čtvrtek 21. prosince 2023

Vánoční divadelní představení Čtenářského klubu

 

Druháci v knihovně

V úterý 19. 12. se druháci vypravili do horněmčanské knihovny. Tam je přivítala paní Bahulová, knihovnice, která pro ně připravila program. Nejdříve děti hledaly knihy se zimní a vánoční tematikou, pak z nalezených knih četly úryvky, ve dvojicích skládaly puzzle a podle obrázků hledaly knižní postavy. Na závěr si každý vyrobil dárek - sněhuláka jako záložku. Děkujeme paní knihovnici za pěkný program, který nás krásně vánočně naladil.


úterý 19. prosince 2023

Školní pincaři zakončili rok 2023 turnajem

Vánoční turnaj ve stolním tenisu se konal v pátek 15. prosince. Zúčastnilo se ho 11 dětí napříč všemi ročníky. Nejprve museli všichni pokořit překážkovou dráhu s míčkem na pálce. Zde si nejlépe vedla Mája Warchilová ze 3. třídy, která časem 19 sekund porazila čtvrťáky Tomáše Bodiše (19,31sekund) a Libora Kadlčka (22,47 sekund). Za nimi následovalo pole zbývajících soutěžících. Hlavní soutěž – turnaj ve stolním tenisu, který probíhal systémem každý s každým, se poněkud protáhl a musel se dokončovat i v pondělí tak, aby byly odehrány všechny zápasy. Každému hráči se podařilo vyhrát aspoň dva zápasy. Největším překvapením byla výhra malé Nikolky z 2. třídy nad páťákem Davidem. V turnaji si nejlépe vedl čtvrťák Tomáš Bodiš, který vyhrál všechny své zápasy a obsadil tak 1. místo. Následoval ho Libor Kadlček, taky čtvrťák, který prohrál jediný zápas právě s Tomášem. Na 3. místě se umístili Martin Kadlček z 2. třídy a páťák David Janća se sedmi výhrami a třemi prohrami. Umístění dalších hráčů: 4. místo Mája Warchilová, 5. místo Jakub Bobčík, 6. místo Štěpán Janča a na 7. místě se umístili se shodným počtem bodů Nikolka Milošová, Karolínka Zobková, Ali Zelo a Tobiáš Hruda. Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny věnované Českou asociací stolního tenisu, se kterou udržuje naše škola nadstandartní vztahy.

pondělí 11. prosince 2023

Vyhodnocení výtvarné soutěže Zimní město, zimní vesnice

V pátek 8. 12. 2023 v rámci Adventních dílniček proběhla slavnostní vernisáž děl Ašota Arakeljana a prací zaslaných do výtvarné soutěže Zimní Město, zimní vesnice, které byl Ašot Arakeljan patronem.
Na vernisáži byli také vyhlášeni autoři vybraných prací. Nebylo snadné vybrat nejlepší práce, protože všechna doručená dílka jsou krásná a mají svou hodnotu. Z nemalého množství zaslaných prací z mnoha škol byli nakonec vybráni tito autoři:

Kategorie I (děti MŠ):
1. místo - společná práce oddělení Motýlci z MŠ Dolní Němčí
2. místo - Ella Kulíková (MŠ Dolní Němčí)
3. místo - Anežka Kočí (MŠ Dolní Němčí)

Kategorie II (1. a 2. ročník ZŠ):
1. místo - Valerie Hajduchová (ZŠ Horní Němčí)
2. místo - Sebastian Kartos (MŠ a ZŠ Větrná, Uh. Hradiště)
3. místo - Melisa Straková (ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí)

Kategorie III (3. až 5. ročník ZŠ):
1. místo - Jiří Grufík (Dětský domov UH, ZŠ UNESCO)
2. místo - Gabriela Červenáková (ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí)
3. místo - Jan Borýsek (ZŠ Horní Němčí)

Oceněným ještě jednou gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich nadšení do výtvarného tvoření a za zaslané práce.

