neděle 9. května 2021

Slunce, voda, vítr.....

... jak tyto obnovitelné zdroje pomáhají při výrobě elektrické energie se dozvěděli žáci 4. a 5. ročníku naší školy při online exkurzi v těchto elektrárnách. Pro bystré žáky byly připraveny odměny. Ve IV. třídě byl nejbystřejší Matyáš Jelínek a v V. třídě zvítězila Anetka Zimčíková.
 

pátek 9. dubna 2021

Informace k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT je od 12. 4. 2021 umožněna přítomnost všech žáků málotřídních škol s počtem žáků do 75 na prezenční výuce za následujících podmínek:

-                  zvýšená hygienická opatření formou desinfekce, větrání, zvýšeného pobytu ve venkovních prostorách.

-           všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku nebo nanoroušku nebo respirátor FFP2.

-           všichni žáci musí být 2x týdně samotestováni antigenním testem před začátkem výuky.

-                  jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-                  je zakázán zpěv a sportovní činnosti, proto bude volen alternativní program. Nejčastěji to budou vycházky.

-                  vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum a to vždy výhradně s respirátorem FFP2.

-                  všichni žáci, kteří mají 12. 4. 2021 nastoupit do školy se mohou od tohoto dne stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny všem, kteří jsou přihlášeni k odběru stravy). V případě, že nechcete obědy odebírat, je nutné dítě odhlásit na e-mail sjhorninemci@seznam.cz nebo formou SMS na tel.: 608 266 313 ).

-           v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude žákovi umožněna přítomnost na prezenční výuce a škola v tomto případě nemá povinnost provádět výuku daného žáka distančním způsobem.

Informace k testování žáků:

-                  žáci budou testováni vždy v pondělí a čtvrtek v průběhu první vyučovací hodiny. Žák, který nebude přítomen ve škole v den testování, musí být otestován následující den.

-                  testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platných nařízení a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musí žáci nebo jejich zákonní zástupci škole doložit.

-                  žáci se budou samotestovat odběrem vzorku sekretu z přední části nosu pomocí tyčinky pod dohledem třídních učitelů testy dodanými od ministerstva vnitra.

-                  v případě pozitivního výsledku testu žáka budou kontaktováni zákonní zástupci a vyzváni k jeho (případně jejich) vyzvednutí ve škole a provedení dalších úkonů vyplývajících z mimořádných opatření.

-                  schéma testování a následných kroků zobrazují níže uvedené ilustrace (na další straně).

Pevně věřím, že tuto složitou situaci společně zvládneme, a že naši žáci budou moci bez problémů navštěvovat prezenční výuku již na stálo.

Břetislav Lebloch, ředitel školy
pondělí 5. dubna 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 6. do 9. 4. 2021

POZOR!!! 

Ve čtvrtek 8. 4. nebudou probíhat on-line hodiny z důvodu přerušení dodávky el. energie ve velké části HN.

V pátek proběhne pro 4. a 5. ročník speciální výuka - viz jednotlivá zadání a pozvánky v Teamsech.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník Prvňáčci_6_9_4.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 06042021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník dú 3. třída 6. - 9. 4..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 6. 4. - 9. 4. (1).pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 5. 4. - 9. 4. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

úterý 30. března 2021

Environmentální vyúčtování ZŠ Horní Němčí za rok 2020

 Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,08 t. Na každého obyvatele tak připadá  kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 0,95 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 46,90 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 482,81 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 483 krát.

Podařilo se recyklovat 46,02 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1,62 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 289 1€ mincí, nebo 2,01 kg hliníku, který by stačil na výrobu 134 plechovek o objemu 0,33 l. 

neděle 28. března 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 29. do 31. 3. 2021

POZOR!!! Od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. 2021 jsou Velikonoční prázdniny. Výuka i konzultace nebudou v těchto dnech probíhat.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník Prvňáčci_29_31_3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 29032021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník Domácí úkoly 29 - 31 3. třída.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 29. 3. - 31. 3..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 29. 3. do 31. 3. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

sobota 27. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 

do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

V domě od čtvrtku 1. 4. 2021 do pondělí 5. 4. 2021 jsou velikonoční prázdniny. Výuka v těchto dnech nebude probíhat.

