pátek 14. června 2024

Druháci na výletě

"Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst." To se zpívá v jedné známé písni. Druháci si mohli na některé zvířecí srsti sáhnout v rámci výletu. Byli totiž v ZOO v Hodoníně a ve vzdělávacím programu se dozvěděli různé zajímavosti ze života šelem, ohmatali kůže jezevce, lišky a kuny nebo viděli krmení psa hřivnatého. Deštivé počasí nikoho neodradilo k prohlídce této malé, ale hezké zoologické zahrady, kde jsou zvířata velmi blízko návštěvníkům, a tak je mohou výborně pozorovat. Další zastávkou bylo město Veselí nad Moravou, kde byl na jaře tohoto roku otevřen Dům přírody Bílých Karpat. Děti viděly 3D film o přírodě této chráněné krajinné oblasti, prošly si různé expozice s interaktivními prvky, pokusily se složit z papíru parník a dát jej na vodní prvek představující řeku Moravu. Výlet byl pestrý, obohacující novými informacemi a všem se moc líbil. Fotografie z výletu: tady.


středa 12. června 2024

Organizace konce školního roku

ČT 13. 6. - 1. a 2. hodina ukázka fotbalového tréninku (1. a 2. ročník); 3. a 4. hodina první generálka na bál (celá škola), další výuka dle rozvrhu hodin

PÁ 14. 6. - celý den druhá generálka na bál, žáci končí výuku dle rozvrhu hodin

SO 15. 6. - KOKINOVÝ BÁL od 16:00 v Kulturním domě v Horním Němčí; sraz žáků v 15:45 v KD

PO 17. 6. - prvňáci školní výlet, druhý a třetí ročník náhrada odpadlých hodin plaveckého výcviku, jinak výuka dle rozvrhu hodin

ÚT 18. 6. - čtvrťáci a páťáci na výletě, ostatní výuka dle rozvrhu

ST 19. 6. - čtvrťáci a páťáci na výletě; druháci a třeťáci plavecký výcvik, výuka dle rozvrhu

ČT 20. 6. - třeťáci na výletě, ostatní výuka dle rozvrhu

PÁ 21. 6. - Atletická olympiáda prvního stupně v Dolním Němčí - pojedou nominovaní žáci, ostatní žáci výuka dle rozvrhu (nominovaní žáci budou informování prostřednictvím kontaktních deníků)

PO 24. 6. - druhý a třetí ročník náhrada odpadlých hodin plaveckého výcviku, třídnické hodiny, vracení učebnic, úklid tříd - vyučování končí pro všechny v 11:40

ÚT 25. 6. - Zátopkova olympijská míle - závodí nominovaní žáci, ostatní se účastní jako diváci nebo pomocníci, předpokládaný konec vyučování ve 12:00 (podrobné info bude v kontaktních denících)

ST 26. 6. - druháci a třeťáci - závěrečná hodina plaveckého výcviku, v případě vhodného počasí návštěva koupaliště (organizují si třídní učitelé, podrobné info bude v kontaktních denících), konec vyučování pro všechny v 11:40

ČT 27. 6. - vycházka na mysliveckou chatu se soutěží a opékáním špekáčků - předpokládaný návrat a konec vyučování kolem 12:30 (podrobné info bude v kontaktních denících)

PÁ 28. 6. 7:55 až 10:00 vydávání ročníkových vysvědčení, třídnické hodiny, ukončení vyučování v 10:00, obědy od 10:40, ŠD v provozu od 10:00 do 14:00. 

A pak už jen hurá na prázdniny.

Plavecké závody

Dnešní plavecký výcvik se nesl v duchu závodů. Naši druháci a třeťáci si poměřili síly v plaveckých dovednostech a při závodech zjistili, jaký pokrok během půlročního plaveckého výcviku udělali.   

II. třída:                                                                    

1. místo Martin Kadlček

2. místo Karolína Zobková

3. místo Kryštof Durďák

III. třída:

1. místo Karolína Mrvíková

2. místo Klára Zámečníková

3. místo Kristopher Zelo

                                       


       

úterý 11. června 2024

pondělí 10. června 2024

Vyhlášení přírodovědné soutěže ke Dni Země

Květen patří tradičně přírodovědné soutěži, ve které soutěží žáci ve svých ročnících mezi sebou. Hlavním motivem soutěže je příroda a znalosti o ní, ale také o našem nejbližším okolí, stejně, jako o okolí hodně vzdáleném (třeba o vesmíru). Zapojení žáků a nadšení pro soutěž bylo vysoké, především v nižších ročnících. žáci se díky systému soutěže také mnohému přiučili. Jako každý rok, se soutěž na konci května uzavřela a i díky daru společnosti Kasko jsme mohli ocenit ty nejlepší krásnými cenami.

Nejlepší řešitelé:

Prvňáci:
1. Stella Malíková
2. Tereza Štěpánková
3. Šarlota Warchilová

Druháci:
1. Kája Zobková
2. Štěpán Janča
3. Jakub Bobčík

Třeťáci:
1. Majda Warchilová
2. Nika Vrbová
3. Eliška Ptáčková

Čtvrťáci:
1. Libor Kadlček
2. Petra drobná
3. Tomáš Bodiš

Páťáci:
1. David Janča
2. Anna Kravchuk
3. Eliška Ulčová


Cyklovýlet

Jako každý rok, i letos se vydala celá škola na cyklovýlet do Hluku. Počasí vyšlo exkluzivně - nebylo ani horko, ani zima. A výkony všech byly také skvělé. Ostatně, posuďte sami z našeho videa, které zpracoval náš pan školník:


pátek 7. června 2024

úterý 4. června 2024

Tradiční ekohrátky poněkud netradičně

Každoročně pro naše žáky z 1. a 2. ročníku pořádá ČSOP Pantoflíček v parku ve Slavkově Ekohrátky. Tentokrát jsme se kvůli trvajícímu deštivému počasí rozhodli uspořádat je v prostorách školní družiny. Takže pořadatelé se spolupracovníky Adamem a Bárou, našimi bývalými žáky, přijeli k nám do školy. Děti procházely stanoviště, na kterých poznávaly stromy podle větviček, jarní květiny, a taky u nás žijící zvířata. Vyzkoušely si také poznávání přírodnin hmatem a zahrály si Kimovu hru k procvičování zrakové paměti. Nejlepší tři v každém ročníku obdrželi ceny (vítěz pěknou knihu o přírodě), všichni dostali kartičky se zvířaty a drobné mlsky. Akce se i v náhradních podmínkách líbila. Vedoucí ČSOP Pantoflíček paní Vlasta Ondrová konstatovala, že vědomosti dětí ve druhém ročníku jsou o mnoho rozsáhlejší než u prvňáčků. Svědčí to jednak o tom, že děti za ten rok vyspějí, ale především u nás ve škole získávají spoustu podnětů k poznávání přírody a její ochrany.

Květen u druháků

9. měsíc se nesl u druháků v tematickém učení o zdraví a lidském těle, o finanční gramotnosti nebo o rozvíjení zručnosti. Četli jsme pěkné a zajímavé události z Pepova života, nechyběla dílna čtení, tvořili jsme věty nejen s párovými souhláskami, učili jsme se násobilku 6 a 7, rýsovali jsme úsečky a měřili je. A taky jsme jeli na kole k myslivecké chatě Lásky, protože na konci května nás čekal cyklovýlet do Hluku. Vyzkoušeli jsme si svoji sílu, zručnost i vytrvalost. Fotografie jsou tady.