pátek 31. března 2023

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ pro školní rok 2023/2024


Základní škola Horní Němčí může pro školní rok 2023/2024 přijmout ke vzdělávání maximálně  50 žáků.
Kritéria přijetí žáků (par. 36 Školského zákona, par. 3 vyhláška 48/2005 Sb.):
1. Budou přijaty všechny tzv. "spádové" děti a to až do naplnění kapacity školy.
2. "Nespádové" děti budou přijaty až po té, co budou přijaty děti "spádové" a to v počtu do naplnění kapacity školy. V případě vyššího počtu zájemců (zájemců bude více, než míst do naplnění kapacity) rozhodne o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Horní Němčí u "nespádových" dětí los.


Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

Haiku v páté třídě

Jak propojit téma poezie, jaro a Japonsko? No přece Haiku! Haiku je forma japonské poezie. Báseň je tvořena zvukomalebným trojverším s počtem slabik 5 - 7 - 5. Nejčastěji s přírodní tématikou. 

Postupně nám začaly vznikat zajímavé, netradiční, ale velmi poetické básně. Podívejte se galerie a třeba se necháte inspirovat k vytvoření vlastní Haiku.

čtvrtek 30. března 2023

Škola naruby

Páťáci si v den, kdy učitelé slaví svátek vyzkoušeli jejich práci:

28. 3. je den učitelů a to znamená, že nejstarší žáci učí ostatní třídy. Já jsem učila se Sofčou 1. třídu češtinu a matematiku. V češtině jsme měli hodně aktivit, také psaní. V matematice hru plácačky, desetiminutovku, příklady i slovní úlohy. Děti trochu zlobili a dělali cirkus, ale dalo se to přežít. Pak zazvonil zvonec a školy naruby byl konec.
Dominika Štefaníková  5. třída
Ráno k nám do třídy přišli žáci z 5. třídy (Tom, Pepa, Pavel) První hodina byla český jazyk. První úkol byl rozdělit se do dvojic. Museli jsme plnit různé úkoly a cvičení. Druhou hodinu jsme měli matematiku. Procvičovali jsme počítání. Potom nám vysvětlovali zlomky. Učivo jsem pochopil. Škola naruby se mi mooc líbila. Učitelé byli zábavní.
Matěj Bobčík 4. třída

úterý 28. března 2023

Výlet za kůzlatyZa druháky napsala a nakreslila Nika Vrbová.

sobota 25. března 2023

Druhácké mraveniště - Noc s Andersenem 2023

Ve čtvrtek (23. 3.) se sešlo 16 mravenců ve svém mraveništi, aby plnili úkoly, které pro ně nachystal velitel Ferda Mravenec. Protože mravenci ve II. třídě byli velmi pracovití, rychlí, hbití a obratní, tak zvládli všechny úkoly splnit a vysloužili si krásné mravenčí odměny. Už teď se těší na další noční dobrodružství. Tak uvidíme, v co se promění příští rok.

 

     Úkoly od Ferdy....                                         Druhácké mraveniště....

    Skládáme obrázky....                                    Mravenci v knihovně....                       

    Sbíráme informace ....                                   Myšlenková mapa....

    Čteme a přiřazujeme....                                 Sbíráme potravu....

    Závody housenek....                                      Trénujeme obratnost....

    Pracujeme s knížkou.....                                  Máme hotovo!

foto více zde

středa 22. března 2023

Pátá třída v Riu

Věděli jste, že se v tuto dobu koná karneval v Riu de Jaineru? Páťáci se na něj letos "zaletěli" podívat. Nejprve se ale museli pořádně připravit.  Nacvičit tanec a vyrobit masky. Také na letenku si museli vydělat ve vědomostní hře. Atmosféra v ulicích Ria byla skvělá. Snad se tam zase někdy podíváme. 

neděle 19. března 2023

Co, kde, jak a proč v lidském těle

Do tajů lidského těla pronikli druháci, když v hodinách Člověk a jeho svět bádali co, kde, jak a proč v lidském těle je a funguje. Nejprve odtajnili složení kostry člověka. Kostru si sestavili a učili se pojmenovat jednotlivé kosti. Ve druhé části bádání se věnovali vnitřním orgánům, které pojmenovali a správně uložili v lidském těle. Zkusili si také změřit svůj tep a dech v klidu a po zátěži. Hodnoty zaznamenali do tabulek, které jsou součástí jejich lapbooků. Ke všem tajům lidského těla pronikli pomocí nejrůznějších knih o lidském těle, encyklopedií a někteří také vyhledali informace na internetu.
čtvrtek 16. března 2023

Ve výtvarné soutěži jsme brali zlato!

