Akce 2018/19

Plán akcí na školní rok 2018/2019

(změny termínů vyhrazeny,  upřesnění konkrétních termínů bude postupně doplňováno)


Termín Akce
září
po 3. slavnostní zahájení školního roku v KD
st 12. rodičovské schůzky
út 25. celoškolní výlet UTB + ZOO Lešná
čt 27. trénink s olympionikem, slavnostní otevření nového hřiště
říjen
Den stromů s ČSOP Pantoflíček
st 12. konzultační hodiny
listopad
st 7. výchovný koncert se skupinou Marbo
st 14. ped. rada, rodičovské schůzky
prosinec
st 5. Mikuláš ve škole
pá 7. 5. advetní dílničky
pá 7. vychází vánoční Koulenka
st 12. konzultační hodiny
pá 21. vánoční besídky ve třídách
leden
út 29. divadelní představení
st 9. konzultační hodiny
25. pedagogická rada
po 28. pololetní turnaj ve florbalu Slavkov
čt 31. Vydávají se výpisy z vysv. za 1. pol.
únor


st 13. konzultační hodiny
březen
Matematický Klokan
st 13. konzultační hodiny
čt 28. Škola naruby
duben
st 3. zápis k povinné školní docházce do ZŠ
st 10. rodičovské schůzky
Den Země
út 31. Fotografování
květen
po 6. Zahájení přírodovědné soutěže
út 7. sběr starého papíru
st 17. konzultační hodiny

pá 31.
cyklovýlet
červen vychází ročenka školy
so 15. vychází letní Koulenka,
vychází ročenka školy
so 15. Bál
Olympiáda 1. st. v DN + exkurze 5. roč. v ZŠ
17.-22. Školní výlety
po 24. závěrečná pedagogická rada
návštěva koupaliště
pá 28. vydávání vysvědčení