Koulenka

Koulenka je časopis naší školy, který tvoří především sami naši žáci. Vychází nepravidelně, většinou dvakrát v průběhu každého školního roku. Jméno náš časopis získal podle chráněné rostliny koulenky vyvýšené (Globularia bisnagarica), která roste na stepní lokalitě Drahy nedaleko naší školy.

Redakce
Redakce pracuje pod vedení paní učitelky Aleny Ondrové a paní učitelky Mirky Končitíkové. Jejími členy jsou od školního roku 2017/2018 všichni zapsaní návštěvníci Čtenářského klubu. 

Archiv časopisu
Jednotlivá vydání si stáhnete poklepáním levým tlačítkem myši na požadované číslo (tím se dostanete na stránky ulozto.cz) a vybráním příkazu Stáhnout. Zaheslovaná vydání stáhnete po zadání hesla zshn.

prosinec 2021
červen 2021