Vybraní žáci naší školy se se svými pracemi, které tvořili v rámci hodin výtvarné výchovy, zúčastnili soutěže Zvířecí kamarádi z knih, pořádanou Městskou knihovnou Staré Město, ZUŠ Staré Město a Střediskem volného času Klubko Staré Město. V konkurenci velkého množství úžasných prací zabodovala naše druhačka Sofča Machalová se svým obrázkem slona. Za své dílko převzala z rukou starosty a místostarosty Starého Města na včerejší vernisáži výstavy soutěžních prací ocenění za první místo ve své kategorii. Sofince moc blahopřejeme k úspěchu a všem zástupcům z naší školy děkujeme za reprezentaci.

Sofča Machalová (vlevo) jako vítězka své kategorie na vernisáži výstavy.

neděle 12. března 2023

ŠD – Turnaj ve stolním fotbalu

Začátkem března se v ranní družině konal turnaj ve stolním fotbalu. Přihlásilo se 7 dětí a hrál každý s každým. Sehrálo se 21 zápasů. Každý účastník hrál 6 zápasů. Nejlépe si vedla Miri, která vyhrála 5 zápasů a jediný prohrála s Jarkem o 1 gól. Na druhém místě skončili Kiki a Mája. Oba shodně vyhráli 4 a prohráli 2 zápasy. Třetí místa byla tři a umístili se na nich Svaťa, Peťka a Yarek se dvěma vyhranými a čtyřmi prohranými zápasy. Ali získal s jedním vyhraným zápasem a pěti prohranými zápasy 4. místo. Všichni bojovali statečně a všichni chtěli každý zápas vyhrát. Jenže někdy bylo potřeba i trochu štěstí. Za své snažení dostali všichni drobné ceny.

Plavecký výcvik druháků a třeťáků

Celé druhé pololetí jezdíme každou středu s druháky a třeťáky do plavecké školy, která je provozována na Delfínu v Uherském Brodu. Do konce školního roku to bude celkem 20 hodin. Tyto hodiny současně nahrazují hodiny tělesné výchovy. Pro třeťáky to není nic nového, plavat jezdili už v minulém školním roce. Někteří druháci jsou ale úplní začátečníci, a tak jsou děti rozděleny do dvou skupin. Někteří se tak učí seznamování s vodou a hrají různé hry, při nichž se zbavují strachu z vody. Jiní zase naopak zdokonalují to, co se již ve vodě naučili dříve, ať už s rodiči nebo v plavecké škole.

Budoucí paní učitelky na praxi

Naše škola je fakultní školou UTB Zlín katedry humanitních studií, kde studují také budoucí učitelé. K nám do školy se chodí dívat, jak učí již vystudovaní učitelé, většinou s dlouholetou praxí. Tomu dívání se říká náslechy a po nich následují výstupy, kdy tito studenti učí už sami pod dohledem kmenových učitelů. Každou takto odučenou hodinu spolu tito dva rozeberou, aby si studenti ze své praxe odnesli co nejvíce poznatků.


pondělí 6. března 2023

Robotika u čtvrťáků

Jak dostat robota z místa na místo? Jak ho přinutit, aby zastavil před překážkou, a když bude zelená, aby nám zatancoval? Jak projít bludištěm? Jak přemístit ve vyhrazeném prostoru tři roboty naráz a navíc se vyhnout minovému poli? To i mnoho dalšího momentálně řešíme s roboty VEX123 v nové informatice u čtvrťáků.

