úterý 27. října 2015

Příjemné podzimní prázdniny


Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i dalším přátelům naší školy.
PS: Hlavně se nám po prázdninách všichni ve zdraví vraťte :-) .

Den stromů s ČSOP Pantoflíček

Stalo se již tradicí, že nás v říjnu členové ČSOP Pantoflíček v čele s paní Vlastou Ondrovou zvou na společnou oslavu Dne stromů u "Hrušky v Horním poli". Proto se v úterý 27. října vydaly děti z první až čtvrté třídy na vycházku k památnému stromu. Cestou vyluštily několik hádanek. U Hrušky si po třídách zasoutěžily, a tak "oprášily" své znalosti o stromech a keřích.
Nejstarší páťáci byli požádáni, aby vysázeli 6 nových stromů (hrušku, lípu, oskoruši a jeřáb granátový) podél cesty směřující ze Slavkova k Myslivecké chatě. Byl to fyzicky náročný úkol. Páťáci ho však skvěle zvládli.

pondělí 26. října 2015

Matematický kroužek "Skokani"

I v letošním roce se budou scházet zvídavé děti, které mají rády matematické záhady, hádanky a hlavolamy v matematickém kroužku pod vedením Ing. Davida Jedelského. Naváží na práci v loňském roce, kdy kroužek nazvali "Skokani" a jejich motto zní: "Mysl vítězí nad sílou". Schůzky se budou konat v sudé středy, jednou za 14 dní v době od 13:15 do 14:00 hodin.

Kroužek však neprobíhá jen v rámci setkání dětí s vedoucím ve škole. Žáci nejdříve dostanou zadání příkladů a mají dva týdny na to, aby nad nimi přemýšleli a snažili se je vyřešit. Na středečních setkáních své výsledky porovnávají, kontrolují a sdělují si navzájem jakou cestou ke svému řešení došli. Stejně jako loni bude probíhat bodovací soutěž, aby děti věděly, jak úspěšně si vedly.
Členové kroužku obdrželi první letošní zadání a všichni se už těší na první setkání, které bude ve středu 11. listopadu.

Děkujeme vedoucímu kroužku, obětavému tatínkovi panu Davidovi Jedelskému, který je ochotný věnovat svůj volný čas našim dětem.


Dragon Day

Angličtina v naší škole děti obklopuje, a to nejen v hodinách tomu určených. Jsme zastánci CLIL metody výuky tohoto jazyka, tzn. přirozeného propojení angličtiny a ostatních výukových předmětů. Angličtinu u nás uslyšíte i během přestávek, při obědě či na výletě. Ale v největší míře se ozývá během speciálních "English Days", tj. celodenních akcích, při nichž děti ve smíšených týmech bojují o prvenství v tématicky zaměřených soutěžích.
Letos nás zaujali draci, jejichž popularita po shlédnutí filmu Jak ulovit draka vystoupala spolu s nimi k výšinám. A to nejen u kluků:-). "Dragon Day" byl tedy dětmi očekáván s napětím. A jak se jim líbilo krmení draků, šplhání k dračí jeskyni, dračí stopovačka, tichá pošta, dragon song nebo dračí cvičiště? Podívejte se :-)
Nejvíce se tentokrát dařilo týmu ORANGE (Adámek Švardala, Káťa S. Zelo, Neli Fibichrová, Matyáš Ondra, Kája Šimková, Luba Habarta, Kuba Jón a Honza Zámečník), kteří zvítězili o pouhý jeden bod před týmem PINK. Třetí se umístil tým YELLOW (viz fotogalerie). Velká pochvala ale patří všem, bojovali jako draci!

čtvrtek 22. října 2015

A jak dlouho vydržíš v postoji čápa ty?

