Pedagogové

Zleva doprava stojící: Alena Ondrová (třídní učitelka I. třídy), Monika Josefíková (třídní učitelka II. třídy), Eva Kočí (třídní učitelka V. třídy), Miroslava Končitíková (třídní učitelka III. třídy), Jaroslav Janča (školník, topič), Zuzana Boráňová (uklízečka), Jiřina Warchilová (vychovatelka ŠD), Marie Bílková (učitelka AJ), Helena Leblochová (školní asistent), sedící: Břetislav Lebloch (ředitel školy a třídní učitel IV. třídy)

Třídní učitelé (2019/2020):
Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch (IV. třída) 
Mgr. Alena Ondrová (I. třída)
PaedDr. Miroslava Končitíková (III.  a II. třída)
Mgr. et Bc. Eva Kočí (V. třída)

Další učitelé (2019/2020): 
Bc. Marie Bílková

Vychovatelky:
Mgr. et Bc. Eva Kočí
PaedDr. Helena Leblochová
Jiřina Warchilová
Bc. Marie Bílková

Školní asistent:
PaedDr. Helena Leblochová

Správní zaměstnanci:

Zuzana Boráňová (uklízečka)