Všichni žáci ZŠ Horní Němčí se tedy budou i nadále vzdělávat distančně. 3. ročník bude mít od 6. 4. 2021 platný nový rozvrh on-line výuky:neděle 21. března 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 22. do 26. 3. 2021

ÚKOLY

POZOR!!! V pondělí budou zrušeny on-line hodiny z důvodu odstávky internetu v části obce Horní Němčí, která zasáhne i ZŠ. Off-line konzultace budou probíhat dle domluvy.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník PRVŇÁČCI_22_26_3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 22032021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník dú 3. třída 22.-26.3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 22. 3. - 26. 3..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 22. 3. do 26. 3. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

Organizace výuky od 22. 3. 2021 - informace MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Všechny ročníky tedy i nadále zůstávají v režimu distanční výuky.


neděle 14. března 2021

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis k povinné školní docházce 
na Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště 
proběhne v úterý a středu 27. a 28. 4. 2021.

Časový rozvrh zápisu bude upřesněn.

Vzhledem k doporučení MŠMT proběhne zápis s největší pravděpodobností bez přítomnosti dětí. Rodiče předškoláků budou informováni dopisem. V případě, že dopis neobdržíte, kontaktujte, prosím, školu na e-mail: zshornemci@gmail.com nebo tel. 728 383 172.

K zápisu přinesou rodiče vyplněnou přihlášku nebo žádost o odklad (ke stažení níže) a dále rodný list dítěte.

Přihlášku k zápisu je možné stáhnout zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné přihlášky přineste do školy v den zápisu. Případně zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána) na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2021. V souladu se zákonem budou výsledky zápisu zveřejněny na webu školy (www.zshn.cz) a také na dveřích školy.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházkystáhněte si žádost o odklad povinné školní docházky zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné žádosti o odklad přineste do školy v den zápisu. Případně zašlete poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána) na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2021. Aby mohla být žádost úspěšně vyřízena musí obsahovat 2 přílohy: 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 2. doporučující posouzení odborného lékaře neb klinického psychologa.

Postup pro podání žádosti o odklad je následující:
  • Zákonný zástupce požádá od 1. dubna do 30. dubna 2021 o odklad.
  • Zákonný zástupce může podat žádost bez doporučujících posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa s tím, že ji dodá později. ředitel školy pak přeruší správní řízení a vyzve zák. zástupce, aby příslušná doporučení doložil, přičemž stanoví lhůtu, do kdy tak má učinit.

sobota 13. března 2021

Zadání domácí práce rpo distanční výuku na týden od 15. do 19. 3. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://ulozto.cz/tamhle/SlOVvgydCqAs

2. ročník https://ulozto.cz/tamhle/4FUtr5j3EG9R

3. ročník https://ulozto.cz/tamhle/uh9UNbxB4snS

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/8ymuSOdi13yf

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/r7FIKNSb7xru

pondělí 1. března 2021

Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod

 V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště

ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice,

ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 220

provozní doba pondělí-pátek od 7:00 do 17:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

        zaměstnanci obecní policie,

        zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

        zaměstnanci Finanční správy České republiky,

        příslušníky ozbrojených sil,

        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

        zaměstnanci zařízení školního stravování,

        zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

        zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

Provozní doba základních škol je pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

Markéta Gajdůšková v. r.

vedoucí odboru

neděle 28. února 2021

Zadání práce pro distanční výuku na týden od 1. do 5. 3. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://ulozto.cz/tamhle/ENphxXj6yirz

2. ročník https://ulozto.cz/tamhle/orqx98Ix8tlr

3. ročník https://ulozto.cz/tamhle/woCjvByArJ4K

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/HMWcbZE4VdMy

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/GCeSJQ4cU1Bj

Organizace výuky od 1. do 21. 3. 2021

Základní škola Horní Němčí oznamuje, že v souladu s krizovým opatřením vlády ČR č. 200, přijatým 26. 2. 2021, bude probíhat výuka všech žáků naší školy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 výhradně distančním způsobem a to následovně:

Žáci 1. až 3. ročníku budou dostávat prostřednictvím e-mailu od svých třídních učitelů jejich zákonným zástupcům zadání práce na jednotlivé týdny nejpozději v neděli před daným týdnem. Žáci třetího ročníku budou dle potřeby zváni i k on-line hodinám, které pro ně budou povinné.

Žáci 4. a 5. ročníku budou dostávat zadání práce obdobným způsobem a zároveň budou absolvovat on-line hodiny podle aktualizovaného rozvrhu hodin, který najdete níže, a ve kterém byla navýšena kapacita on-line hodiny v M a ČJ o hodiny označené jako +. Tyto hodiny budou vždy povinné pro pozvané žáky a budou složit k hlubšímu vysvětlení a procvičení probírané látky.

