středa 20. října 2021

Obrázky pro Komunitní centrum Motýlek

Naše škola začala spolupráci s Komunitním centrem Motýlek, které podporuje děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich rodiče. Centrum je určeno klientům z Prahy i okolí už 20 let. V současné době nabízí sociálně aktivizační služby a dále Centrum denních služeb a Nízkoprahový klub Pacifik. V hodinách výtvarné výchovy žáci 4. a 5. ročníku nakreslili pro centrum Motýlek přání v kombinaci Vánoce a České dráhy.úterý 19. října 2021

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021

 


Výsledky srovnávacího testování žáků 5. ročníku Kalibro 2021

Za velmi ztížených podmínek, ale přece. I tak by se dalo hodnotit srovnávací testování žáků 5. ročníku v roce 2021, kterého se účastnili i žáci naší školy v předmětech ČJ, M a AJ. A výsledky jsou povzbuzující. V oblasti ČJ a M jsme mírně nad celorepublikovým průměrem. V AJ v podstatě na něm. Při tom do srovnávání se v roce 2021 zapojilo přes 3500 škol.

Srovnání úspěšnosti žáků ZŠHN s celostátním průměrem
čtvrtek 14. října 2021

Den stromů - projektový den s ČSOP Pantoflíček

Zem byla mokrá po nočním dešti a na obloze visela další dávka deště. Mezi těmito dvěma jevy se nám podařilo prožít pěkný projektový den s názvem „V bělokarpatském lese“. Uspořádali jsme ho ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček v rámci Dne stromů.

Děti se na tento den pečlivě připravovaly pod vedením svých učitelek. Učily se poznávat stromy, keře, houby i další rostliny, a to i ty jedovaté. Chodby školy jsou vyzdobené dětskými pracemi s tématem přírody. Na začátku tohoto dne složily jednotlivé třídy básničku na určený strom. Pak se všichni postupně po třídách vydali až k altánku u závory. Zde na ně čekala 4 stanoviště s úkoly. Na prvním bylo poznávání stromů, druhé stanoviště se zaměřilo na houby, na třetím se děti seznámily a také poznávaly jedovaté rostliny a na posledním, již tradičně, dostaly všetečné otázky od paní Vlasty Ondrové, vedoucí ČSOP Pantoflíček. Někteří tak poprvé viděli klokočí, zkamenělé dřevo nebo sršní hnízdo. Výkony na jednotlivých stanovištích byly obodovány. Součet bodů určil vítěze v jednotlivých ročnících.

Vyhodnocení se uskutečnilo až následující den ve škole. Vítězi se stali a hodnotné knihy o přírodě obdrželi tito žáci:

1. ročník  Ema Habartová

2. ročník Libor Kadlček

3. ročník David Janča

4. ročník Michaela Borýsková

5. ročník Eliška Rybnikářová

Odměnou pro všechny byla hezká vycházka s pobytem v přírodě, která trvala celé dopoledne.středa 13. října 2021

Cesta za českými ilustrátory

V úterý 12. 10. se čtvrťáci a páťáci vydali do slavkovské knihovny za českými ilustrátory. Josef Lada, Radek Pilař, Adolf Born, Helena Zmatlíková a další významné osobnosti je k sobě přitáhli pátračkou po svých jménech, knihami se svými obrázky a inspirací do života (a možná i do hodin výtvarné výchovy). A protože někteří ze vzpomínaných ilustrátorů mají své zastoupení i v bajkách, tak si děti nejen dvě bajky poslechly, ale také pomocí plyšáků vymyslely a zahrály. Za pěkný a poučný program zasahující do literární, výtvarné i dramatické výchovy velmi děkujeme paní učitelce Mirce Končitíkové.


 další fotografie

středa 6. října 2021

Pohádky na přání

Členové čtenářského klubu sehráli v úterý 5. října 2021 pro děti z mateřské školy ve Slavkově dvě klasické české pohádky: O Budulínovi a O Smolíčkovi.


Literární hodina v knihovně (2. třída)

V úterý 5. října 2021 se sešly děti druhého a třetího ročníku v knihovně ve Slavkově k netradiční hodině literární výchovy. Na programu bylo "listování" knihou Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu a další aktivity, kterými si děti připomněly Den seniorů.další fotografie

Noc s Andersenem 2021

Členové čtenářského klubu strávili v pátek 1. října 2021 noc ve slavkovské knihovně. Program byl věnován památce a dílu spisovatele Jaroslava Foglara. Noční spáči se seznámili s partou Rychlých šípů a po jejich vzoru se pustili do "lovu bobříků". Všem čtrnácti účastníkům této noci se podařilo získat Bobříka detektiva, herce, akrobata a nebojsu. 
úterý 5. října 2021

Recyklohraní 1. a 2. třída

Naši druháci připravili pro prvňáky zajímavé úkoly na téma recyklace. Tyto úkoly plnili prvňáčci při oblíbené "stopovačce". Společně tak získali pro naší školu cenné body do celorepublikového recyklačního projektu.

