úterý 4. června 2024

Tradiční ekohrátky poněkud netradičně

Každoročně pro naše žáky z 1. a 2. ročníku pořádá ČSOP Pantoflíček v parku ve Slavkově Ekohrátky. Tentokrát jsme se kvůli trvajícímu deštivému počasí rozhodli uspořádat je v prostorách školní družiny. Takže pořadatelé se spolupracovníky Adamem a Bárou, našimi bývalými žáky, přijeli k nám do školy. Děti procházely stanoviště, na kterých poznávaly stromy podle větviček, jarní květiny, a taky u nás žijící zvířata. Vyzkoušely si také poznávání přírodnin hmatem a zahrály si Kimovu hru k procvičování zrakové paměti. Nejlepší tři v každém ročníku obdrželi ceny (vítěz pěknou knihu o přírodě), všichni dostali kartičky se zvířaty a drobné mlsky. Akce se i v náhradních podmínkách líbila. Vedoucí ČSOP Pantoflíček paní Vlasta Ondrová konstatovala, že vědomosti dětí ve druhém ročníku jsou o mnoho rozsáhlejší než u prvňáčků. Svědčí to jednak o tom, že děti za ten rok vyspějí, ale především u nás ve škole získávají spoustu podnětů k poznávání přírody a její ochrany.