnik-19-23-10-pdf

úterý 13. října 2020

Zadání práce pro domácí vzdělávání na období 14. - 16. 10. 2020

 ÚKOLY

Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/dyZcvOIxL6SF/1-rocnik-13-16-10-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/TBHhyf65QmIu/2-rocnik-13-16-10-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/enXVD6CcsXcT/3-rocnik-13-16-10-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/yvQyJDthNaT5/4-rocnik-13-16-10-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/CaYCCQ409XUc/5-rocnik-13-16-10-pdf

Od středy 14. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku

Vážení rodiče,

vzhledem k vydaným opatřením se od zítřejšího dne (středa 14. 10. 2020) uzavírají i první stupně ZŠ pro prezenční výuku a přechází se na výuku vzdálenou.

Protože omezení přítomnosti žáků je prozatím stanoveno na období do 23. 10., na které navazují prázdniny (od 26. 10 do 30. 10.) rozhodli jsme se v tomto krátkém období přistoupit dočasně ve všech ročnících ke vzdělávání stejným způsobem, který jsme aplikovali v jarním období. Pokud by byla opatření prodloužena, je naše škola připravena vést on-line výuku přes aplikaci MS Teams a to v 3. – 5. ročníku podle alternativního rozvrhu pro distanční vzdělávání se zaměřením na hlavní předměty. V 1. a 2. ročníku by vše probíhalo i nadále pouze formou zasílání úkolů + odkazů na kontaktní videa s možným vzdělávacím obsahem. Jsme přesvědčeni, že tato cesta je v těchto ročnících rozumná.

V případě, že by bylo distanční vzdělávání prodlouženo, budeme tedy v prvním listopadovém týdnu přecházet v 3. až 5. ročníku na hybridní výuku v kombinaci on-line hodin (ČJ, AJ, M, ČAS) a zadávání úkolů.

Distanční výuka je podle novely školského zákona povinná. Je proto důležité, aby žáci plnili a odevzdávali úkoly dle zadání. Pokud žáci nebudou z vážných, a zákonnými zástupci omluvených, důvodů úkoly plnit, bude se jim započítávat neomluvená absence v rozsahu běžného rozvrhu.

Od zítřejšího dne mají všichni žáci odhlášeny obědy. Je však možné se na obědy za dotovanou cenu přihlásit (je nutné dodržet všechna pravidla pro přihlašování a odhlašování obědů). V tom případě by žáci docházeli na obědy do jídelny dle následujícího rozpisu:

1. – 3. ročník 11:00 – 11:30

4. – 5. ročník 11:30 – 12:00

Rozpis vydávání obědů se může změnit v závislosti na počtu přihlášených strávníků.

Všichni učitelé mají také nové kontakty:

Břetislav Lebloch             reditel@zshn.cz

Eva Kočí                             kocie@zshn.cz

Marie Bílková                   bilkovam@zshn.cz

Alena Ondrová                 ondrovaa@zshn.cz

Miroslava Končitíková    koncitikovam@zshn.cz

Prosím, komunikujte s vyučujícími primárně přes tyto e-maily.

Zároveň Vás všechny prosím, abyste mi dali vědět, pokud doma nemáte tablet, notebook nebo počítač. Na všech zařízeních by měl MS Teams bez problémů fungovat (především jako aplikace). Pokud máte novější PC nebo NTB s prohlížečem MS Edge, můžete v prostředí Office 365 a tím i v MS Teams pracovat i bez instalace přímo v tomto prohlížeči.

Škola je připravena v případě potřeby zapůjčit k účelům distanční výuky školní NTB.

Pevně věřím, že společnými silami toto nepříznivé období zvládneme. Předem Vám moc všem děkuji za spolupráci. Uvítám i věcné připomínky a dotazy. Jsem připraven s každým osobně a maximálně operativně řešit jakékoli případné problémy spojené se vzděláváním a současnou situací.

 

S přáním pevného zdraví

Břetislav Lebloch, ředitel školy

čtvrtek 8. října 2020

Informace k opatřením MZd na období 12. až 27. října 2020

V období od 12. do 25. října 2020 platí pro první stupně základních škol (a tedy pro celou ZŠ HN) stejná omezení a pravidla, která byla dosud vydána. Znamená to, že děti se učí prezenčně.


Ve výuce se týká omezení pouze zpěvu (zpěv je obecně ve výuce zakázán), výuka HV může probíhat, ovšem pouze bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti není omezen.

Na období 26. až 27. října 2020 jsou opatřením MŠMT ve školách stanoveny dny volna. Na toto období navazují podzimní prázdniny. Žáci tedy nebudou přítomni ve školách v období od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

pátek 25. září 2020

Informace k epidemiologické situaci v ZŠ Horní Němčí

 


Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že na základě sdělení KHS byl v základní škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám, které byly v rizikovém kontaktu  s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízena karanténa a budou testováni. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ostatních zaměstnanců a žáků se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy. Ve škole probíhá řádná dezinfekce virucidními prostředky. Škola je připravena pro další prezenční výuku a také na případný přechod na výuku na dálku.