Adventní dílničky fotograficky

Po třech letech se Adventní dílničky vrátily do vánočně vyzdobené školy, provoněné punčem, jehličím a perníčky. Návštěvníci dílniček mohli obdivovat zrekonstruovanou tělocvičnu, ve které proběhlo vánoční vystoupení našich žáků, opravenou školní družinu, která hostila společnou výstavu děl Ašota Arakeljana a prací žáků zapojených do výtvarné soutěže Zimní město, zimní vesnice. Otevřeny byly také všechny učebny v patře, kde probíhalo tradiční vánoční tvoření.

pondělí 4. prosince 2023

Prvňáčci v knihovně

Malá a útulná. Právě taková je knihovna v Horním Němčí, kam zavítali naši nejmladší čtenáři. Po počátečním šmejdění se pustili do plnění připravených úkolů. Pátrali po knihách o Vánocích a o zimě, hledali knihy, jejichž název začínal na vylosované písmenko, a přestože ještě všechna písmena neznají, podařilo se jim názvy knih přečíst, někteří zvládli i úryvek textu. Na závěr si každý vyrobil dvě krásné záložky. V knihovně se všem moc líbilo a paní knihovnici Adrianě děkujeme za připravený program.
neděle 3. prosince 2023

Děti ze školní družiny vystupovaly na rozsvěcení stromečku

 


Listopad u druháků

"Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad." V listopadu bychom určitě měli ruce plné lístků. A kdybychom do těch lístků psali, co vše jsme se listopadu naučili, určitě by se tam objevily krátké a dlouhé samohlásky, slova podobného významu, slova opačného významu, slova nadřazená, podřazená a souřadná, čtení knížek, psaní vět, sčítání a odčítání desítek, rýsování, povolání lidí nebo třídění odpadu. Měsíc listopad byl bohatý. A taky přátelský, protože každý den nám přináší zážitky se spolužáky a našeho třídního spolužití. Fotografie z listopadu: tady.


pondělí 27. listopadu 2023

Zveme na Adventní dílničky

Přijďte nasát jedinečnou adventní atmosféru, ochutnat punč, vyrobit si nebo vydražit něco vánočního, pokochat se zrekonstruovanými prostory školní družiny, projít si výstavu, shlédnout vystoupení žáků školy. I letošní advent může být skvělým zážitkem na dílničkách v naší škole.

úterý 21. listopadu 2023

Ředitelské volno v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,


informuji Vás, že vzhledem k zapojení zaměstnanců školy do jednodenní stávky konané v pondělí 27. 11. 2023, vyhlašuji na tento den pro žáky školy ředitelské volno.

V tento den nebude z výše uvedených důvodů v provozu ani ŠD a ŠJ. Obědy jsou žákům školy automaticky odhlášeny.


Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

Stávka zaměstnanců na ZŠ Horní Němčí

 Vážení rodiče,

rád bych s Vámi sdílel svůj pohled na současnou situaci týkající se školství.

Jistě jste v médiích zaregistrovali, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá mnohé změny. Z mého pohledu jsou bohužel pro školství vesměs negativní. A byl bych rád, abyste měli dostatek informací také ze školy, kterou navštěvují Vaše děti, abyste si mohli udělat vlastní názor na základě širšího spektra informací.

Silně diskutovány jsou platy učitelů. To je ale bod, který nás, věřte, trápí ze všeho nejméně, i přesto, že se domnívám, že bez adekvátního odměňování není možné zvyšovat kvalitu vzdělávání. Jako problematické vnímám také současné snižování příspěvků do FKSP, ale ani toto není to nejzásadnější, a proto nechám tyto body bez dalšího komentáře a zmíním ty části plánovaných změn, které jsou závažnější a v konečném důsledku by mohli vést až k rušení škol, jakými je třeba ta naše.

Velkým hřebíčkem do rakve našeho školství, je snížení rozpočtu na počet odučených hodin. Před několika lety ministerstvo s velkou slávou provedlo reformu financování přes tzv. PHmax. Pro školy našeho typu to byla spása. Výrazně nám to pomohlo školu udržet i v dobách, kdy počet žáků klesl ke 40. Díky tomuto systému můžeme efektivně plánovat rozvrh a maximalizovat počet ročníkově oddělených hodin na úkor hodin spojených. Jakékoliv snížení hodhoty PHmax povede v blízké budoucnosti k tomu, že i přes značný nárůst počtu žáků budeme muset i nadále velké množství hodin spojovat. V souvislosti s tím bude problematické i shánění nových pedagogů, protože jim nebudeme moci nabídnout plný úvazek. Zredukuje se tak prostor na individualizaci, na rozvoj kompetencí atp. Při tom, to je právě to, po čem volá současná doba a i my to vidíme jako smysluplné. Plán, že by naše škola mohla mít opět 5 ročníků v pěti třídách, bere rychle za své. Zřizovatel nebude schopen v plné míře uhradit náklady spojené s takto organizovanou výukou. Z dlouhodobého hlediska hrozí i zánik škol, jako je ta naše.

