středa 27. července 2022

Změna ceny stravného od 1. 9. 2022

S účinností od 1. 9. 2022 dochází ke změně cen stravného pro všechny kategorie strávníků takto:

Mateřská škola děti  do 6  let 
Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 23,00 Kč
Odpolední svačinka 9,00 Kč 
Základní škola 7 – 10 let + MŠ 7 a více let
Oběd 25,00 Kč 
Základní škola 11 – 15 let 
Oběd 27,00 Kč 
Svačinka ZŠ - všichni
Svačinka 15,- Kč 
Cizí strávníci 
Oběd 80,00 Kč

Odhlašování stravy provádějte nejpozději do 13:00 předchozího pracovního dne osobně v jídelně nebo na Tel: 608 266 313 či E-mail: sjhorninemci@seznam.cz. V případě nemoci je možné stravu odhlásit v první den nepřítomnosti žáka do 7:30 osobně v jídelně nebo na výše uvedených kontaktech. V případě neodhlášené stravy má žák nárok na odebrání dotované stravy v první den nemoci do jídlonosičů do 12:30. V dalších dnech bude strávníkovi neodhlášená strava naúčtována za plnou cenu!