pondělí 29. května 2017

Hmyzí hotel


V rámci hodiny Člověk a jeho svět vyrobili žáci 3. třídy hmyzí hotel. Každý, kdo mohl, donesl z domu potřebné přírodniny, které děti umístily do jednotlivých přihrádek. Doufáme, že se v tomto hotelu se bude hmyzu líbit, a že tak budeme moci sledovat jejich život z blízka. Hotel je umístěn na školním dvoře.


pátek 26. května 2017

Máme rádi sladkosti

U nás ve školní družině se celý rok těšíme na  PRIMA VAŘEČKU, při které si děti vytvoří zmrzlinové a ovocné poháry, sladké překvapení a letos i sladkou pizzu. Největší odměnou pro všechny je ochutnávka krásných, voňavých a lákavých výtvorů. Nechte se inspirovat..................zde
T-mobile OLYMPIJSKÝ BĚH


Naši absolventi 2016/2017


úterý 16. května 2017

Rozkvetlé Drahy


Ve dnech 11. a 12. května jsme se po třídách vydali na nedaleké Drahy, kde je přírodní rezervace plná orchidejí. Šli jsme zejména za koulenkami, které právě kvetly a potěšili jsme se jejich krásou. Koulenky jsou v názvu našeho školního časopisu a tak je skoro povinností jít je každý rok pozdravit. Počasí vyšlo, a tak jsme si to užili. Viděli jsme modré a bílé kooulenky, a taky vstavač vojenský, bledý a mužský a spoustu prvosenek a jiných krásných kytiček.pondělí 15. května 2017

Exkurze pátého ročníku k předmětu ČASV rámci vyučovacího předmětu „Člověk a jeho svět“ se žáci páté třídy zúčastnili exkurzí do slavkovského KASKA a do Skláren v Květné.

V Kasku  mohli vidět, jak dlouhá je cesta od výkresu k hotovému výrobku. V uvedeném podniku dokážou na základě požadavku zákazníka vyrobit nejprve kovovou formu a v ní potom zhotovit požadovaný výrobek z dodaného granulátu. Většinou se zde vyrábí plastové součásti do osobních automobilů.

Žáky zaujala zautomatizovaná výroba a vyvrcholením bylo pozorování práce robota. Zajímavou informací bylo i to, že tato firma zaměstnává přes 300 pracovníků a dává tak práci lidem z okolí.

Také návštěva sklárny v Květné byla velmi zajímavá a poučná. Procházeli jsme v bezprostřední blízkosti sklářských pecí a viděli krásnou, ale těžkou práci sklářů. Celý provoz jsme prošli od surovin potřebných k vyýrobě skla až po hotové výrobky zabalené do krabic. Někteří si vyzkoušeli foukání do sklářské píšťaly a vyfouknutí výrobku. Na závěr jsme navštívili i prodejnu skla a každý si domů odvezl malou upomínku.


Obě exkurze se uskutečnily v jednom dni (9.5.) a byly dobrým doplněním učiva.

pondělí 8. května 2017

Okrsek fotbalového Mekáče v podání našich

20. ročník okrskového kola McDonald cupu v kopané se i letos neobešel bez účasti týmů z naší školy. Mladší reprezentanti se museli kromě soupeřů vyrovnat i s nepříznivým počasím, zatímco starším žákům na jejich zápasy svítilo příjemné májové slunce. Bez ohledu na počasí podali naši žáci excelentní výkony a odehráli vyrovnané zápasy, ve kterých jim občas scházelo trochu štěstí k tomu, aby mohli úspěšně proklouznout do finálové čtveřice, která postoupila do okresního kola. Za reprezentaci naší školy děkujeme družstvu mladších žáků ve složení Samuel Bodiš, Michal Zámečník, Matyáš Hrbáč, Jakub Antl, Liliana Vávrová a Denis Špaček a také družstvu starších: Martin Kočí, Dominik Hrbáč, Kristýna Švardalová, Karolína Uhrová, Pavel Tomala, Marek Lukáš, Jakub Jón a Viktor Macalík.


středa 3. května 2017

Den Země se včelařem

V pátek 28. dubna jsme v naší škole oslavili Den Země. Přišel mezi nás včelař pan Lebloch. Celé dopoledne jsme neměli čas na nudu.
Nejprve jsme vyslechli zajímavou přednášku o životě včel a také včelařů. Dozvěděli jsme se, co všechno musí udělat k dobrému soužití se včelami. Pan Lebloch nám ukázal všechny pomůcky, které používá při práci ve včelstvech. Viděli jsme celý úl, ochranný oděv, klobouk, rukavice,kuřák, rozpěrák, smeták, rámky, mezistěny, souše, oplodňáček a také spoustu knih a fotografií ze života včel a včelaře. Dozvěděli jsme se také zajímavosti z historie včelaření a rovněž informace o včelách samotářkách. Děti zaujaly informace o významu včel při opylování rostlin.
A tak potom s obdivem v následující prezentaci shlédli spoustu obrázků se včelou na květu. Velmi zaujala krátká videa o chovu matek, o získávání vosku, o chovu včel na farmách, o chovu čmeláků a další.
Výborným zpestřením byla zajímavá hra Hledání stanovišť. Před zahájením hry jsme se dozvěděli, že každému místu, kde jsou umístěna včelstva, je přiděleno číslo stanoviště. A stanoviště v naší hře měla čísla šesti až devíticiferná. Nebylo vůbec jednoduché nalézt takové stanoviště, zapamatovat si číslo a nahlásit ho v evidenci.
Nejlepší hráči byli odměněni.
Na úplný závěr se žáci dostavili ke včelařskému učiteli a museli správně odpovědět aspoň na jednu otázku. Všichni dostali upomínkovou kartičku na tento den a mohli si ochutnat med od včel z okolí naší školy.


úterý 2. května 2017

Programy o rodině a přátelství

V úterý 2.5. 2017 nás opět navštívila paní Bc. Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu, které sídlí v Uherském Brodě. Přivezla nám 2 preventivní programy zabývající se etickými otázkami. Prváčci zaměřili svou pozornost na své jednání mezi kamarády - povídali si o pravidlech dobrých vztahů i o tom, jak druhým neubližovat a jak si nenechat ublížit. Druháci zase poznávali hodnoty rodinných a příbuzenských vztahů. Každý si nakreslil svůj "strom rodiny" a vyplnil rodinnou doplňovačku. Rodina a přátelství jsou důležitou součástí lidského života a my věříme, že i díky těmto programům si to naši nejmladší žáčci opět uvědomili.
Fotografie z programů jsou tady.