Všechny znovu žádám, aby minimizovali rizika a neposílali děti s příznaky respiračního onemocnění do školy. Vzhledem k velikosti a organizaci školy by již minimální počet nakažených mohl pro školu znamenat úplnou karanténu.


Všem přeji pevné zdraví a doufám, že společně celou situaci zvládneme. Předem Vám děkuji za zodpovědný přístup a spolupráci.


Břetislav Lebloch, ředitel školy

čtvrtek 24. září 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

ředitel základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště vydal Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou 21. 9. 2020. Výroční zprávu je možné stáhnout zde (heslo pro stažení je zshn).středa 9. září 2020

Povinné roušky


Z nařízení MZ ČR je od čtvrtka 10. 9. 2020 ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna) povinnost nosit roušky. Prosíme rodiče, aby děti rouškami vybavili. Nejlépe 2 kusy.

Děkujeme za spolupráci.

neděle 6. září 2020

Vzdělávací dny

V rámci projektu AŠSK uspořádala naše škola na konci prázdnin pro své žáky 2 vzdělávací dny. Přinášíme jejich krátké shrnutí:

Kouzelný den
Kouzelný den, a to nejen podle názvu, zažily děti, které se rozhodly strávit jeden z posledních prázdninových dnů ve škole. Jako už mnohokrát se přesvědčily, že učení nemusí být mučení, ale když se správně namíchá a "zabalí" do her a soutěží, stane se z něj velká zábava.
Během dopoledne děti vypátraly a vyluštily šifrované zprávy, procvičily se v angličtině při doplňování a dramatizaci zaklínadla a při sledování části příběhu o jednom popleteném čarodějovi, vymýšlely, jak asi příběh bude pokračovat. Nezapomnělo se ani na občerstvení, díky bohatým zásobám, které pro ně připravily paní kuchařky, si děti uspořádaly v parku báječný piknik.
Odpoledne se odehrálo ve znamení sportu. Své síly si děti poměřily při miniturnajích v košíkové, přehazované, opačné vybíjené a v kopané.
Celý den uplynul rychle jak mávnutím kouzelného proutku a všem nám vykouzlil usměvavé tváře a skvělou náladu.

Badatelský den aneb hurá do školy i o prázdninách
V posledním prázdninovém týdnu se naše škola zapojila do projektu Vzdělávací dny. Pro žáky byl připraven celodenní program, během kterého získali nové zkušenosti a dovednosti. 
Badatelský den byl rozdělen na část vzdělávací a volnočasovou. Při dopolední přírodovědné procházce žáci zjistili, že schovat se před bombou nebo vyšplhat na vyvýšené místo před potopou, není vůbec lehké. Zjistili, že zahrát si na medvěda je docela dřina. Po takových výkonech bylo nutno doplnit energii v podobě výborné svačiny a vrhnout se do další badatelské činnosti.  Práce s mikroskopem byla pro všechny velkým zážitkem a překvapením, co všechno je možné vidět, když si na to pořádně „ posvítíme“. Před obědem si žáci stihli nabatikovat trička, která pro ně budou vzpomínkou na „prázdninovou školu“.
Po dobrém obědě a odpočinku, který žáci věnovali stolním hrám, následovalo sportovní odpoledne. Do turnaje v přehazované a stolním tenise se žáci nadšeně vrhli a ze všech sil se snažili pro svůj tým získat body. Nemůže vyhrát každý, ale chuť a nadšení se cení. Protože se všichni celý den snažili, pracovali a bojovali, tak si odměnu odnesl každý. Nejen sladkou odměnu, ale hlavně zážitky a nové zkušenosti.


úterý 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Za přítomnosti starostů obcí Horní Němčí a Slavkov a předsedkyně SPZŠHN zahájil ředitel školy školní rok 2020/2021. Ve škole mimo jiné přivítal spolu s třídní učitelkou Miroslavou Končitíkovou 7 prvňáčků. Naši školu tak bude v tomto školním roce navštěvovat 41 žáků.


pondělí 31. srpna 2020

Omezení vstupu do školy


S ohledem na situaci kolem viru COVID-19:

- žádáme všechny zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na nutné minimum. Pro komunikaci se školou využijte primárně email: zshornemci@gmail.com nebo telefon 774 720 400 (sborovna) 728 383 172 (ředitel).
- žádáme, aby zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze ŠD zvonili na příslušný zvonek komunikátoru a na své dítě počkali před vchodem do budovy.
- je vstup do školy je pro třetí osoby možný pouze v neodkladných případech a pouze s rouškou.
- jsou zrušeny odpolední konzultace prezenční formou a také rodičovské schůzky - prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali svoji e-mailovou schránku, jejíž adresu poskytli škole jako kontakt, a aby v případě, že jim nepřicházejí informace ze školy neprodleně školu informovali na výše uvedený e-mail nebo telefon.
- jsou do odvolání zrušeny všechny akce nad rámec ŠVP (v případě, že se situace uvolní a bude možné akce realizovat, budou zákonní zástupci v předstihu informováni).

Děkujeme za pochopení.