Stejně jako v loňském školním roce, jsme se i letos zapojili do plnění disciplín Sazka olympijského víceboje. Rádi bychom byli stejně úspěšní , což znamená účast 75 – 99,9% žáků naší školy. A samozřejmě co nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách. Těch je osm a jejich nácvik a splnění přispívají k rozvíjení zručnosti, dovednosti, obratnosti, rychlosti a také vytrvalosti dětí, což jsou všechno vlastnosti a schopnosti důležité nejen pro sport, ale i pro život.
Do konce října musí žáci naší školy splnit libovolné tři disciplíny. Pro začátek jsme zvolili tyto disciplíny: vytrvalostní běh na 500 metrů, člunkový běh do „T“ a sprint na 60 metrů. Pro atletické disciplíny nemá naše škola zrovna ideální podmínky. Vytrvalostní běh trénujeme a plníme na místním stadionu, který je vzdálen asi 1 km od školy. Zde máme k dispozici i nově vybudované polyfunkční hřiště, což je velmi příjemné. Už sama cesta na tato sportoviště je přípravou na vlastní výkon.
Na zbývající disciplíny se připravujeme v hodinách tělesné výchovy a také je procvičujeme doma, abychom dosáhli výkonů, za které se nebudeme muset stydět.
Čeká nás ještě skok z místa snožmo, hluboký předklon, zkrácené leh-sedy, postoj čápa a hod basketbalovým míčem.
Zapojení do Sazka olympijského víceboje a plnění jednotlivých disciplín podporuje v žácích zdravou soutěživost a snahu po dosažení  dobrého výkonu. Současně nenápadně rozvíjí jejich všestrannost a houževnatost.

pondělí 19. října 2015

Sbíráme vršky od PET lahví

Každý je používá a každý je vyhazuje. My sbíráme alespoň jejich části. PET láhve jsou všude kolem nás a naše škola dlouhodobě sbírá vršky od nich, které pak odevzdává ke druhotnému zpracování. Jedná se vršky z tvrdého plastu všech velikostí (mohou to tedy být i vršky od krabicového mléka). Vršky by měli být čisté a suché. Zapojte se do této akce i vy!

Naši páťáci zvážili 23 různých vršků a spočítali, že v průměru váží jedno víčko 1,7826 gramu. Abychom nasbírali 1 kg víček, za který může naše škola dostat od 6 do 8 korun, potřebujeme takových vršků 561. 

Každý vršek se počítá! Každý vršek pomůže naší škole!


Základní škola Horní Němčí je již několik let zapojena do nejrůznějších projektů a akcí na recyklaci druhotných surovin. V rámci projektu Recyklohraní vybíráme staré elektrické spotřebiče, baterie a tonery do tiskáren. V průběhu každého školního roku pořádáme sběr papíru a textilu. Výtěžky z těchto akcí využívá naše škola na nákup spotřebního zboží, pomůcek nebo k dotování celoškolních výletů.

neděle 18. října 2015

Vida, VIDA!

Konečně jsme byli u hlavního cíle našeho podzimního výletu do Brna. V zábavním vědeckém parku  VIDA nás čekaly zajímavé výukové programy, ocitli jsme se v roli diváků v Divadle vědy, prohlídli a vyzkoušeli jsme si řadu interaktivních exponátů.
A když už jsme vážili tak dlouhou cestu, užili jsme si ještě dobrodružné odpoledne na atrakcích         v zábavním centru Bongo.
O dojmy a zážitky z vydařeného výletu se žáci podělí v prosincovém vydání školního časopisu Koulenka. Můžete těšit :-).                                      

                
                                                                                                           
                               

pondělí 5. října 2015

Knihovnická zábava s kocourem Josefem

V pondělí 5.10. 2015 se sešli žáci z 1. a 2. třídy v Knihovně ve Slavkově. V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" si poslechli pohádku "Líný kocour Josef". Potom si poměřili svůj postřeh a paměť v turnaji  v pexesu. A jak skončilo pexesové klání?
Prváci: 1. místo: Kateřina Sára Zelo
            2. místo: Antoník Knotek
            3. místo: Radek Lečbych
Druháci: 1. místo: Martin Kočí
               2. místo: Liliana Vávrová
               3. místo: Matěj Urbánek
I když na místa vítězů  všichni nedosáhli, radost ze hry je neopustila a zaslouží si pochvalu.


Fotografie jsou tady.

pátek 2. října 2015

Drakiáda

Jeden z posledních podzimních slunečních dní jsme si dnes užili ve školní družině. Modré nebe jsme ozdobili duhovými barvami. Sluníčko svítilo, vítr příjemně pofukoval a draci létali.
 
     

čtvrtek 1. října 2015

Ovoce a zelenina míří i do naší školy


Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.


V současné době dodává do naší školy ovoce, zeleninu a produkty z nich v rámci tohoto projektu Ovocňák. Závoz probíhá vždy 1x za 14 dnů.