Pedagogové

Zleva doprava stojící: Alena Ondrová (třídní učitelka I. třídy), Monika Josefíková (třídní učitelka II. třídy), Eva Kočí (třídní učitelka V. třídy), Miroslava Končitíková (třídní učitelka III. třídy), Jaroslav Janča (školník, topič), Zuzana Boráňová (uklízečka), Jiřina Warchilová (vychovatelka ŠD), Marie Bílková (učitelka AJ), Helena Leblochová (školní asistent), sedící: Břetislav Lebloch (ředitel školy a třídní učitel IV. třídy)

Třídní učitelé (2019/2020):
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch (IV. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (I. třída)
PaedDr. Miroslava Končitíková (III. třída)
Mgr. Monika Josefíková, DiS. (II. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (V. třída)

Další učitelé (2018/2019): 
Bc. Marie Špačková

Vychovatelky:
Mgr. et Bc. Eva Kočí
PaedDr. Helena Leblochová
Jiřina Warchilová
Marie Špačková

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:
Jaroslav Janča (topič)
Zuzana Boráňová (uklízečka)