úterý 27. září 2016

Hodina pohybu navíc - pilotní projekt MŠMT v naší ŠD


Vím, že děti na naší škole mají kromě dvou hodin TV týdně  v rámci vyučování i další možnosti pohybového vyžití. Je to například o hlavních přestávkách, kdy pod dohledem jednoho z učitelů se mohou věnovat pohybovým aktivitám v tělocvičně nebo v případě pěkného počasí i na školním dvoře, kde mají k dispozici i trampolínu. Rovněž ve školní družině denně v době od 13 do 15 hodin mají každý den stejné možnosti. Je to ale spíš tak trochu živelné sportování, kdy se provádí zejména to, co děti chtějí. A hlavně týká se to dětí, které se všeobecně rády pohybují.
Jsou ale další děti, které dobrovolně do tělocvičny ani na hřiště nevstoupí. I v naší škole jsou takové děti.
MŠMT přichází s pokusným ověřováním „Hodiny pohybu navíc“, která se bude realizovat ve školní družině. Naše škola byla na základě svého zájmu k tomuto ověřování vybraná. Podmínkou je přítomnost učitele TV nebo trenéra, což dokážeme zajistit. Další podmínkou pak je souhlas zákonného zástupce dítěte do pokusného věřování. Děti ze ŠD donesly během září domů potřebný tiskopis, který rodiče vyplní, předají ve škole a na základě tohoto souhlasu bude jejich dítě zařazeno do této hodiny TV navíc.
V těchto hodinách, které se budou konat ve středu od 13 do 14 hodin, se budeme věnovat sportovním hrám, které v sobě snoubí hravost, kolektivnost, komunikaci, spolupráci, respekt a disciplínu.
Děti si osvojí zakladní dovednosti z fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu a ragby. V programu je také bruslení, které ale prozatím považujeme za nedostupné, vzhledem k tomu, že proškolený lektor je až na zimním stadionu v Uherském Hradišti nebo v Uherském Ostrohu.
Hodina navíc nikoho nic nestojí, nezatíží tedy ani rodinný rozpočet. Pokud by se chtělo těchto hodin zúčastňovat i dítě, které nenavštěvuje ŠD, tato možnost zde je také po vyplnění Souhlasu.
Doufám, že své děti po zvážení přihlásíte k Hodině TV navíc, počet míst je omezen na 30. Ale aby se dalo s dětmi dobře pracovat v naší tělocvičně, tuto horní hranici budeme muset snížit. Chceme, aby se děti v této hodině navíc opravdu hýbaly.
Helena Leblochová, učitelka TV

Družinová drakiádaHned na začátku školního roku se děti ve školní družině dozvěděly, že i letos proběhne oblíbená drakiáda.
Začalo tedy vyrábění a shánění draků. Někdo si svého draka vyrobil přímo v družině za pomoci či rady paní vychovatelky, jinému s výrobou draka pomohli a poradili rodiče a někdo si koupil draka igeliťáka.
A tak se ve středu 21. září  řadily před školou děti a spolu s nimi jejich draci. Byla to krásná podívaná na ten pestrobarevný průvod, který se od školy vinul vesnicí směrem za koupaliště. Zde na louce, kde se jindy pasou krávy místního farmáře, proběhlo zápolení draků všech druhů a velikostí.
Vítr při zemi neměl téměř žádnou rychlost, a proto bylo potřeba rychlým během dostat draka co nejvýš. To se dařilo zejména klukům. Na pomoc přišel i jeden tatínek, tak se povedlo i dívčí draky dostat nahoru. Tam se již draci pěkně vlnili a mávali svými dlouhými pestrobarevnými ocasy. Většině se podařilo v zápolení s draky šlápnout do některého z kravských lejn, která již naštěstí byla dřívějšího data.
A jak dopadla soutěž o nejhezčího draka, o nejvýše létajícího draka, nebo o to, který drak vydržel nejdéle ve vzduchu?
Rozhodli jsme se, že zvítězili všichni, kteří se  aktivně této drakiády zúčastnili. Děti se vracely do školy spokojeny,  ale nejraději by ještě se svými draky řádily dál.