Je také v plánu snížit platy nepedagogických pracovníků, tedy uklízeček, školníků a zaměstnanců školních jídelen. Abyste měli představu – ve škole jsme všichni placeni podle tabulek nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Paní uklízečka je podle katalogu prací zařazena ve druhé platové třídě. Před důchodem si paní uklízečka vydělá osmnáct tisíc hrubého, pokud má celý pracovní úvazek (a u nás má většina správních zaměstnanců úvazek zkrácený). A z toho chtějí při dnešních cenách a inflaci ještě ubírat??? Kdo bude chtít tuto práci dělat, když má zaplatit energie, nájem či hypotéku, chce uživit rodinu? Podobně je to s výdělkem školníka. Podobně je to i se zaměstnanci školní jídelny. Copak by škola mohla fungovat bez těchto lidí? Copak by škola mohla být bez jídelny? Rozpočet se ve školství snižuje již několikátým rokem. Například na pomůcky a školení máme v současnosti asi polovinu toho, co jsme dostávali před dvěma lety. Ze stejné hromádky přitom hradíme i povinné kurzy plavání a dopravu na ně. A to ještě nevíme, co přijde s platností od roku 2024, více to jistě nebude!

Co dál plánuje ministerstvo? Snížit počet asistentů pedagoga. Když paní ministryně Valachová zaváděla inkluzi, byli učitelé a ředitelé proti a uváděli řadu pádných argumentů. Ministerstvo uklidňovalo školy zřízením řady podpůrných opatření, například pozic asistentů pedagoga či intervencí (=individuální doučování žáků). Na všechna podpůrná opatření slibovalo každé škole nárok na finance. Doslova za pochodu jsme nacházeli cestu, jak se se situací co nejlépe popasovat, přibylo mnoho úředničiny spojené s vykazováním zmiňovaných podpůrných opatření. Postupně jsme se sžívali s asistenty. Nyní jsme ve stádiu, kdy jsou pro nás i žáky opravdu velkou oporou… Mohlo by se zdát, že se situaci podařilo zvládnout. Pro vládu však bylo překvapením, že toto řešení stojí mnoho peněz a potřebovala ušetřit. Nejprve nám přišel dopis, že si uvědomují nárůst byrokracie, a proto nám ušetří alespoň vykazování hodin intervence, peníze na ni prý přihodí do balíčku odměn. Co myslíte, stalo se? Nestalo. A ministerstvo přišlo s řešením, kdy učitel prostě odučí hodinu intervence povinně ke svým dvaadvaceti hodinám úvazku. Za nic, samozřejmě. A nyní jsme v situaci, kdy se má výrazně snížit počet asistentů, jeden má mít na starost až 6 žáků z různých ročníků. Umíte si představit, jak může taková péče v praxi vypadat? Rodiče, jejichž dítě péči asistenta potřebuje a využívá, jistě vidí, že to nemůže být funkční model. Se situací se budou vypořádávat učitelé – čas, který věnují těmto žákům, jim přitom bude logicky, i při nejlepší snaze, chybět na práci s ostatními žáky.

Můžeme jen doufat, že informace o možnosti rušení devátých ročníků, která proběhla před časem v médiích, je jen výstřelem do tmy, které ministerstvo snad ani nemyslelo vážně.

Když se podívám na to, jakou práci nyní ministerstvo školství (popř. jeho podřízené instituce) odvádí, ani tady nenacházím nic pozitivního. Reformu rámcových vzdělávacích programů, která měla platit od roku 2024 a na niž čekáme jako na smilování, abychom konečně mohli vypustit z výuky věci, které děti nikdy v životě nevyužijí, a místo toho se věnovat tomu, co potřebovat budou, ministerstvo odsunulo na rok 2027, protože ji nemají připravenou.

Již dlouhou dobu je po školách požadováno, aby hodnotily žáky formativně, tedy aby vyhodnocovaly posun každého žáka. Když takovým způsobem pracujeme a chtěli bychom vydat i tomu odpovídající vysvědčení, které už bylo úspěšně pilotováno, zjistíme, že ministerstvo nemá a ani příští rok nebude mít připravenou legislativu. To jsou klacky pod nohy, které brání školám učit moderněji. Tak kdo je kostnatý? Školy? Ne! Úředníci.