                                                                         foto více zdepondělí 4. října 2021

Hodina pohybu navíc i v tomto školním roce

I přesto, že MŠMT neposkytlo Asociaci školních sportovních klubů prostředky na pokračování úspěšného projektu Hodina pohybu navíc (později Sportuj ve škole), rozhodli jsme se, že děti na naší škole si tento oblíbený kroužek zaslouží a proto v něm pokračujeme ve vlastní režii. Každý pátek po vyučování se schází 18 dětí z 1., 2. a 3. třídy v hodině pohybu navíc. Tak jako v minulých letech se věnujeme i letos převážně míčovým hrám. Díky pěknému počasí využíváme hlavně hřiště na školním dvoře. Pohyb děti baví.pátek 17. září 2021

Barevná písmenka v 1. třídě

 Barevná písmenka prvňáčky baví.......


                                                                          foto více zde

úterý 14. září 2021

Domeček pro skřítka Kořínka

 Jak to dopadlo, když se prvňáčci rozhodli vytvořit domeček pro kamaráda skřítka Kořínka?

                                       

                                                                             více foto zde

POZOR na neznámé muže lákající děti do červené dodávky

Upozornění na situace z Ostrožské Lhoty a Kunovic, kdy neznámé osoby lákají děti do vozidel (červená dodávka):středa 8. září 2021

Podmínky provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021

 S účinností od 13. 9. 2021 se mění podmínky pro provoz škol a školských zařízení takto:

- není nutné provádět další screeningová testování na covid

- všechna další nařízení zůstávají v platnosti

středa 1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Na slavnostním zahájení školního roku 2021/2022 přivítala naše škola společně s milými hosty předsedkyní Spolku přátel ZŠHN Miriam Borýskovou, Starostou obce Slavkov Mgr. Liborem Švardalou a starostou obce Horní Němčí panem Lumírem Kreislem 15 nových prvňáčků. Nejenom jim přejeme aby nový školní rok byl úspěšný, zábavný a hlavně co nejvíce normální.


Další fotografie ze zahájení najdete ve fotogalerii (klikni).


pondělí 23. srpna 2021

Podmínky provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro provoz škol od 1. 9. 2021:

- žádáme všechny zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na nutné minimum. Pro komunikaci se školou využijte primárně e-mail (kontakty na jednotlivé vyučující zde) nebo telefon 774 720 400 (sborovna) 728 383 172 (ředitel).
- žádáme, aby zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze ŠD zvonili na příslušný zvonek komunikátoru a na své dítě počkali před vchodem do budovy.
- žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do školy žáky s příznaky infekčních onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
- v případě výskytu výše uvedených příznaků má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař.
- žádáme zákonné zástupce, aby žáky vybavili ochrannými prostředky dýchacích cest (minimálně chirurgická rouška) - ideálně v počtu dvou kusů
- žáci jsou povinni pohybovat se ve společných prostorách s ochranou dýchacích cest, v učebnách mohou být bez nich
- vstup do školy pro třetí osoby je možný pouze v neodkladných případech a pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s aktuálními nařízeními
- rodičovské schůzky budou probíhat formou individuálních konzultací.
- jsou omezeny akce nad rámec ŠVP.
- ve škole bude probíhat testování (viz informace níže).
- školní kluby budou fungovat v běžném režimu.

Informace k testování žáků:

- testování žáků bude probíhat 1. (2. pro první ročník), 6. a 9. září 2021 pomocí antigenních testů (podobně jako v předchozím školním roce) vždy ráno před zahájením vyučování.
- pokud bude v okrese detekován zvýšený výskyt pozitivních testů bude testování pokračovat s frenkvencí 1x týdně do konce září.
- žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou jejich testování, budou mít povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve VŠECH prostorách školy.
- testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
- v případě pozitivního testu má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař žáka.

Všechna uvedená pravidla vycházejí ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Provoz a testování. Vydaného MŠMT ČR v Praze 17. srpna 2021.


