středa 25. října 2023

Třeťáci v knihovně

I ve třetí třídě jsme navštívili knihovnu v Horním Němčí. Zahráli jsme si na detektivy. Za úkol jsme měli vypátrat knížku podle obrázku, který nakreslili naši spolužáci. Protože rádi čteme, byla to pro nás hračka. Za odměnu jsme si ze starých knížek vyrobili myšky.


pondělí 23. října 2023

Uspěli jsme ve sběrové soutěži

 


TýDEN stromů

Akce probíhala po celý týden od 16. do 20. října 2023. Cílem naší školy bylo spočítat stromy na katastru obce Horní Němčí v okolí silnic, v parku a v nejbližším okolí obce. Také určit druhy stromů, které se zde vyskytují. Každá třída si vybrala svůj den pro několikahodinovou vycházku po přiděleném rajónu. Vycházkám předcházelo učení se rozpoznávání jednotlivých stromů a příprava na vlastní vycházku. První třída se postarala o zmapování stromů v parku. Druháci se vydali do nejbližšího okolí školy a ke konírně. Třeťáci zašli k přehradě a prozkoumali i terén kolem hřiště. Čtvrťáci s páťáky určovali stromy a počítali je kolem silnic, které vedou obcí.

A jak to dopadlo? Na území obce Horní Němčí jsme zaznamenali 439 stromů. 18 druhů stromů s větším výskytem a 16 druhů ostatních druhů, které se vyskytovaly ojediněle. Nejvíce bylo lip 50, smrků 48, následovaly slivoně 45, jasany 38, třešně 32, javory 35, třešně 32. Dále děti objevily cypřiše, tisy, túje, višně, jabloně, ořešáky, dub, habr, jedle, jírovce.

Díky této akci jsme zjistili, že obec Horního Němčí je na tom se zelení docela dobře. A navíc za humny máme Bílé Karpaty plné zeleně.


Další fotografie zde a zde.

středa 18. října 2023

Druháci ve Šrumci

V úterý 17. 10. vyjeli druháci do Uherského Brodu do Nízkoprahového zařízení Šrumec. Prostřednictvím různých aktivit si vyzkoušeli svou komunikaci, spolupráci, postřeh a poznávali své dobré i špatné vlastnosti. O které vlastnosti budeme usilovat, aby nám to ve třídě skvěle fungovalo? Co se musím snažit ve svém chování odbourat nebo zlepšit? Na to jistě každý najde tu správnou odpověď. 

Foto z akce: tady.

pondělí 16. října 2023

Filmouka

V úterý 10. 10. jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. Za čtvrťáky a páťáky přijel pan Petr Slinták s projektem Filmouka. Projekt se snaží dětem vyprávět o historii pomocí krátkých naučných filmů a poté s nimi dál pracuje a téma rozvíjí.

První film Bronzová sekerka vyprávěl příběh sekerky z doby bronzové od jejího vzniku v dílně pravěkého metalurga přes uchování, nalezení současným archeologem, až po vystavení v muzejní expozici.

Druhý, velmi zajímavý byl animovaný film Naši Italové, který vyprávěl příběh Italských uprchlíků v Čechách za první světové války. Popisoval jejich nečekaný náhlý odchod, vyrovnání se s životem v Čechách, přijetí místními obyvateli i cestu zpět.

Oba filmy na nás udělaly velký dojem a moc děkujeme, že jsme mohli být jedni z prvních, kteří si Filmouku vyzkoušeli.


pondělí 9. října 2023

Družinová drakiáda

Krásné slunečné počasí lákalo všechny k pobytu venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat ve školní družině oblíbenou DRAKIÁDU. Děti si přinesly do školy draky a tak jsme je šli vyzkoušet  na nedaleké pole ke Hřádku. Vítr nám foukal tak akorát a naši draci se pěkně vznášeli a vesele tančili po modravé obloze. Občas se jim samozřejmě zamotaly provázky nebo ocásek, ale to dětem vůbec radost nezkazilo. Všechno jsme hned spolu opravili a vyřešili. Děti vesele dováděly a poletovaly se svými draky a užívaly si nádherného počasí. Bylo skvělé pozorovat, že si dokázaly vzájemně pomáhat. Radily se se mezi sebou a draky si také půjčovaly. Běhaly a řádily celé odpoledne a vůbec se jim nechtělo vrátit do školy. Všem dětem a rodičům, kteří jim draky připravili moc děkujeme. Bylo to super, všichni jsme si to spolu užili.
středa 4. října 2023

Září u druháků

Tak jsme začali. Čím? Vyprávěním o letních prázdninách, probuzením našich per, tužek a pastelek (bylo třeba oživit si psací písmena), správným nasměrováním očí (ty jsou potřeba stále - musíme být pozorní a sledovat tabuli nebo třeba čtení v učebnicích a knížkách) a dalšími důležitostmi při učení. V září jsme se naučili abecedu (i přes písničku) a trénujeme počítání do 20. Tak nám držte palce, ať nám to ve 2. třídě jde a rosteme ve vědomostech i ve správném chování. Fotografie ze září.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž

 Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

ve spolupráci s arménsko–horněmčanským malířem Ašotem Arakeljanem

VYHLAŠUJE Výtvarnou soutěž na téma

Zimní město, zimní vesnice

Kategorie:

I.                

II.                ZŠ 1. – 2. ročník

III.              ZŠ 3. – 5. ročník

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Každý účastník odevzdá maximálně 1 plošnou práci (výkres) formátu A4 až A3 (malba a kresba) nebo A5 až A3 (grafika) na adresu ZŠ Horní Němčí, Horní Němčí 118, 687 64 Horní Němčí nejpozději do 24. 11. 2023 (práce, které dorazí po tomto datu, nemohou být do soutěže zařazeny).

Práce označte na zadní straně výkresu následujícími údaji:

Jméno a příjmení autora práce

-        Kategorie

-        Škola

Práce bude hodnotit místní malíř, člen Unie výtvarných umělců ČR, Náhorního Karabachu a Arménie, čestný člen Katedry historie Arménie na Pedagogcké Univerzitě Jerevan, pan Ašot Arakeljan, který vybere v každé kategorii 3 nejlepší. Autoři těchto vybraných prací budou pozváni na vernisáž společné výstavy zaslaných prací a děl Ašota Arakeljana, která se uskuteční v pátek 8. prosince 2023 v prostorách zrekonstruované školní družiny při ZŠ Horní Němčí v rámci tradiční předvánoční akce Adventní dílničky. V rámci vernisáže proběhne vyhlášení nejlepších děl a ocenění jejich autorů.

Základní škola Horní Němčí - 111 let tradice a inovací ve vzdělávání.