pondělí 26. září 2016

Vydrýsek u nás ve škole

V pátek 23. září zavítal po delší době k nám do školy náš dlouholetý kamarád ornitolog Ing. Zbyšek Karafiát Ph.D., který pracuje jako ředitel záchranné stanice Pavlov na Vysočině.
Samozřejmě nepřišel s prázdnou. Přinesl nám ukázat svého nynějšího svěřence - dvouměsíční vydří mládě. Prozradil nám, že se na stanici zotavuje po zranění. Byl napaden a pokousán ošklivě na hlavě patrně psem, když jej jeho máma přenášela do nory, Zjistili jsme, že má opravdu hebký kožíšek, kvůli kterému byly vydry u nás v minulých letech téměř vyhubeny. A že je hbitý a zvídavý. Čile běhal po třídě a než jsme se nadáli, málem zmizel za skříní. 


Doufáme a těšíme se, že se brzy se Zbyškem a jeho zvířecími kamarády zase setkáme. Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

pátek 23. září 2016

Podzimní výlet do Olomouce

22. září 2016 nastal podzim. A právě v tento den se všichni žáci naší školy se svými učiteli vypravili na tradiční podzimní výlet, tentokrát do města Olomouc. Každý tento výlet je spojený se zajímavým programem, který přináší atraktivní a netradiční učení i poznávání nových míst. Dopoledne jsme strávili v Pevnosti poznání. Navštívili jsme zajímavé expozice a zúčastnili se výukových programů. Prváčci a druháci pronikli do tvrdé doby kamenné, třeťáci vyletěli do živé sluneční soustavy a čtvrťáci a páťáci odhalovali tajemství šifer. Odpoledne jsme strávili prohlídkou ZOO na Svatém Kopečku, která leží v příjemném lesním prostředí. Podzimní výlet se vydařil, což dokládají i fotografie. Velké poděkování patří Spolku přátel ZŠ Horní Němčí, z. s., který částkou 2 000,- Kč přispěl na dopravu.čtvrtek 8. září 2016

Etická výchova v naší škole

Od 1.9. 2016 máme ve školním vzdělávacím programu nový předmět - Etickou výchovu. Její výuka probíhá v 5. ročníku a to jednou vyučovací hodinou týdně. Tento předmět systematicky rozvíjí mravní stránku žáků. Výuka směřuje k rozvoji sociálních dovedností, které jsou zaměřeny nejenom na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti. Žáci jsou vedeni k pozorování, ke kritickému posuzování různých situací, k samostatnosti při hledání vhodných způsobů řešení problémů, k respektu k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, rozvíjí schopnost vcítit se do situací ostatních lidí a schopnost účinné spolupráce. Pro výuku nového předmětu byly založeny speciální webové stránky, které najdete tady.

pondělí 5. září 2016

Nový Školní vzdělávací program

S účinností od 1. 9. 2016 pracují všechny třídy naší školy podle nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s podtitulem Moderní škola se stoletou tradicí. Tento ŠVP byl v souladu se zákonem projednán pedagogickou radou a schválen Školskou radou. Aktuální ŠVP je možné stáhnout z úložiště zde (klikni). Heslo pro stažení je zshn. ŠVP je také k nahlédnutí ve vestibulu školy.

neděle 4. září 2016

Náš projekt uspěl v grantu školství nadace Synot

V pátek 2. září na slavnostním vyhlášení grantu školství, který proběhl ve Zlínském Baťově institutu, převzal ředitel naší školy Mgr. Břetislav Lebloch z rukou senátora Ivo Valenty dotační smlouvu k projektu na podporu školních i mimoškolních aktivit na ZŠ Horní Němčí.


pátek 2. září 2016

Nový školní rok je tady!

Dne 1.9. 2016 jsme zahájili nový školní rok. Tento den byl výjimečný především pro naše prváčky. Přivítali jsme mezi sebou 5 děvčat a 7 chlapců. Přejeme jim rok plný radosti, úspěchů a krásných zážitků.

Nový školní řád

S účiností od 1. 9. 2016 aktualizoval ředitel školy Školní řád. Aktualizace byla projednána pedagogickou radou a 31. 8. 2016 schválena Školskou radou.

Aktuální verzi školního řádu stahujte zde (klikni - pro stažení použijte heslo zshn).