pátek 27. září 2019

Rodičovské schůzky a volby do školské rady

Ve středu 2. 10. 2019

proběhnou

v čase 15:30 až 16:30

doplňující volby do školské rady

a rodičovské schůzky 

se začátkem v kmenových třídách dle rozpisu:

1. ročník 15:45
2. a 3. ročník 15:45 (společný začátek v kmenové učebně 3. ročníku)
4. ročník 16:00
5. ročník 16:00

čtvrtek 26. září 2019

#BEACTIVE - propojení s Evropou

Naše škola se aktivně zapojila do sportovního programu, který probíhal v celé Evropě.  Jednalo se o Evropský týden sportu a současně o Evropský školní sportovní den. Žáci plnili disciplíny, které jsou součástí olympijského víceboje, kterému se na naší škole věnujeme již několikátý rok. Všem žákům patří veliká pochvala za jejich bojovnost a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků.


Pandabusem do světa

Také tento školní rok pro nás přijel dvoupatrový autobus, aby nás odvezl do Zlína. Jako první jsme navštívili UTB, kde si pro nás studentky připravily úkoly. Při plnění úkolů najednou začal houkat alarm a všichni museli opustit budovu univerzity. Vše dopadlo dobře, nic nehořelo, tak jsme mohli pokračovat v práci. Jako druhá zastávka nás čekala návštěva zoo. Samozřejmě, že jsme se všichni těšili na zvířata, ale ještě o něco víc na nákup suvenýrů. Tento den byl úžasný.

                                                                                     za školu Barbora Jančová a Barbora Turečkovápátek 20. září 2019

Brodským parkem s 1,5 promile

18. 9. 2019 Uherský Brod  Tento den se v Uherském Brodě uskutečnila akce Den bez aut. Na této akci bylo mnoho škol a školek. Děti tady běhaly mezi různými stanovišti a plnily mnoho zábavných úkolů. Nás zaujalo stanoviště s kolem, na kterém se muselo ležet, všichni jsme si vyzkoušeli šlapat. Nejvíc jsme se ale těšili na opilé brýle. Když jsme si je nasadili, tak jsme museli projít slalom. Šlo to špatně, protože jsme viděli dvojitě a rozmazaně. Vyzkoušeli jsme si jaké to je, když má člověk 1,5 promile alkoholu v krvi. Všem se nám akce v brodském parku líbila.


                                                                                                                                   žáci IV. a V. třídy


úterý 10. září 2019

Návštěva z Anglie

Včera k nám do hodiny angličtiny zavítala vzácná návštěva, paní Sheila Spain z Velké Británie. Nejprve jí děti předvedly svou angličtinu pomocí referátů. Představily jí Českou Republiku, Horní Němčí, Slavkov a naši školu. Paní Sheila nám na oplátku pověděla něco o sobě a své zemi. I když se zpočátku všichni styděli, ledy se brzy prolomily a našli jsme společnou řeč!


neděle 1. září 2019

Volby do školské rady

V souladu s volebním řádem Školské rady Základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště vyhlašuje ředitel školyvolby do školské rady,které proběhnou v termínu rodičovských schůzek, ve středu 2. října 2019 od 15:30 do 16:30. Tyto mimořádné volby proběhnou jako dovolba za odstupujícího člena stávající školské rady.