středa 31. ledna 2018

Pozvánka - Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Základní škola Horní Němčí, moderní škola se stoletou tradicí

zve rodiče předškoláků

k informační schůzce k zápisu k povinné školní docházce 

a k diskusi o školní zralosti s prof. Hanou Lukášovou, garantkou vysokoškolského vzdělávání učitelů prvního stupně na UTB Zlín, 

která se uskuteční ve středu 14. února 2018 od 16:00 v Základní škole

Horní Němčí (druhé patro, III. třída).pondělí 22. ledna 2018

Do plavání zdarma!

Naše škola získala z rozvojového programu MŠMT na podporu povinné výuky plavání na prvním stupni základních škol dotaci ve výši 42.000,- Kč. Tato částka žákům plně pokryje dopravné na plaveckou výuku do plaveckého centra Delfín v Uherském Brodě. Výuku pro naše žáky bude stejně jako v minulých letech zajišťovat Plavecká škola Uherské Hradiště.

Organizace "pololetního" týdne

Pondělí 29. ledna - výuka podle rozvrhu pro 1. pololetí, losování na florbalový turnaj
Úterý 30. ledna - celoškolní turnaj ve florbalu ve Slavkově. Sraz žáků z HN ve škole nejpozději v 7:50, sraz žáků ze Slavkova u haly v 8:15. S sebou: peníze na bus, sportovní oblečení, obuv do haly (ne černou podrážku!), svačinu, pití, kdo má, tak florbalku. Ukončení akce do 11:45. Žáci z HN odjíždějí busem ve 11:55 do HN na oběd. ŠD v běžném provozu.
Středa 31. ledna - vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí. Žáci 1. - 3. ročníku budou výpisy dostávat v průběhu 4. vyučovací hodiny. Žáci 4. a 5. ročníku v průběhu 5. vyučovací hodiny. Jinak bude výuka probíhat dle rozvrhu pro první pololetí.
Čtvrtek 1. února - začíná výuka podle rozvrhu pro 2. pololetí
Pátek 2. února - pololetní prázdniny

Kroužek pingpongu zahájil svou činnost


K prvnímu pingpongovému tréninku, který se konal se v pátek 19. ledna ve školní tělocvičně, sešlo 17 dětí 1., 2. a 3. třídy. Bylo to 17 dětí toužících po tom, aby už dnes mohly sehrát zápas. Ale při různých průpravných hrách s míčkem, pálkou a nakonec i u stolu poznaly, že to možná bude „chvíli“ trvat, než ten svůj první zápas sehrají. Avšak odhodlání dětí bylo veliké a těší se na další trénink. Více se dozvíte z fotografií ve fotogalerii.
Více fotografií najdete v naší fotogalerii (klikni).

středa 17. ledna 2018

Florbal školních družin

Máme tady leden a k němu neodmyslitelně patří Okrsková florbalová soutěž školních družin, která se koná v Uherském Brodě. Tento rok jsme se této soutěže také zúčastnili. Horněmčanskou školu se rozjelo reprezentovat družstvo ve složení - kapitán Martin Kočí, Jindřich Dufka, Denis Špaček, Jakub Antl, Samuel Bodiš a Romana Dvořáčková. Naši borci sehráli celkem 5 zápasů. Bojovali ze všech sil, ale na medailové místo to nestačilo. Patří jim obrovská pochvala a dík za skvělé sportovní výkony. 