Schůzka pro rodiče předškoláků

 


neděle 5. března 2023

Měření v okolí školy

Na závěr učiva o různých měřeních jsme se s třeťáky vydali do okolí školy využít poznatky v praxi. Nejprve si děti vzájemně změřily své míry, jako u švadleny – přes prsa, pas a přes boky. Své údaje si každý zapsal do svého sešitu. Potom jsme už ve dvou dvojicích a jedné (klukovské) trojici vyšli ze školy. Světlanka s Nikčou měly za úkol zjistit obvod lípy, která se nachází u školy, ve výšce 80 cm nad zemí. K dispozici dostaly poštovní metr a pastelku. Po instruktáži se pustily do práce. Chvílemi se motaly kolem stromu a hlásily neuvěřitelné míry. Po upozornění, že ten jejich poštovní metr je opravdu jen 1 metr, neboli 100 centimetrů, se podařilo dospět k reálnému výsledku. Nela s Peťkou dostaly 20 metrové pásmo a měly zjistit rozměry školního hřiště. Ani zde to nebyla úplně jednoduchá záležitost. Bylo nutné znovu si na pásmu ukázat, co jsou metry a co centimetry. Také zde to nakonec dobře dopadlo. Největší úkol dostali kluci, Měli změřit délku kostelní zdi z vnější strany pomocí 50 metrového pásma. Stačila krátká instruktáž a Tom, Liborek a Mareček to zvládli. Dnešní praktické cvičení ukázalo, jak důležité je naučené poznatky vyzkoušet a ověřit v běžném životě.

English breakfast

Paní učitelka Bílková nás pozvala na anglickou snídani. Paní učitelka koupila rajčata, houby, fazole, tousty, slaninu a párky. Pak jsme si rozdělili práci. Já jsem rozklepával vajíčka. Max dělal tousty. Eliška krájela rajčata. Druhá Eliška čistila houby a Anna je krájela. Maty míchal vajíčka, zbytek paní učitelka usmažila. Nakonec jsme všechno snědli a uklidili. Líbilo se mi, jak jsme vařili.
David Janča, IV. třída

čtvrtek 2. března 2023

Předškoláci v I. třídě

Ve středu 1. března se přišli do I. třídy podívat předškoláci z Mateřských škol z Horního Němčí a ze Slavkova. Společně s prvňáčky si užili hodiny českého jazyka a matematiky. Školáci jim četli pohádky, ukázali psaní i bystrost v počítání. Domů si pak odnesli dárek, který jim vyrobili naši čtvrťáci a páťáci - Lapbook školy se  zajímavými úkoly. Už se těšíme na září, kdy ve škole nové kamarády přivítáme.

středa 1. března 2023

Únor u prvňáčků

Únor bílý - pole sílí. Nejen pole, ale i naši prvňáčci sílí. Měsíc za měsícem toho umí víc a víc. Jejich kamarád Pepa jim přinesl novou pracovní učebnici do českého jazyka, ve které jsou už náročnější texty ke čtení, luštění a doplňování. Od ledna mají taky ve třídě čtenářský strom, který se zaplňuje knížkami, které doma přečetly. Ani v psaní děti nezahálely a naučily se nová psací písmena, která pak spojovaly do opisů i přepisů. V matematice zase objevily novou pracovní učebnici, ve které je spousta zajímavých úkolů od kamarádů ze Čtyřlístku. Prvňáčci, ať vám to učení i nadále jde a do konce června ať každý z vás s radostí a lehkostí dojde! :-)

Masopust v ŠD

Ve školní družině jsme oslavili masopust smažením oblíbených koblížků. Děti se už nemohly dočkat a moc se těšily, že si spolu něco sladkého uděláme. Těsto bylo připravené, olej rozehřátý, tak se děvčata pustila s chutí do práce. Samozřejmě pod dozorem paní vychovatelky, aby se nikomu nic nestalo. Chlapci zase pomohli nachystat talířky, marmeládu, cukr a ubrousky. Hodování mohlo začít. Koblížky se děvčatům dařily a všem opravdu moc chutnaly. Někdo je chtěl s marmeládou, jiný s cukrem nebo jenom tak. Věřte, že nezůstal ani jeden. Bylo to příjemné odpoledne a všichni jsme si ho spolu užívali.