Informace k zahájení školního roku

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro provoz škol od 1. 9. 2021 bude první školní den, středa 1. 9. 2021, probíhat podle následujícího scénáře:

Žáci 2. až 5. ročníku přicházejí do školy mezi 10:00 a 10:15 vybaveni přezůvkami a rouškou. Žáci pod dohledem třídních učitelů projdou antigenním testováním nebo se prokáží doklady, na základě kterých nemusí testování absolvovat. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Po absolvování těchto procedur se žáci se svými učiteli odeberou na 10:45 do KD k slavnostnímu zahájení školního roku. Při pozitivním testu bude škola kontaktovat zákonné zástupce, kteří si žáka vyzvednou a odvedou domů. O dalších krocích rozhoduje praktický lékař dítěte.

Žáci 1. ročníku přicházejí na 10:45 přímo do KD s aktovkou, rouškou a přezůvkami, kde se hlásí třídní učitelce Evě Kočí. Po skončení společné části zahájení se žáci prvního ročníku přesunou pod vedením třídní učitelky do školy.

Slavnostní zahájení bude končit cca v 11:15. Žáci 2. - 5. ročníku odcházejí po ukončení zahájení domů nebo na oběd.

Od 11:15 budou vydávány žákům obědy. Všichni žáci, kteří chtějí v první den odebírat obědy, si je musí přihlásit ve školní jídelně. Přihlášení k odebírání obědů je možné provést telefonicky (608 266 313), e-mailem (sjhorninemci@seznam.cz) nebo osobně ve středu 25. 8., čtvrtek 26. 8. a v pondělí 30. 8. vždy od 8 do 11 hodin.

Školní družina zahájí provoz v úterý 2. 9. 2021 v 6:35 a bude dále fungovat pravidelně ve dnech školního vyučování od 6:35 do 7:35 a od 11:40 do 15:40. Každé dítě, které chce navštěvovat školní družinu musí přinést do 3. 9. 2021 vyplněnou přihlášku a odevzdat ji vychovatelce Jiřině Warchilové.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhnou třídnické a organizační hodiny. Všechny ročníky budou končit vyučování v 11:35. 

pátek 9. července 2021

A poslední opona spadla

Alespoň obrazně. Zavřela se za letošní činností ČTENÁŘSKÉHO KLUBU. Za divadelním představením inspirovaným knihami o komisaři Vrťapkovi. Představením, které jeho členové nazkoušeli v rekordním čase a zahráli ve slavkovské knihovně pro děti z MŠ a na závěr školního roku i pro své kamarády a spolužáky ve škole. A věříme, že stejně jako šikovní diváci, kteří se nechali vtáhnout do děje, si Vrťapkovo pátrání užili i naši mladí herci. Hlavně pak naše páťačky, pro které to byla v horněmčanské škole skutečně opona poslední. čtvrtek 8. července 2021

Indiánský den

Jako správní stopaři se vydali prváci a druháci na indiánskou stezku. A cesta to nebyla jednoduchá. Mimo jiné museli přelstít banditu, zneškodnit obávaného medvěda či ulovit bizona. Zasloužené osvěžení nakonec nalezli v chladivých vodách jezera Boďatata :-). 

Další obrázky najdete ve fotogalerii.EKOHRÁTKY 2021

Žáci prvního a druhého ročníku se zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pro ně pravidelně chystají přátelé z ČSOP Pantoflíček. Některé úkoly byly pro děti zapeklité, např. poznávání semínek nebo větviček stromů. Nejúspěšnější soutěžící potěšila paní Vlasta Ondrová pěknými cenami.

Další obrázky naleznete ve fotogalerii 


středa 30. června 2021

Rozpis úředních hodin v ZŠ v době letních prázdnin

Červenec

ČT 1. 7. a PÁ 2. 7.   9:00 - 12:00

ST 7. 7.   7:00 - 9:00

PÁ 9. 7.   9:00 - 11:00

PO 19. 7. a ST 21. 7.   9:00 - 11:00

PO 26. 7. a ST 28. 7.   9:00 - 11:00

Srpen

ST 4. 8.   9:00 - 11:00

PO 9. 8.   9:00 - 11:00

PO 16. 8. a ST 18. 8.   9:00 - 11:00

Od ST 25. 8. do UT 31. 8   8:00 - 12:00


pátek 25. června 2021

Vycházka na mysliveckou chatu

Další tradiční akcí spojenou s koncem školního roku je přírodovědná vycházka na mysliveckou chatu se soutěží v rámci ročníků a opékáním špekáčků. Letos nás trochu strašilo počasí, ale i tak se akce povedla. Velká horka předchozích dnů byla ta tam a trocha mokra v lese nikomu neuškodila. Přírodovědné i sportovní úkoly plnili všichni s nadšením. Ti nejlepší obdrželi při vyhlášení výsledků díky daru od Firmy KASKO krásné ceny. A ti ostatní alespoň drobnou upomínku a sladkost.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii (klikni).