Škola, která žije sportem - psali o nás na webu ČAST

O pinpongové show, kterou získala naše škola jako odměnu za video, zaslané do soutěže, informoval i web České asociace stolního tenisu:

V Horním Němčí v okresu Uherské Hradiště funguje malá základní škola s malotřídkou. Žáků má škola sice málo, nadšení dětí a kantorů pro sport je však obrovské. O pingpongovou show projevili tak velký zájem, že neváhali a doslova přivezli další žáky z Dolního Němčí a Boršic, aby naplnili kapacitu potřebnou pro konání akce. O to více jsme se do této malé obce s velkým srdcem těšili.
Ve sportu a pohybových aktivitách jsou na škole v Horním Němčí aktivní už dnes. Škola je navíc zapojena do projektu MŠMT, díky které je na škole hodina pohybu týdně navíc. To oceňují nejen děti, ale také učitelé.
Show se konala v obecním kulturním domě, protože bychom se do malé školní tělocvičny všichni nevešli. Prostory byly příjemné, moderátor navíc ocenil pódium, ze kterého pozdravil všechny natěšené diváky a navnadil je na další zábavu. Pár slov pronesl na úvod také sám pan ředitel Břetislav Lebloch. 
pondělí 15. ledna 2018

Třeťáci jsou sponzoři!

Na konci kalendářního roku 2017 jsme dali sobě i zlínské ZOO dárek. Vybrali jsme si 2 druhy zvířat (surikaty a tapíry čabrakové), přinesli do školy peníze a ty jsme poslali jako náš sponzorský dar. Pokud někdy pojedete do Lešné, dívejte se na tabule sponzorů. Možná nás objevíte.


LEGO den v ŠD

Dalo by se říct, že každý den v družině je i LEGO dnem. Vždy se najde skupinka dětí, která skládání z této stavebnice nemůže odolat. Děti stále staví, vystavují a zase bourají a znovu staví.
Ale pátek 12. ledna byl LEGO dnem pro všechny družinové děti. Na velkou plachtu jsme vysypali všechny součástky mnoha stavebnic, a že jich byla pěkná hromada. Děti se rozdělily do skupinek a jejich nápady a projekty se stávaly skutečností. Na zhotovení výrobků byl dán limit 1 hodina, každý výrobek měl svůj název. Sešlo se 11 moc hezkých výrobků.
Pak už nastoupila nezávislá porota, která bez znalosti autorů jednotlivých staveb, musela určit pořadí tří výrobků.  Nejvíce porotu zaujaly stavby s názvy ENTER PRISE, AQAPARK, KUŘE a BIG BEN. Oceněn byl i HOMER SIMPSON.
Pochvala patří všem dětem za pěkný přístup k soutěži, za spolupráci ve skupinách a za pěkné výrobky. Všechny byly moc hezké, jak je vidět ve fotogalerii.


pátek 12. ledna 2018

Informace o přijímacím řízení do SŠ + aktuální formulář přihlášky

Základní informace k průběhu přijímacího řízení do SŠ v orce 2018:
- každý žák může v prvním kole podat maximálně 2 přihlášky
- ředitel stření školy stanovuje kritéria pro přijetí v prvním kole nejpozději do konce ledna 2018 (většinou se jedná o následující kritéria: hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně další skutečnosti)
- hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%
- povinná jednotná přijímací zkouška z ČJL a MA se týká přijímání do všech oborů středního vzdělání
- každý uchazeč může konat v 1. kole PŘ JPZ 2krát, poku podá 2 přihlášky do oborů, v nichž se JPZ koná
- řádné termíny prvního kola JPZ pro obory osmiletých gymnázií jsou stanoveny na 13. dubna a 17. dubna 2018
- obsah a forma testů: ČJL 60 minut, 50 bodů; M 70 minut, 50 bodů - otázky uzavřené s volbou, otevřené bez volby, široce otevřené (hodnotí se i postup řešení - u M); testy jsou v papírové podobě; povolené pomůcky: psací potřeby, u M ještě rýsovací potřeby; rozsah testů pro osmiletá gymnázia na úrovni učiva I. stupně ZŠ dle RVP ZV
- termín podání přihlášky je stanoven na 1. března 2018

Specifikace testů z ČJL a M pro JPZ dle CERMATu (zpracovatel testů a organizátor JPZ):
ČJL pro osmiletá gymnázia (klikni)
M pro osmiletá gymnázia (klikni) 
Zadání JPZ z roku 2017