Rozumím tomu, že neprožíváme ekonomicky ani společensky jednoduché období. Cesta ven z krize by ale podle mého názoru měla směřovat přes kvalitní školství. Toho nedocílíme cestou všemožných často nekoncepčních škrtů. Přiznám se, že je mi z toho úzko. Léta budujeme školu, která se snaží dát žákům maximum, co nejlépe je připravit a tohle jsou kroky, které kvalitu jednoznačně výrazně zhorší. Nebojím se říci, že mám pocit, že vláda cíleně provádí destrukci našeho školství, rozhodně pro ni není prioritou, jak hlásala před volbami. V porovnání s ostatními státy se tak bude úroveň vzdělanosti u nás více a více propadat.

Přemýšlím, jak tuto destrukci zastavit, dokud je čas, co můžeme ze své pozice udělat.

Na 27. listopad avizovaly školské odbory možnou stávku. Nikdy jsem nebyl zastáncem této cesty, ale tentokrát mne nenapadá, jak jinak dát vládě jasně najevo, že tudy cesta nevede.

Vážení rodiče, vím, že vám zavřenou školou zkomplikujeme situaci, ale věřím, že nyní už chápete, proč to musíme udělat. Nebudeme se prát za sebe, budeme bojovat za možnost kvalitního vzdělání pro vaše děti, za to, aby malá horněmčanská škola mohla i nadále existovat.

Děkuji vám za pochopení.

Za všechny zaměstnance ZŠ Horní Němčí

 

Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy


středa 8. listopadu 2023

Když učí budoucí paní učitelky

Naše škola je díky spolupráci s Ústavem školní pedagogiky fakultní školou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. I v tomto školním roce navštěvuje skupinka studentů učitelství pro první stupeň hodiny vedené našimi učiteli, kteří v rámci pilotáže ověřují práci a poslání provázejících učitelů.
Dnes, mimo jiné, vedli studentky dvouhodinovku tělesné výchovy ve spojené skupině druháků a třeťáků. Dětem se jejich tělocvik líbil a my jim přejeme, aby u profese učitele, kterou vystudují, vydrželi.

úterý 7. listopadu 2023

Turnaj v pexesu

V klubu logiky a deskových her jsme procvičili svou paměť ve hře Pexeso. Užili jsme si to a sladká odměna čekala na všechny.


Já sportovec

Tak právě pod tímto tématem probíhala v loňském školním roce výtvarná soutěž, kterou vyhlásila ZŠ Sportovní z Uherského Hradiště. Organizátor z došlých prací nakonec nevybíral vítěze. Žáci naší školy se této soutěže taky zúčastnili a jako poděkování za účast obdrželi pěkné odměny. Děkujeme za reprezentaci naší školy těmto žákům: 2. ročník - Karolína Zobková, Vanesa Kadlčková, Jakub Bobčík, 3. ročník - Nika Vrbová, Karolína Mrvíková, Jan Borýsek, Eliška Ptáčková, Yaroslav Ryhan, Svatopluk Bradáč, Klára Zámečníková, 4. ročník - Marek Lečbych. Všechny práce si můžete prohlédnout tady.


pondělí 6. listopadu 2023

Halloween

Víte, na čem si pochutnávají čarodějnice nebo zombie? My už ano. Na letošní Halloween za námi došla strašidla s ochutnávkou. Mohli jsme si pochutnat na žížalách tahaných přímo z hlíny, uříznutých prstech, nebo rozmixovaném mozku. Chtělo to trochu kuráže, ale nakonec jsme uznali, že strašidla nemají zase tak špatný jídelníček. Všechno totiž bylo sladké.

Za to, že jsme se nebáli ochutnat strašidelné jídlo, čekalo nás v tělocvičně překvapení. Strašidla, společně se čtenářských klubem nacvičila hru O velké dýni, která se nám moc líbila.

No, však se podívejte do galerie: https://www.rajce.idnes.cz/skolahornemci/album/halloween-2023

čtvrtek 2. listopadu 2023

Zprávy od prvňáčků

Připadá to jako chvilka, co jsme mezi námi začátkem září přivítali naše nejmladší kamarády. Je to vůbec možné, že už mají za sebou pětinu školního roku?! A co za ty dva měsíce zvládli? Zjistili, že učit se nemusí jen ve třídě, ale třeba i na dvorku nebo v parku. Mají za sebou první školní výlet, divadelní představení, projekt ke Dni stromů, plnění disciplín Olympijského víceboje. Učí se samostatnosti i spolupráci při plnění úkolů, zodpovědnosti za své výkony.

I když na to mnozí z vás zapomněli, věřte, že první třída je nejtěžší. A popřejme našim prvňáčkům, ať se jim daří vše s radostí zvládat.Další fotografie ze života prvňáčků najdete zde a zde.