Zátopkův olympijský přespolák

Po dvou letech se nám podařilo uspořádat tradiční přespolní běh na počest významného českého atleta, olympijského vítěze Emila Zátopka. žáci běželi ve dvou věkových kategoriích (1. - 2. ročník a 3. - 5 ročník) a vždy zvlášť dívky a zvlášť chlapci. Mladší žáci běželi trasu dlouhou přibližně 600 metrů, starší žáci asi 1,7 km.

K prolomení rekordních časů z předchozích let nedošlo, i přesto podali všichni krásné sportovní výkony.

Všichni žáci obdrželi pamětní list a drobnou cenu. Ti nejlepší pak hodnotné sportovní doplňky.

Nejlepší umístění:

1. - 2. ročník dívky

1. Petra Drobná, 2. Nela Grgorová, 3. Nicol Krastýnová

1. - 2. ročník chlapci

1. Tomáš Bodiš, 2. Libor Kadlček, 3. Matěj Bobčík

3. - 5. ročník dívky

1. Aneta Zimčíková, 2. Bára Kratochvílová, 3. Julie Bačková

3. - 5. ročník chlapci

1. Miroslav Horsák, 2. Matyáš Jelínek, 3. Tomáš Tomala


úterý 22. června 2021

Poslední schůzka Klubu logiky v tomto školním roce

Společně se zahájením prezenční výuky a možností tvorby skupin žáků z různých tříd obnovil svoji činnost i Klub logiky a deskových her, který na naší škole funguje díky realizaci projektu OP VVV na ZŠ Horní Němčí již od roku 2017. Všechny realizované schůzky klubu po návratu do školy byly zaměřeny na robotiku a práci a hry s roboty OZOBOTY. V rámci objevování světa robotů jsme absolvovali různé hry a soutěže a na včerejší, poslední schůzce klubu proběhl velký pětikolový závod robotických kruhů. Všichni účastníci závodu (tedy všichni členové klubu) obdrželi při vyhlášení nejlepších ceny.

Klub logiky bude pokračovat i příští rok. Baví-li vás deskové hry, zajímáte-li se o roboty a logiky, neváhejte a n začátku příštího roku se do našeho klubu přihlaste.Cyklovýlet HLUK 2021

Díky rozvolnění se i školní život vrací do normálu a my jsme vyrazili na cyklovýlet. Jaký byl? Podívejte se na to ve videu od našeho školníka Petra Bačka. Všem zúčastněním rodičům děkujeme za doprovod a pomoc.
pondělí 21. června 2021

Úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži Cestou dvou bratří 2021

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byla v rámci Dnů dobré vůle vyhlášena výtvarná soutěž pro děti od 3 do 11 let. V aktuálním roce je tématem soutěže kněžna sv. Ludmila a její skutky pro poddané.

V nabité konkurenci uspěli se svými pracemi, které žáci realizovali v rámci hodin výtvarné výchovy, čtyři žáci 5. ročníku naší školy. Nejlépe si vedla Věrka Jurásková, která obsadila 3. místo. Na 4. místě skončil Samuel Bodiš, 8. příčku obsadil Lubomír Kadaši a 10. místo získala Karin Bobčíková.

Všechny oceněné práce budou vystaveny v areálu Stojanova gymnázia na Velehradě. Vernisáž výstavy proběhne 4. července 2021.

Karin Bobčíková (10. místo)

Lubomír Kadaši (8. místo)

Samuel Bodiš (4. místo)

Věrka Jurásková (3. místo)


čtvrtek 10. června 2021

Výstava Horněmčanský kostel očima žáků horněmčanské školy byla zahájena

Ve čtvrtek, krátce po poledni proběhla ve slavnostní atmosféře uzavřená žákovská vernisáž, kterou jsme zahájili výstavu prací žáků 4. a 5. ročníku naší školy před místním kostelem, který je hlavním hrdinou vystavených výtvarných prací. Výstava v místním svatostánku potrvá až do konce června a tak neváhejte a přijďte se na různá výtvarná pojetí a provedení Kostela svatého Petra a Pavla podívat.

Děkujeme místní farnosti a panu faráři, že nám umožnili výstavu v kostele realizovat.
Další fotografie z vernisáže najdete v naší fotogalerii (klikni).