Formulář přihlášky a vysvětlivky k vyplnění:
Aktuální formulář přihlášky do SŠ je možné stáhnout zde (klikni) po zadání hesla zshn.
Vysvětlivky k formuláři stáhnete zde (klikni) po zadání hesla zshn.

středa 10. ledna 2018

Organizační změna rozvrhu hodin pro 2. pololetí

Vzhledem k realizaci plaveckého výcviku ve druhém a třetím ročníku bylo nutné upravit rozvrh hodin pro druhé pololetí. V zásadě se jedná o drobné změny, které se dotknou především tříd, jež dojíždějí na plavání. Aktuální rozvrhy zapíšeme žákům včas do ŽK nebo kontaktních deníků. Podle nového rozvrhu se začneme učit od 1. 2. 2018.Poklepáním na rozvrh se obrázek zvětší.

úterý 9. ledna 2018

Už si pinkáme!

Kompletní vybavení pro ping-pong včetně stolu, několika pálek a sady míčků, které jsme získali díky účasti v projektu Všichni za stůl, už slouží svému účelu. Už si pinkáme! O přestávkách i v družině. V těchto dnech obdrželi všichni naši žáci od prvního do třetího ročníku přihlášku do ping-pongového kroužku, který bude probíhat v pátek od 14:00 do 15:00. Pokud máte o kroužek zájem, nezapomeňte se přihlásit!


pondělí 8. ledna 2018

Pingpongová show


Na začátku všeho byl maskot Pingpongáček vyrobený ve školní družině a básnička, která v provedení dětí ze školní družiny měla pomoci k získání pingpongového stolu.

Na konci pak nádherná pingpongová show v podání týmu „Všichni za stůl“ v čele s reprezentantkou ve stolním tenisu Ivetou Vacenovskou.

Mezi začátkem a koncem jsme na poslední chvíli natočili a odeslali video, čekali, přestali doufat, abychom se nakonec dozvěděli, že jsme byli vybráni mezi 20 škol z celé ČR, pro které bude uskutečněna pingpongová show, dostanou pingpongový stůl, pálky, míčky a nabídku na založení pingpongového kroužku. Nebylo to úplně jednoduché, protože k uspořádání show bylo zapotřebi více než 100 dětí 1. - 3. tříd a předškoláků, kterým byla celá akce primárně určena.

Z oslovených sousedních škol a školek dorazily děti ze ZŠ Dolní Němčí, Boršice u Blatnice a z MŠ Horní Němčí.

5. leden 2018 byl  pro nás tím slavnostním dnem. Kulturní dům v Horním Němčí praskal ve švech. Show se zúčastnilo kolem 160 dětí. Při vstupu do sálu dostalo každé dítě účastnickou kartičku, která je opravňovala vyzkoušet si různé činnosti s pingpongovými pálkami a míčky nebo hru s reprezentantkou a dalšími členy týmu. Exibiční hru předvedla Iveta Vacenovská s trenérkou hluckého KST Monikou Vybíralovou a jejími dvěma žákovskými hráči. Na závěr dostaly všechny děti malou odměnu. Kroužek stolního tenisu se bude konat v pátek od 14 do 15 hodin pro přihlášené žáky 1. - 3. třídy.

čtvrtek 4. ledna 2018

Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná

Je třeba nebýt hloupý a mít se na pozoru před těmi, kteří přehnaně lichotí. Úsilí často předčí schopnosti. Když se nezapojím do hádky, mohu být nakonec vítězem. Vytahovat se na menšího se může vymstít. Tak taková ponaučení vyplynula z bajek (O chytré lišce, Zajíc a želva, O dvou kupcích, O pyšném orlu), které nám zahráli herci z divadélka z Hradce Králové. Jejich příběhy, odlehčené humornou formou a doprovázené písničkami, nás seznámily s kladnými a zápornými lidskými vlastnostmi. Antický mudrc Ezop, který bajky vymyslel, byl ale velmi moudrý pán!


Další fotografie jsou TADY.