neděle 5. března 2023

Měření v okolí školy

Na závěr učiva o různých měřeních jsme se s třeťáky vydali do okolí školy využít poznatky v praxi. Nejprve si děti vzájemně změřily své míry, jako u švadleny – přes prsa, pas a přes boky. Své údaje si každý zapsal do svého sešitu. Potom jsme už ve dvou dvojicích a jedné (klukovské) trojici vyšli ze školy. Světlanka s Nikčou měly za úkol zjistit obvod lípy, která se nachází u školy, ve výšce 80 cm nad zemí. K dispozici dostaly poštovní metr a pastelku. Po instruktáži se pustily do práce. Chvílemi se motaly kolem stromu a hlásily neuvěřitelné míry. Po upozornění, že ten jejich poštovní metr je opravdu jen 1 metr, neboli 100 centimetrů, se podařilo dospět k reálnému výsledku. Nela s Peťkou dostaly 20 metrové pásmo a měly zjistit rozměry školního hřiště. Ani zde to nebyla úplně jednoduchá záležitost. Bylo nutné znovu si na pásmu ukázat, co jsou metry a co centimetry. Také zde to nakonec dobře dopadlo. Největší úkol dostali kluci, Měli změřit délku kostelní zdi z vnější strany pomocí 50 metrového pásma. Stačila krátká instruktáž a Tom, Liborek a Mareček to zvládli. Dnešní praktické cvičení ukázalo, jak důležité je naučené poznatky vyzkoušet a ověřit v běžném životě.