I nadále platí, že je povolena osobní přítomnost ve škole při konzultacích žáků, a že všichni žáci mají možnost kontaktovat své vyučující (například e-mailem) a požádat je o konzultaci (ať již osobní nebo on-line) a to denně v době do 14:00 a mimo dobu, kterou mají vyučující dle rozvrhu blokovánu on-line výukou.

Všichni žáci, kteří jsou vzděláváni distančně, si mohou i nadále odebírat obědy do obědníku za dotovanou cenu. Všichni žáci (mimo těch, kteří tuto službu již využívali), budou z obědů automaticky odhlášeni a k jejich odběru se musí přihlásit ve školní jídelně. Pokud chce žák odebírat obědy již od pondělí 1. 3. 2021 musí se nahlásit nejpozději v neděli do 20:00 (nejlépe formou SMS na tel. 608 266 313 nebo e-mailem: sjhorninemci@seznam.cz.)

V termínu od 8. do 12. 3. 2021 jsou v našem okrese jarní prázdniny. V tomto týdnu nebude výuka probíhat žádnou formou a není tudíž možné ani odebírat obědy za dotovanou cenu. Je však možné přihlásit se k odběru za plnou cenu (64,- Kč).

Platný rozvrh on-line hodin pro 4. a 5. ročník od 1. 3. 2021:
 

 

čtvrtek 25. února 2021

Ašot Arakeljan věnoval naší škole obraz staré Prahy

 


Po kliknutí na obrázek se tento zvětší.

Informace MŠMT k mimořádnému opatření MZD

Na základě mimořádného opatření MZD a informací MŠMT k rouškám v souvislosti s tímto nařízením nebude od pondělí  1. 3. 2021 možné používat ve vnitřních prostorách školy podomácku vyráběné roušky.

Citace informací z MŠMT:

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit), ▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.neděle 21. února 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 22. 2. do 26. 2. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/o1eJtgEF4WCu

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/4y90Lhj9mnAi

neděle 14. února 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 15. 2. do 19. 2. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/jhs2kbC0KujO

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/tSYzhfq9958I

neděle 7. února 2021

Zadání domácí práce pro 4. a 5. ročník na týden od 8. do 12. 2. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/DP7IWcPHqOQ3

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/vG8ZUhjJS8Xq

neděle 31. ledna 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 1. do 5. 2. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/Y4RpDQl6iNI6

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/5BrtIBe6nRd9

neděle 24. ledna 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 25. do 28. ledna 2021

 ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/oMzC7UT4EvZC

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/smbinqNsQiYB

neděle 17. ledna 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 18. do 22. 1. 2021

 ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/8TkSGzvOkZEd

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/p95wJKS1Dfy4

úterý 12. ledna 2021

Školní kolo matematické olympiády

V průběhu podzimu dostali žáci pátého ročníku možnost zapojit se do školního kola matematické olympiády. Školní kolo je především o samostatné práci, v rámci které žáci řeší ve dvou fázích celkem šest matematických úloh. Do školního kola se zapojili Aneta Zimčíková, Karin Bobčíková a Klaudie Milošová. Všechny tři jsou úspěšnými řešitelkami školního kola. Do okresního kola postoupila Karin Bobčíková. 

Všem úspěšným řešitelkám blahopřejeme a Karči držíme palce v okresním kole.

neděle 10. ledna 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník od 11. do 15. 1. 2021

 ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/mUYwKdeLmLGY

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/CRg0u2d3CTtD

neděle 3. ledna 2021

Tělocvik s kovidem

Poslední předvánoční dvouhodinovku tělocviku prožili zajatci COVIDu a roušek z 2. a 3. třídy v nedaleké přírodě. Zahájili jsme postojem čápa u hřbitovní zdi, pokračovali podél ohrad pro koně a byli jsme na okraji lesa. Zde by měl radost pan farář, protože děvčata, která navštěvují náboženství, si zde u křížku zopakovala Zdrávas a Otčenáš. Pak už jsme postupovali lesem cesta necesta, do kopce, přes přírodní překážky, sbírali přírodniny, čerpali energii ze stromů, obdivovali nádherné choroše, chodili po kládách a házeli šiškami na cíl. Před školou jsme očistili zbytky bláta z bot a vrátili jsme se do lavic. I takový může být tělocvik při dodržení epidemických opatření.
Více fotografií naleznete v naší fotogalerii (klikni).

Zadání práce pro žáky 4. a 5. ročníku na týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tam/f860e1a8-9a02-45f3-b948-01ad5e92d406
5. ročník https://ulozto.cz/tam/679302fd-13e3-4bb4-8cc0-9e28bb935266