středa 26. června 2024

Výsledky srovnávacího testování Kalibro 2024

 

Nebývale skvělými průměrnými výsledky se prezentovali letošní páťáci v testování Kalibro, kterého se účastní žáci z více jak 3 800 základních a středních škol z celé ČR. Především v Matematice a Anglickém jazyce dosáhli i díky některým špičkovým individuálním výkonům (v matematice 2 žáci s celkovým skóre nad 90%, v jazyce anglickém 3 žáci s celkovým skóre nad 90%) svým průměrem až do 1. decilu mezi všemi testovanými třídami páťáků v ČR, přičemž průměrný výsledek v Jazyce českém byl také nadprůměrný (4. decil).

Z evaluační zprávy ještě citujeme: "Z testování vyplynul silnější vztah mezi známkami a výsledky ve všech testovaných oblastech. Zejména se tento jev ukazuje u testu Matematika. V této části dosáhli žáci s hodnocením do 2,5 výrazně nižší úspěšnosti než žáci s hodnocením do 1,5. Tato skutečnost ukazuje, že známky, které žáci dostávají ve škole, pravděpodobně odrážejí absolutní výkon."

Kompletní evaluační zpráva z testování bude přílohou výroční zprávy školy za školní rok 2023/2024, kterou ředitel školy vydá do poloviny října.